השואה ויום הזיכרון לשואה – חלק ב'- חומרי למידה, טקסים והפעלות