פירוש רש"י על התורה – שלוש הפניות יוצאות בדיבור המתחיל, מיון לפי סדר ההפניות, חלק ב'

תוכן המדור

תורה-נביאים-נביאים
  תורה-כתובים-כתובים
  תורה-נביאים-תורה
  תורה-כתובים-תורה
  תורה-תורה-נביאים
  תורה-תורה-כתובים
  נביאים-תורה-תורה
  נביאים-כתובים-כתובים
  נביאים-תורה-נביאים
  נביאים-כתובים-נביאים
  נביאים-נביאים-תורה
  נביאים-נביאים-כתובים
  כתובים-תורה-תורה
  כתובים-נביאים-נביאים
  כתובים-נביאים-כתובים
  כתובים-תורה-כתובים
  כתובים-כתובים-נביאים
  כתובים-כתובים-תורה

תורה-נביאים-נביאים

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר פרשה מופנה מספור פרשה מופנה הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית נח ז טז וַיִּסְגֹּר ה' בַּעֲדוֹ בראשית וירא 4 בראשית כ,יח תורה 1
בראשית נח ז טז וַיִּסְגֹּר ה' בַּעֲדוֹ מלכים ב' מלכים ב' ד,ד נביאים 2
בראשית נח ז טז וַיִּסְגֹּר ה' בַּעֲדוֹ שמואל א' שמואל א' יב,יט נביאים 3
בראשית לך לך יד כד אֲשֶׁר אָכְלוּ הַנְּעָרִים בראשית לך לך 3 בראשית יד,יד תורה 1
בראשית לך לך יד כד אֲשֶׁר אָכְלוּ הַנְּעָרִים שמואל א' שמואל א' ל,כד נביאים 2
בראשית לך לך יד כד אֲשֶׁר אָכְלוּ הַנְּעָרִים שמואל א' שמואל א' ל,כה נביאים 3
בראשית חיי שרה כד סה וַתִּתְכָּס בראשית וישלח 8 בראשית לה,ח תורה 1
בראשית חיי שרה כד סה וַתִּתְכָּס שמואל א' שמואל א' יב,כא נביאים 2
בראשית חיי שרה כד סה וַתִּתְכָּס שמואל א' שמואל א' ד,יח נביאים 3
בראשית תולדות כז כח וְיִתֶּן לְךָ הָאֱלֹהִים בראשית תולדות 6 בראשית כז,לט תורה 1
בראשית תולדות כז כח וְיִתֶּן לְךָ הָאֱלֹהִים מלכים א' מלכים א' ח,לט נביאים 2
בראשית תולדות כז כח וְיִתֶּן לְךָ הָאֱלֹהִים מלכים א' מלכים א' ח,מג נביאים 3
בראשית וישלח לג יא בִּרְכָתִי בראשית ויגש 11 בראשית מז,ז תורה 1
בראשית וישלח לג יא בִּרְכָתִי מלכים ב' מלכים ב' יח,לא נביאים 2
בראשית וישלח לג יא בִּרְכָתִי שמואל ב' שמואל ב' ח,י נביאים 3
בראשית מקץ מב ט עֶרְוַת הָאָרֶץ ויקרא קדושים 30 ויקרא כ,יח תורה 1
בראשית מקץ מב ט עֶרְוַת הָאָרֶץ יחזקאל יחזקאל טז,ז נביאים 2
בראשית מקץ מב ט עֶרְוַת הָאָרֶץ מלכים ב' מלכים ב' יב,ו נביאים 3
שמות שמות ג ב בְּלַבַּת אֵשׁ דברים ואתחנן 45 דברים ד,יא תורה 1
שמות שמות ג ב בְּלַבַּת אֵשׁ שמואל ב' שמואל ב' יח,יד נביאים 2
שמות שמות ג ב בְּלַבַּת אֵשׁ יחזקאל יחזקאל טז,ל נביאים 3
שמות יתרו יט יח כְּעֶשֶׁן הַכִּבְשָׁן דברים ואתחנן 45 דברים ד,יא תורה 1
שמות יתרו יט יח כְּעֶשֶׁן הַכִּבְשָׁן הושע הושע יא,י נביאים 2
שמות יתרו יט יח כְּעֶשֶׁן הַכִּבְשָׁן יחזקאל יחזקאל מג,ב נביאים 3
במדבר פנחס כז יז אֲשֶׁר יֵצֵא לִפְנֵיהֶם במדבר חוקת במדבר כא,לד תורה 1
במדבר פנחס כז יז אֲשֶׁר יֵצֵא לִפְנֵיהֶם יהושע יהושע ה,יג נביאים 2
במדבר פנחס כז יז אֲשֶׁר יֵצֵא לִפְנֵיהֶם שמואל א' שמואל א' יח,טז נביאים 3

תורה-כתובים-כתובים

לא קיימת הפניה מסוג זה

תורה-נביאים-תורה

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר פרשה מופנה מספור פרשה מופנה הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית לך לך טו י וַיְבַתֵּר אֹתָם בראשית לך לך 3 בראשית טו,יח תורה 1
בראשית לך לך טו י וַיְבַתֵּר אֹתָם ירמיהו ירמיהו לד,יט נביאים 2
בראשית לך לך טו י וַיְבַתֵּר אֹתָם בראשית לך לך 3 בראשית טו,יז תורה 3
ויקרא שמיני י יב הַנּוֹתָרִים דברים עקב 46 דברים ט,כ תורה 1
ויקרא שמיני י יב הַנּוֹתָרִים עמוס עמוס ב,ט נביאים 2
ויקרא שמיני י יב הַנּוֹתָרִים דברים עקב 46 דברים ט,כ תורה 3

תורה-כתובים-תורה

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר פרשה מופנה מספור פרשה מופנה הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית וישלח לד כט כָּל חֵילָם דברים עקב 46 דברים ח,יז תורה 1
בראשית וישלח לד כט כָּל חֵילָם תהלים תהלים מט,יא כתובים 2
בראשית וישלח לד כט כָּל חֵילָם במדבר בלק 40 במדבר כד,יח תורה 3
שמות בשלח טו ה יְכַסְיֻמוּ דברים עקב 46 דברים ח,יג תורה 1
שמות בשלח טו ה יְכַסְיֻמוּ תהלים תהלים לו,ט כתובים 2
שמות בשלח טו ה יְכַסְיֻמוּ שמות בשלח 16 שמות טו,ד תורה 3
שמות משפטים כג ה עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ דברים האזינו 53 דברים לב,לו תורה 1
שמות משפטים כג ה עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ נחמיה נחמיה ג,ח כתובים 2
שמות משפטים כג ה עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ דברים עקב 46 דברים ז,יז תורה 3
דברים שופטים יח ג וְהַלְּחָיַיִם במדבר בלק 40 במדבר כה,ז תורה 1
דברים שופטים יח ג וְהַלְּחָיַיִם תהלים תהלים קו,ל כתובים 2
דברים שופטים יח ג וְהַלְּחָיַיִם במדבר בלק 40 במדבר כה,ח תורה 3
דברים וזאת הברכה לג כח עֵין יַעֲקֹב במדבר בהעלותך 36 במדבר יא,ז תורה 1
דברים וזאת הברכה לג כח עֵין יַעֲקֹב איכה איכה א,א כתובים 2
דברים וזאת הברכה לג כח עֵין יַעֲקֹב בראשית ויחי 12 בראשית מח,כא תורה 3

תורה-תורה-נביאים

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר פרשה מופנה מספור פרשה מופנה הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית בראשית ג ט וַיֹּאמֶר לוֹ אַיֶּכָּה בראשית בראשית 1 בראשית ד,ט תורה 1
בראשית בראשית ג ט וַיֹּאמֶר לוֹ אַיֶּכָּה במדבר בלק 40 במדבר כב,ט תורה 2
בראשית בראשית ג ט וַיֹּאמֶר לוֹ אַיֶּכָּה ישעיהו ישעיהו לט,א נביאים 3
בראשית לך לך יב א-ב אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ בראשית וירא 4 בראשית כב,ב תורה 1
בראשית לך לך יב א-ב אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ בראשית וירא 4 בראשית כב,ב תורה 2
בראשית לך לך יב א-ב אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ יונה יונה ג,ב נביאים 3
בראשית וירא יט כא הָפְכִּי בראשית ויחי 12 בראשית מח,ה תורה 1
בראשית וירא יט כא הָפְכִּי בראשית לך לך 3 בראשית טז,יג תורה 2
בראשית וירא יט כא הָפְכִּי ירמיהו ירמיהו לא,יט נביאים 3
בראשית וירא כ יג אִמְרִי לִי בראשית תולדות 6 בראשית כו,ז תורה 1
בראשית וירא כ יג אִמְרִי לִי שמות בשלח 16 שמות יד,ג תורה 2
בראשית וירא כ יג אִמְרִי לִי שופטים שופטים ט,נד נביאים 3
בראשית וירא כב ב עַל אַחַד הֶהָרִים בראשית לך לך 3 בראשית יב,א תורה 1
בראשית וירא כב ב עַל אַחַד הֶהָרִים בראשית לך לך 3 בראשית יב,א תורה 2
בראשית וירא כב ב עַל אַחַד הֶהָרִים יונה יונה ג,ג נביאים 3
בראשית תולדות כו ד וְהִתְבָּרֲכוּ בְזַרְעֲךָ בראשית ויחי 12 בראשית מח,כ תורה 1
בראשית תולדות כו ד וְהִתְבָּרֲכוּ בְזַרְעֲךָ במדבר נשא 35 במדבר ה,כז תורה 2
בראשית תולדות כו ד וְהִתְבָּרֲכוּ בְזַרְעֲךָ ישעיהו ישעיהו סה,טו נביאים 3
בראשית מקץ מג ג הָעֵד הֵעִד דברים ואתחנן 45 דברים ד,כו תורה 1
בראשית מקץ מג ג הָעֵד הֵעִד שמות יתרו 17 שמות יט,כא תורה 2
בראשית מקץ מג ג הָעֵד הֵעִד ירמיהו ירמיהו יא,ז נביאים 3
בראשית ויחי מט ט בְּנִי עָלִיתָ בראשית וישב 9 בראשית לז,כו תורה 1
בראשית ויחי מט ט בְּנִי עָלִיתָ בראשית וישב 9 בראשית לח,כו תורה 2
בראשית ויחי מט ט בְּנִי עָלִיתָ מלכים א' מלכים א' ה,ה נביאים 3
בראשית ויחי מט כו עַד תַּאֲוַת גִּבְעֹת עוֹלָם במדבר מסעי 43 במדבר לד,י תורה 1
בראשית ויחי מט כו עַד תַּאֲוַת גִּבְעֹת עוֹלָם במדבר מסעי 43 במדבר לד,ח תורה 2
בראשית ויחי מט כו עַד תַּאֲוַת גִּבְעֹת עוֹלָם שמואל א' שמואל א' ב,ח נביאים 3
שמות שמות ד ד וַיַּחֲזֶק בּוֹ בראשית וירא 4 בראשית יט,טז תורה 1
שמות שמות ד ד וַיַּחֲזֶק בּוֹ דברים כי תצא 49 דברים כה,יא תורה 2
שמות שמות ד ד וַיַּחֲזֶק בּוֹ שמואל א' שמואל א' יז,לה נביאים 3
שמות וארא ח ה לְמָתַי אַעְתִּיר לְךָ שמות וארא 14 שמות ח,ד תורה 1
שמות וארא ח ה לְמָתַי אַעְתִּיר לְךָ שמות וארא 14 שמות ח,כה תורה 2
שמות וארא ח ה לְמָתַי אַעְתִּיר לְךָ יחזקאל יחזקאל לה,יג נביאים 3
שמות בא י י רְאוּ כִּי רָעָה שמות כי תשא 21 שמות לב,יב תורה 1
שמות בא י י רְאוּ כִּי רָעָה שמות כי תשא 21 שמות לב,יד תורה 2
שמות בא י י רְאוּ כִּי רָעָה יהושע יהושע ה,ט נביאים 3
שמות משפטים כא כה חַבּוּרָה בראשית מקץ 10 בראשית מא,ו תורה 1
שמות משפטים כא כה חַבּוּרָה שמות בא 15 שמות יב,כג תורה 2
שמות משפטים כא כה חַבּוּרָה ירמיהו ירמיהו יג,כג נביאים 3
ויקרא קדושים כ ט דָּמָיו בּוֹ ויקרא אמור 31 ויקרא כא,יא תורה 1
ויקרא קדושים כ ט דָּמָיו בּוֹ ויקרא קדושים 30 ויקרא כ,כז תורה 2
ויקרא קדושים כ ט דָּמָיו בּוֹ יהושע יהושע ב,יט נביאים 3
במדבר בהעלותך יא א וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנְנִים שמות בשלח 16 שמות יז,ד תורה 1
במדבר בהעלותך יא א וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנְנִים שמות שמות 13 שמות ה,א תורה 2
במדבר בהעלותך יא א וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנְנִים מיכה מיכה ו,ג נביאים 3
במדבר חוקת כא כא וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל מַלְאָכִים דברים דברים 44 דברים ב,כו תורה 1
במדבר חוקת כא כא וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל מַלְאָכִים במדבר חוקת במדבר כ,יד תורה 2
במדבר חוקת כא כא וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל מַלְאָכִים שופטים שופטים יא,יז נביאים 3
במדבר מטות לב יז לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דברים וזאת הברכה 54 דברים לג,כ תורה 1
במדבר מטות לב יז לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דברים דברים 44 דברים ג,יח תורה 2
במדבר מטות לב יז לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יהושע יהושע ו,יג נביאים 3
דברים נצבים כט יב וְהוּא יִהְיֶה לְּךָ לֵאלֹהִים וגו' דברים נצבים 52 דברים כט,ט תורה 1
דברים נצבים כט יב וְהוּא יִהְיֶה לְּךָ לֵאלֹהִים וגו' דברים כי תבוא 50 דברים כט,א תורה 2
דברים נצבים כט יב וְהוּא יִהְיֶה לְּךָ לֵאלֹהִים וגו' שמואל א' שמואל א' יב,ז נביאים 3

תורה-תורה-כתובים

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר פרשה מופנה מספור פרשה מופנה הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית לך לך יד יד וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו ויקרא בחוקותי 33 ויקרא כו,לג תורה 1
בראשית לך לך יד יד וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו שמות בשלח 16 שמות טו,ט תורה 2
בראשית לך לך יד יד וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו תהלים תהלים לה,ג כתובים 3
בראשית וישלח לה יח בִנְיָמִין במדבר מסעי 43 במדבר לג,מ תורה 1
בראשית וישלח לה יח בִנְיָמִין בראשית לך לך 3 בראשית יב,ט תורה 2
בראשית וישלח לה יח בִנְיָמִין תהלים תהלים פט,יג כתובים 3
בראשית וישב לז ב אֶת דִּבָּתָם רָעָה בראשית וישב 9 בראשית לז,לא תורה 1
בראשית וישב לז ב אֶת דִּבָּתָם רָעָה בראשית וישב 9 בראשית לט,ז תורה 2
בראשית וישב לז ב אֶת דִּבָּתָם רָעָה שיר השירים שיר השירים ז,י כתובים 3
שמות יתרו כ יח מִן הַשָּׁמַיִם דִּבַּרְתִּי עִמָּכֶם שמות יתרו 17 שמות יט,כ תורה 1
שמות יתרו כ יח מִן הַשָּׁמַיִם דִּבַּרְתִּי עִמָּכֶם דברים ואתחנן 45 דברים ד,לו תורה 2
שמות יתרו כ יח מִן הַשָּׁמַיִם דִּבַּרְתִּי עִמָּכֶם תהלים תהלים יח,י כתובים 3
במדבר קרח טז ה וְהִקְרִיב בראשית בראשית 1 בראשית א,ה תורה 1
במדבר קרח טז ה וְהִקְרִיב בראשית בראשית 1 בראשית א,ד תורה 2
במדבר קרח טז ה וְהִקְרִיב דברי הימים א' דברי הימים א' כג,יג כתובים 3

נביאים-תורה-תורה

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר פרשה מופנה מספור פרשה מופנה הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית וישב מ י כְפֹרַחַת ישעיהו ישעיהו יח,ה נביאים 1
בראשית וישב מ י כְפֹרַחַת במדבר קרח 38 במדבר יז,כג תורה 2
בראשית וישב מ י כְפֹרַחַת במדבר קרח 38 במדבר יז,כג תורה 3
במדבר נשא ה כא וְלִשְׁבֻעָה ישעיהו ישעיהו סה,טו נביאים 1
במדבר נשא ה כא וְלִשְׁבֻעָה בראשית לך לך 3 בראשית יב,ג תורה 2
במדבר נשא ה כא וְלִשְׁבֻעָה בראשית ויחי 12 בראשית מח,כ תורה 3

נביאים-כתובים-כתובים

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
ויקרא ויקרא ג יא לֶחֶם אִשֶּׁה ירמיהו ירמיהו יא,יט נביאים 1
ויקרא ויקרא ג יא לֶחֶם אִשֶּׁה דניאל דניאל ה,א כתובים 2
ויקרא ויקרא ג יא לֶחֶם אִשֶּׁה קהלת קהלת י,יט כתובים 3

נביאים-תורה-נביאים

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר פרשה מופנה מספור פרשה מופנה הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית וירא יח כג וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם שמואל ב' שמואל ב' י,יג נביאים 1
בראשית וירא יח כג וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם בראשית מקץ 10 בראשית מד,ח תורה 2
בראשית וירא יח כג וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם מלכים א' מלכים א' יח,לו נביאים 3
בראשית ויחי מט ו כִּי בְאַפָּם הָרְגוּ אִישׁ שופטים שופטים ו,טז נביאים 1
בראשית ויחי מט ו כִּי בְאַפָּם הָרְגוּ אִישׁ שמות בשלח 16 שמות טו,א תורה 2
בראשית ויחי מט ו כִּי בְאַפָּם הָרְגוּ אִישׁ יחזקאל יחזקאל יט,ג נביאים 3
שמות בשלח טו יז מִקְּדָשׁ ה' כּוֹנְנוּ יָדֶיךָ ישעיהו ישעיהו מח,יג נביאים 1
שמות בשלח טו יז מִקְּדָשׁ ה' כּוֹנְנוּ יָדֶיךָ שמות בשלח 16 שמות טו,יח תורה 2
שמות בשלח טו יז מִקְּדָשׁ ה' כּוֹנְנוּ יָדֶיךָ ירמיהו ירמיהו כט,כג נביאים 3

נביאים-כתובים-נביאים

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית וירא יט יז הִמָּלֵט ישעיהו ישעיהו סו,ז נביאים 1
בראשית וירא יט יז הִמָּלֵט תהלים תהלים קכד,ז כתובים 2
בראשית וירא יט יז הִמָּלֵט ישעיהו ישעיהו מו,ב נביאים 3
שמות וארא ז א נְבִיאֶךָ ישעיהו ישעיהו נז,יט נביאים 1
שמות וארא ז א נְבִיאֶךָ משלי משלי י,לא כתובים 2
שמות וארא ז א נְבִיאֶךָ שמואל א' שמואל א' י,יג נביאים 3

נביאים-נביאים-תורה

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר פרשה מופנה מספור פרשה מופנה הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית וישלח לב כט לֹא יַעֲקֹב הושע הושע יב,ה נביאים 1
בראשית וישלח לב כט לֹא יַעֲקֹב הושע הושע יב,ה נביאים 2
בראשית וישלח לב כט לֹא יַעֲקֹב בראשית וישלח 8 בראשית לב,ל תורה 3
בראשית וישלח לה טז כִּבְרַת הָאָרֶץ מלכים ב' מלכים ב' ה,יט נביאים 1
בראשית וישלח לה טז כִּבְרַת הָאָרֶץ ישעיהו ישעיהו ה,י נביאים 2
בראשית וישלח לה טז כִּבְרַת הָאָרֶץ בראשית וישלח 8 בראשית לג,יט תורה 3
בראשית ויחי מט כד וַיָּפֹזּוּ זְרֹעֵי יָדָיו מלכים א' מלכים א' י,יח נביאים 1
בראשית ויחי מט כד וַיָּפֹזּוּ זְרֹעֵי יָדָיו זכריה זכריה ד,ז נביאים 2
בראשית ויחי מט כד וַיָּפֹזּוּ זְרֹעֵי יָדָיו בראשית מקץ 10 בראשית מב,ט תורה 3
שמות בא יג טז וּלְטוֹטָפֹת יחזקאל יחזקאל כא,ב נביאים 1
שמות בא יג טז וּלְטוֹטָפֹת מיכה מיכה ב,ו נביאים 2
שמות בא יג טז וּלְטוֹטָפֹת שמות בא 15 שמות יג,ט תורה 3
במדבר חוקת כא יג הַיֹּצֵא מִגְּבֻל הָאֱמֹרִי שופטים שופטים יא,יח נביאים 1
במדבר חוקת כא יג הַיֹּצֵא מִגְּבֻל הָאֱמֹרִי שופטים שופטים יא,יז נביאים 2
במדבר חוקת כא יג הַיֹּצֵא מִגְּבֻל הָאֱמֹרִי דברים דברים 44 דברים ב,כט תורה 3
במדבר בלק כג ט וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשָּׁב ירמיהו ירמיהו ל,יא נביאים 1
במדבר בלק כג ט וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשָּׁב ירמיהו ירמיהו ל,יא נביאים 2
במדבר בלק כג ט וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשָּׁב דברים האזינו 53 דברים לב,יב תורה 3

נביאים-נביאים-כתובים

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית בראשית א כו נַעֲשֶׂה אָדָם מלכים א' מלכים א' כב,כ נביאים 1
בראשית בראשית א כו נַעֲשֶׂה אָדָם מלכים א' מלכים א' כב,יט נביאים 2
בראשית בראשית א כו נַעֲשֶׂה אָדָם דניאל דניאל ד,יד כתובים 3
בראשית תולדות כה כא וַיֵּעָתֶר לוֹ יחזקאל יחזקאל ח,יא נביאים 1
בראשית תולדות כה כא וַיֵּעָתֶר לוֹ יחזקאל יחזקאל לה,יג נביאים 2
בראשית תולדות כה כא וַיֵּעָתֶר לוֹ משלי משלי כז,ו כתובים 3
שמות בשלח טו ב וְאַנְוֵהוּ ישעיהו ישעיהו לג,כ נביאים 1
שמות בשלח טו ב וְאַנְוֵהוּ ישעיהו ישעיהו סה,י נביאים 2
שמות בשלח טו ב וְאַנְוֵהוּ שיר השירים שיר השירים ה,ט-י כתובים 3
במדבר חוקת כא ד וַתִּקְצַר נֶפֶשׁ הָעָם בַּדָּרֶךְ שופטים שופטים י,טז נביאים 1
במדבר חוקת כא ד וַתִּקְצַר נֶפֶשׁ הָעָם בַּדָּרֶךְ זכריה זכריה יא,ח נביאים 2
במדבר חוקת כא ד וַתִּקְצַר נֶפֶשׁ הָעָם בַּדָּרֶךְ איוב איוב י,טז כתובים 3
במדבר בלק כד יז וְקַרְקַר מלכים ב' מלכים ב' יט,כד נביאים 1
במדבר בלק כד יז וְקַרְקַר ישעיהו ישעיהו נא,א נביאים 2
במדבר בלק כד יז וְקַרְקַר משלי משלי ל,יז כתובים 3

כתובים-תורה-תורה

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר פרשה מופנה מספור פרשה מופנה הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית ויגש מו כו כָּל הַנֶּפֶשׁ הַבָּאָה לְיַעֲקֹב אסתר אסתר ב,יד כתובים 1
בראשית ויגש מו כו כָּל הַנֶּפֶשׁ הַבָּאָה לְיַעֲקֹב בראשית ויצא 7 בראשית כט,ו תורה 2
בראשית ויגש מו כו כָּל הַנֶּפֶשׁ הַבָּאָה לְיַעֲקֹב בראשית ויגש 11 בראשית מו,כז תורה 3
שמות בא יב טו אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר איוב איוב טו,ז כתובים 1
שמות בא יב טו אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר בראשית בראשית 1 בראשית ב,ב תורה 2
שמות בא יב טו אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר שמות כי תשא 21 שמות לד,כה תורה 3

כתובים-נביאים-נביאים

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית ויצא לא לט גְּנֻבְתִי יוֹם וּגְנֻבְתִי לָיְלָה איכה איכה א,א כתובים 1
בראשית ויצא לא לט גְּנֻבְתִי יוֹם וּגְנֻבְתִי לָיְלָה ישעיהו ישעיהו א,כא נביאים 2
בראשית ויצא לא לט גְּנֻבְתִי יוֹם וּגְנֻבְתִי לָיְלָה הושע הושע י,יא נביאים 3
שמות וארא ז כז וְאִם מָאֵן אַתָּה איוב איוב טז,יב כתובים 1
שמות וארא ז כז וְאִם מָאֵן אַתָּה ירמיהו ירמיהו מח,יא נביאים 2
שמות וארא ז כז וְאִם מָאֵן אַתָּה מלכים א' מלכים א' כ,מג נביאים 3
שמות כי תשא ל כה רֹקַח מִרְקַחַת שיר השירים שיר השירים ח,ב כתובים 1
שמות כי תשא ל כה רֹקַח מִרְקַחַת ישעיהו ישעיהו נא,טו נביאים 2
שמות כי תשא ל כה רֹקַח מִרְקַחַת ישעיהו ישעיהו מב,ה נביאים 3

כתובים-נביאים-כתובים

אין הפניה מסוג זה

כתובים-תורה-כתובים

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר פרשה מופנה מספור פרשה מופנה הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
שמות בשלח טו א רָמָה דניאל דניאל ג,ו כתובים 1
שמות בשלח טו א רָמָה שמות בשלח 16 שמות טו,ד תורה 2
שמות בשלח טו א רָמָה איוב איוב לח,ו כתובים 3

כתובים-כתובים-נביאים

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית ויחי מח כ בְּחַרְבִּי וּבְקַשְׁתִּי תהלים תהלים ס,ח כתובים 1
בראשית ויחי מח כ בְּחַרְבִּי וּבְקַשְׁתִּי תהלים תהלים כא,יג כתובים 2
בראשית ויחי מח כ בְּחַרְבִּי וּבְקַשְׁתִּי צפניה צפניה ג,ט נביאים 3
במדבר במדבר ג לח מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וּבָנָיו תהלים תהלים ס,ט כתובים 1
במדבר במדבר ג לח מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וּבָנָיו דברי הימים א' דברי הימים א' יב,לג כתובים 2
במדבר במדבר ג לח מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וּבָנָיו שופטים שופטים ה,יד נביאים 3

כתובים-כתובים-תורה

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר פרשה מופנה מספור פרשה מופנה הפניה מקראות מספר הפניות בד"ה
בראשית וירא יח יט כִּי יְדַעְתִּיו רות רות ב,א כתובים 1
בראשית וירא יח יט כִּי יְדַעְתִּיו רות רות ג,ב כתובים 2
בראשית וירא יח יט כִּי יְדַעְתִּיו שמות כי תשא 21 שמות לג,יז תורה 3
שמות שמות ה ד תַּפְרִיעוּ אֶת הָעָם מִמַּעֲשָׂיו משלי משלי ד,טו כתובים 1
שמות שמות ה ד תַּפְרִיעוּ אֶת הָעָם מִמַּעֲשָׂיו משלי משלי א,כה כתובים 2
שמות שמות ה ד תַּפְרִיעוּ אֶת הָעָם מִמַּעֲשָׂיו שמות כי תשא 21 שמות לב,כה תורה 3