פירוש הרשב"ם עה"ת – רשימת ההפניות היוצאות מפרשת השבוע לכל אחת מהפרשיות בנפרד

תוכן המדור

רשימת ההפניות היוצאות מפרשת השבוע לכל אחת מהפרשיות בנפרד

סיכום ההפניות היוצאות לפי כל פרשה

   

רשימת ההפניות היוצאות מפרשת השבוע לכל אחת מהפרשיות בנפרד

פרשה הפניות יוצאות לפרשת… שכיחות
בראשית בראשית 10
  נח 4
  וישלח 1
  ויחי 1
  יתרו 2
  בשלח 1
  שמות 2
  שלח 2
  מקץ 1
  בהעלותך 1
  בא 2
  בלק 1
  מטות 1
  לך לך 1
  חיי שרה 1
  כי תשא 1
  סה"כ 32
     
נח נח 1
  דברים 1
  בראשית 1
  סה"כ 3
     
לך לך יתרו 1
  סה"כ 1
     
וירא משפטים 2
  שמות 4
  וירא 15
  תצוה 1
  בראשית 1
  בלק 1
  ראה 1
  נח 1
  לך לך 6
  האזינו 3
  וארא 2
  וישלח 2
  כי תבוא 1
  חיי שרה 1
  בא 2
  ויחי 1
  שופטים 1
  בשלח 2
  סה"כ 47
     
חיי שרה חוקת 1
  חיי שרה 10
  לך לך 7
  בחוקותי 1
  נח 2
  ויצא 3
  בשלח 1
  כי תצא 1
  שופטים 1
  וישלח 1
  שמות 2
  מטות 1
  וירא 2
  בראשית 1
  וישב 1
  תולדות 1
  סה"כ 36
     
תולדות חיי שרה 2
  וירא 4
  תולדות 10
  יתרו 1
  ויצא 3
  מקץ 1
  בראשית 1
  שלח 2
  וישלח 3
  לך לך 5
  בשלח 2
  וישב 3
  נח 2
  האזינו 1
  כי תבוא 1
  ויחי 1
  פנחס 1
  סה"כ 43
     
ויצא ויצא 13
  יתרו 1
  תרומה 1
  לך לך 2
  שמות 1
  נשא 1
  מקץ 1
  בא 1
  בלק 2
  ויחי 1
  פנחס 2
  כי תצא 1
  וישלח 2
  כי תשא 1
  וירא 1
  בחוקותי 2
  קרח 1
  בראשית 1
  בשלח 1
  סה"כ 36
     
וישלח שמות 6
  פנחס 1
  לך לך 1
  מטות 1
  וירא 1
  ויצא 3
  כי תשא 2
  שלח 2
  וישלח 4
  בלק 4
  ויקרא 1
  פקודי 1
  חוקת 1
  בראשית 1
  משפטים 2
  ויחי 1
  תולדות 4
  בשלח 3
  דברים 1
  נח 1
  וישב 1
  סה"כ 42
     
וישב בראשית 2
  נח 2
  וישלח 5
  עקב 1
  ויגש 4
  וישב 10
  פנחס 1
  חיי שרה 2
  שמות 1
  ראה 1
  משפטים 1
  מסעי 1
  כי תצא 1
  בהר 1
  קרח 1
  במדבר 1
  כי תבוא 1
  סה"כ 36
     
מקץ בהר 2
  חיי שרה 1
  בא 2
  מקץ 11
  ויצא 1
  לך לך 1
  בלק 2
  ויגש 2
  שלח 1
  ויחי 2
  וישלח 1
  וארא 2
  פקודי 1
  סה"כ 29
     
ויגש מקץ 1
  עקב 3
  כי תבוא 1
  ויגש 1
  תולדות 1
  בא 1
  וארא 1
  סה"כ 9
     
ויחי תולדות 2
  ויגש 1
  ויחי 9
  כי תצא 1
  וישלח 1
  מקץ 1
  פנחס 5
  כי תשא 1
  בלק 2
  וירא 2
  משפטים 1
  ואתחנן 1
  וילך 1
  חיי שרה 1
  בהעלותך 2
  בשלח 2
  קדושים 1
  האזינו 3
  וזאת הברכה 2
  ראה 1
  דברים 1
  חוקת 1
  כי תבוא 1
  ויצא 3
  וארא 1
  מסעי 3
  נח 2
  וישב 1
  סה"כ 53
     
שמות שמות 11
  אמור 1
  ויקרא 1
  תולדות 1
  נח 2
  פנחס 1
  בראשית 2
  בהעלותך 1
  ואתחנן 1
  וישלח 1
  נשא 1
  שופטים 1
  וירא 1
  בא 1
  סה"כ 26
     
וארא וארא 8
  שמות 4
  פנחס 2
  קרח 2
  שמיני 1
  משפטים 1
  האזינו 1
  וירא 1
  ויצא 2
  ויחי 1
  חוקת 1
  בהר 1
  בראשית 1
  בא 1
  מקץ 1
  נשא 1
  אמור 1
  סה"כ 30
     
בא וארא 4
  כי תשא 2
  בא 11
  וישלח 1
  פנחס 1
  יתרו 1
  מטות 2
  בשלח 1
  בלק 1
  תולדות 2
  שמות 2
  כי תבוא 1
  לך לך 1
  וישב 1
  במדבר 1
  קרח 1
  סה"כ 33
     
בשלח שלח 2
  בהעלותך 4
  בשלח 16
  דברים 1
  תולדות 3
  שמות 2
  ואתחנן 1
  פנחס 1
  חיי שרה 1
  בראשית 1
  כי תשא 2
  יתרו 2
  וישלח 1
  צו 1
  וזאת הברכה 1
  משפטים 1
  במדבר 1
  עקב 1
  ויצא 1
  כי תבוא 1
  האזינו 1
  סה"כ 45
     
יתרו נח 3
  מצורע 1
  וירא 2
  חוקת 1
  בשלח 1
  יתרו 13
  וישב 1
  שמות 1
  האזינו 2
  שמיני 2
  בהעלותך 1
  ראה 1
  נשא 1
  ואתחנן 3
  בא 1
  עקב 1
  מסעי 1
  בראשית 1
  קדושים 1
  וזאת הברכה 1
  וארא 1
  שופטים 1
  כי תבוא 2
  סה"כ 43
     
משפטים משפטים 14
  בהר 4
  יתרו 6
  מצורע 1
  ראה 4
  כי תצא 6
  שמות 3
  שופטים 1
  קדושים 1
  האזינו 1
  כי תשא 6
  בא 1
  כי תבוא 1
  בחוקותי 1
  במדבר 1
  לך לך 2
  סה"כ 53
     
תרומה כי תשא 1
  תצוה 1
  תרומה 6
  עקב 1
  אמור 2
  במדבר 1
  מקץ 1
  בהעלותך 1
  לך לך 1
  נשא 2
  ראה 1
  סה"כ 18
     
תצוה תרומה 1
  צו 2
  תצוה 1
  פנחס 1
  מצורע 1
  בא 1
  שמיני 2
  אחרי מות 1
  סה"כ 10
     
כי תשא פקודי 2
  נח 1
  אחרי מות 1
  במדבר 3
  כי תשא 19
  ויצא 1
  ראה 1
  בשלח 1
  וישלח 1
  קרח 1
  מטות 1
  בהעלותך 1
  ואתחנן 1
  דברים 1
  כי תצא 1
  שמות 1
  לך לך 3
  בראשית 1
  עקב 1
  וזאת הברכה 1
  תרומה 1
  סה"כ 44
     
ויקהל ויחי 1
  בא 1
  בשלח 1
  ויקהל 1
  ויצא 1
  סה"כ 5
     
פקודי וארא 1
  מקת 1
  תרומה 1
  נשא 1
  סה"כ 4
     
ויקרא פקודי 1
  יתרו 1
  נשא 1
  שמות 1
  בהעלותך 1
  ויקרא 5
  כי תשא 1
  אמור 1
  וזאת הברכה 1
  צו 1
  סה"כ 14
     
צו קדושים 1
  צו 2
  בלק 1
  בא 1
  סה"כ 5
     
שמיני ויקרא 1
  יתרו 1
  אמור 3
  תצוה 1
  שמיני 3
  כי תשא 1
  בראשית 1
  סה"כ 11
     
תזריע תזריע 2
  שמות 1
  כי תבוא 1
  סה"כ 4
     
מצורע מצורע 2
  אחרי מות 2
  בהעלותך 1
  צו 1
  סה"כ 6
     
אחרי מות תרומה 1
  אחרי מות 3
  מצורע 1
  שמות 1
  שופטים 1
  סה"כ 7
     
קדושים ויקרא 1
  משפטים 1
  תזריע 1
  ראה 1
  סה"כ 4
     
אמור אמור 2
  נשא 1
  בהעלותך 1
  ראה 1
  עקב 3
  סה"כ 8
     
בהר בהר 1
  סה"כ 1
     
בחוקותי ראה 1
  בחוקותי 4
  ויגש 1
  לך לך 1
  בלק 1
  עקב 1
  כי תצא 1
  נח 1
  וישב 1
  בראשית 1
  שופטים 1
  דברים 1
  סה"כ 16
     
במדבר במדבר 8
  בהעלותך 2
  פנחס 2
  וישב 1
  ויצא 2
  וארא 1
  שלח 2
  תרומה 1
  סה"כ 19
     
נשא במדבר 2
  ויקרא 1
  בהעלותך 1
  מקץ 1
  בא 1
  קרח 1
  אמור 2
  נשא 3
  בחוקותי 2
  עקב 1
  סה"כ 15
     
בהעלותך וארא 1
  בהעלותך 7
  יתרו 3
  חוקת 1
  בשלח 1
  נח 2
  ראה 2
  חיי שרה 1
  האזינו 1
  בא 1
  סה"כ 20
     
שלח מקץ 1
  דברים 2
  שלח 3
  בראשית 1
  בשלח 2
  כי תשא 1
  חיי שרה 1
  ויצא 1
  בחוקותי 1
  וישב 1
  שופטים 1
  סה"כ 15
     
קרח לך לך 1
  במדבר 1
  כי תצא 1
  בא 1
  ויצא 1
  בלק 1
  מקץ 1
  תולדות 1
  קרח 12
  אמור 3
  נשא 1
  ויקרא 1
  סה"כ 25
     
חוקת חוקת 6
  בשלח 2
  קרח 1
  שלח 3
  דברים 1
  עקב 1
  סה"כ 14
     
בלק תולדות 1
  בלק 1
  מקץ 2
  ויצא 1
  בא 1
  ואתחנן 1
  מטות 1
  אחרי מות 1
  שופטים 1
  סה"כ 10
     
מטות פנחס 1
  נח 1
  כי תצא 2
  מטות 2
  כי תשא 2
  מסעי 1
  סה"כ 9
     
מסעי שופטים 1
  ואתחנן 1
  סה"כ 2
     
דברים לך לך 3
  בשלח 1
  בהעלותך 7
  בא 1
  בהר 1
  מסעי 2
  ואתחנן 2
  משפטים 1
  וישלח 1
  שלח 7
  דברים 18
  חוקת 4
  וילך 1
  כי תצא 1
  סה"כ 50
     
ואתחנן דברים 1
  עקב 2
  חוקת 2
  ואתחנן 9
  שמות 1
  בשלח 3
  יתרו 3
  וירא 2
  בא 1
  שופטים 4
  ויצא 1
  משפטים 1
  כי תבוא 1
  סה"כ 31
     
עקב תזריע 1
  ויצא 2
  עקב 9
  שופטים 1
  ראה 1
  נצבים 1
  מסעי 1
  בהעלותך 1
  כי תשא 1
  סה"כ 18
     
ראה ראה 2
  שופטים 1
  אמור 3
  כי תבוא 1
  בחוקותי 1
  סה"כ 8
     
שופטים ראה 1
  ואתחנן 1
  וישלח 1
  וזאת הברכה 2
  שופטים 2
  כי תבוא 1
  סה"כ 8
     
כי תצא כי תצא 2
  משפטים 2
  אמור 1
  מטות 1
  בהעלותך 2
  יתרו 1
  האזינו 1
  בלק 1
  סה"כ 11
     
כי תבוא כי תבוא 3
  לך לך 2
  וירא 2
  נצבים 2
  ואתחנן 2
  חוקת 1
  בחוקותי 1
  סה"כ 13
     
נצבים כי תבוא 1
  עקב 2
  סה"כ 3
     
האזינו עקב 1
  האזינו 8
  אמור 1
  נח 3
  בהעלותך 1
  בשלח 1
  אחרי מות 1
  משפטים 2
  ויצא 1
  בחוקותי 1
  דברים 1
  לך לך 1
  תזריע 1
  מסעי 1
  וילך 1
  סה"כ 25
     
וזאת הברכה וילך 1
  האזינו 2
  ואתחנן 1
  וזאת הברכה 1
  בהעלותך 1
  סה"כ 6

     

סיכום ההפניות היוצאות לפי כל פרשה

הפניות יוצאות מהפרשה הנוכחית לפרשיות השבוע שכיחות
בראשית 32
נח 3
לך לך 1
וירא 47
חיי שרה 36
תולדות 43
ויצא 36
וישלח 42
וישב 36
מקץ 29
ויגש 9
ויחי 53
שמות 26
וארא 30
בא 33
בשלח 45
יתרו 43
משפטים 53
תרומה 18
תצוה 10
כי תשא 44
ויקהל 5
פקודי 4
ויקרא 14
צו 5
שמיני 11
תזריע 4
מצורע 6
אחרי מות 7
קדושים 4
אמור 8
בהר 1
בחוקותי 16
במדבר 19
נשא 15
בהעלותך 20
שלח 15
קרח 25
חוקת 14
בלק 10
פנחס 0
מטות 9
מסעי 2
דברים 50
ואתחנן 31
עקב 18
ראה 8
שופטים 8
כי תצא 11
כי תבוא 13
וילך 0
נצבים 3
האזינו 25
וזאת הברכה 6
סה"כ 1056