פירוש הרשב"ם עה"ת – הפניות נכנסות לחמשת חומשי התורה במיון לפי סדר ההפניות הנכנסות

הפניות נכנסות לחמשת חומשי התורה במיון לפי סדר ההפניות הנכנסות

מקרא הפניה
חומש פרשה פרק פסוק ספר פרק פסוק סדרה חומש פרשה
בראשית בראשית א א בראשית א ב תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א ו בראשית א ב תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א ט בראשית א ב תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א יד בראשית א ד תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א ב בראשית א ט תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א כא בראשית א כ תורה בראשית בראשית
בראשית ויצא לא מט בראשית א כב תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א כב בראשית א כח תורה בראשית בראשית
בראשית נח יא ד בראשית א כח תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א א בראשית א לא תורה בראשית בראשית
שמות שמות ב ב בראשית א לא תורה בראשית בראשית
ויקרא שמיני יא כא בראשית ב א תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א א בראשית ב ד תורה בראשית בראשית
בראשית חיי שרה כד סג בראשית ב ה תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א כז בראשית ב כא תורה בראשית בראשית
שמות וארא ט יז בראשית ג ח תורה בראשית בראשית
שמות בשלח יד ל בראשית ג ח תורה בראשית בראשית
בראשית וירא יח ט בראשית ג ט תורה בראשית בראשית
שמות שמות ה ט בראשית ד ד תורה בראשית בראשית
שמות יתרו כ יב בראשית ד ח תורה בראשית בראשית
שמות כי תשא לד כא בראשית ד יב תורה בראשית בראשית
בראשית וישלח לג יח בראשית ד יז תורה בראשית בראשית
בראשית תולדות כה כז בראשית ד כ תורה בראשית בראשית
ויקרא בחוקותי כו לה בראשית ה ה תורה בראשית בראשית
בראשית וישב לז ב בראשית ה לב תורה בראשית בראשית
במדבר שלח יג לג בראשית ו ד תורה בראשית בראשית
בראשית וישב לז ב בראשית ו ח-ט תורה בראשית בראשית
במדבר בהעלותך יא כח בראשית ח ב תורה בראשית נח
במדבר מטות ל ג בראשית ח י תורה בראשית נח
בראשית ויחי נ ט בראשית ח כ תורה בראשית נח
בראשית בראשית א ה בראשית ח כב תורה בראשית נח
בראשית בראשית א ל בראשית ט ג תורה בראשית נח
שמות כי תשא ל לד בראשית ט יז תורה בראשית נח
בראשית בראשית א א בראשית ט יח תורה בראשית נח
בראשית חיי שרה כד א בראשית ט יח תורה בראשית נח
בראשית תולדות כו טו בראשית ט יח תורה בראשית נח
שמות שמות ב כג בראשית ט יח תורה בראשית נח
שמות יתרו יח ב בראשית ט יח תורה בראשית נח
בראשית ויחי נ כו בראשית ט כד תורה בראשית נח
שמות יתרו יח ט בראשית ט כז תורה בראשית נח
בראשית וישב לז ב בראשית י א תורה בראשית נח
בראשית נח י טו בראשית י ה תורה בראשית נח
בראשית וישב לז ב בראשית י ה תורה בראשית נח
דברים האזינו לב ח בראשית י ה תורה בראשית נח
בראשית תולדות כז ז בראשית י ט תורה בראשית נח
בראשית בראשית א א בראשית י י תורה בראשית נח
בראשית וירא יח יז בראשית י יט תורה בראשית נח
בראשית חיי שרה כד סב בראשית י יט תורה בראשית נח
דברים האזינו לב ח בראשית י יט תורה בראשית נח
בראשית וישלח לו כד בראשית י כג תורה בראשית נח
במדבר בהעלותך יא יב בראשית י כו תורה בראשית נח
דברים האזינו לב יח בראשית י כו תורה בראשית נח
שמות יתרו יח יח בראשית יא ז תורה בראשית נח
שמות שמות א טז בראשית יא יב תורה בראשית נח
ויקרא בחוקותי כו לה בראשית יא כח תורה בראשית נח
בראשית וירא כ יג בראשית יב א תורה בראשית לך לך
בראשית תולדות כו ג בראשית יב א תורה בראשית לך לך
דברים כי תבוא כו ה בראשית יב א תורה בראשית לך לך
במדבר קרח טז א בראשית יב ה תורה בראשית לך לך
בראשית ויצא כח יב בראשית יב ז תורה בראשית לך לך
שמות תרומה כה מ בראשית יב ז תורה בראשית לך לך
דברים דברים א א בראשית יב ח תורה בראשית לך לך
בראשית תולדות כו א בראשית יב י תורה בראשית לך לך
בראשית תולדות כז ג בראשית יב יא תורה בראשית לך לך
בראשית וירא כ טז בראשית יב טז תורה בראשית לך לך
בראשית ויצא לא א בראשית יג ב תורה בראשית לך לך
דברים דברים א א בראשית יג ג תורה בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כג ט בראשית יג י תורה בראשית לך לך
ויקרא בחוקותי כו כא בראשית יג יב תורה בראשית לך לך
בראשית וירא יח כ בראשית יג יג תורה בראשית לך לך
בראשית מקץ מא י בראשית יד יח תורה בראשית לך לך
בראשית בראשית א כט בראשית יד כב תורה בראשית לך לך
דברים האזינו לב מ בראשית יד כב תורה בראשית לך לך
בראשית וירא כב א בראשית טו א תורה בראשית לך לך
שמות כי תשא לג יח בראשית טו ח תורה בראשית לך לך
בראשית וירא כא יב בראשית טו יג תורה בראשית לך לך
שמות בא יב מ בראשית טו יג תורה בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כד כג בראשית טו יד תורה בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כה ח בראשית טו טו תורה בראשית לך לך
שמות משפטים כד יא בראשית טו יז תורה בראשית לך לך
שמות כי תשא לג יח בראשית טו יז תורה בראשית לך לך
שמות משפטים כד יא בראשית טו יח תורה בראשית לך לך
שמות כי תשא לג יח בראשית טו יח תורה בראשית לך לך
דברים דברים ב כ בראשית טו כ תורה בראשית לך לך
בראשית וישלח לב ח בראשית טז ד תורה בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כד סב בראשית טז ז תורה בראשית לך לך
בראשית תולדות כז ג בראשית טז יא תורה בראשית לך לך
בראשית וירא כא כא בראשית טז יב תורה בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כה יח בראשית טז יב תורה בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כה יז בראשית טז טז תורה בראשית לך לך
בראשית תולדות כו ה בראשית יז ט תורה בראשית לך לך
דברים כי תבוא כח מ בראשית יז יא תורה בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כה יז בראשית יז כה תורה בראשית לך לך
דברים ואתחנן ד יא בראשית יח א-ב תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח יג בראשית יח יב תורה בראשית וירא
בראשית ויחי מט כ בראשית יח יב תורה בראשית וירא
שמות וארא ז יד בראשית יח יב תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח טז בראשית יח יז תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח טז בראשית יח כב תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח כו בראשית יח כב תורה בראשית וירא
דברים ואתחנן ה יח בראשית יח כג תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח א בראשית יט א תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח טז בראשית יט א תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח א בראשית יט ב תורה בראשית וירא
בראשית ויחי מח יא בראשית יט ג תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח ה בראשית יט ח תורה בראשית וירא
שמות שמות ה יג בראשית יט טו תורה בראשית וירא
בראשית וירא יט טו בראשית יט כג תורה בראשית וירא
בראשית וישלח לב ט בראשית יט כג תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח יד בראשית יט כד תורה בראשית וירא
שמות יתרו יט יא בראשית יט כד תורה בראשית וירא
דברים כי תבוא כח כד בראשית יט כד תורה בראשית וירא
בראשית חיי שרה כד סב בראשית כ א תורה בראשית וירא
בראשית וירא יט ד בראשית כ ו תורה בראשית וירא
דברים כי תבוא כו ה בראשית כ יג תורה בראשית וירא
בראשית וירא כ ז בראשית כ יח תורה בראשית וירא
בראשית תולדות כו ה בראשית כא ד תורה בראשית וירא
בראשית תולדות כה יט בראשית כא יב תורה בראשית וירא
בראשית תולדות כו כח בראשית כא כג תורה בראשית וירא
בראשית וירא כב א בראשית כא ל תורה בראשית וירא
בראשית ויצא ל לא-לב בראשית כב ט תורה בראשית וירא
שמות יתרו יח ב בראשית כב יג תורה בראשית וירא
בראשית חיי שרה כד ס בראשית כב יז תורה בראשית וירא
בראשית תולדות כו ה בראשית כב יח תורה בראשית וירא
בראשית וירא כב א בראשית כב כ תורה בראשית וירא
בראשית וירא כב א בראשית כב כג תורה בראשית וירא
שמות בשלח יד טז בראשית כג ו תורה בראשית חיי שרה
במדבר בהעלותך יא כח בראשית כג ו תורה בראשית חיי שרה
בראשית בראשית א כט בראשית כג יג תורה בראשית חיי שרה
בראשית ויחי מט ד בראשית כג יג תורה בראשית חיי שרה
במדבר שלח יד כ בראשית כג יג תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כג ד בראשית כג יז-יט תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כג ט בראשית כג יז תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כג יח בראשית כג כ תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד לה בראשית כד א תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד כ בראשית כד יט תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד כא בראשית כד יט תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד כב בראשית כד כג תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד כג בראשית כד כה תורה בראשית חיי שרה
בראשית תולדות כו כט בראשית כד לא תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד א בראשית כד לה תורה בראשית חיי שרה
בראשית וירא כ טז בראשית כד נג תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד י בראשית כד נד תורה בראשית חיי שרה
בראשית וישב מ ד בראשית כד נה תורה בראשית חיי שרה
בראשית מקץ מא א בראשית כד נה תורה בראשית חיי שרה
בראשית וישב לז יט בראשית כד סה תורה בראשית חיי שרה
בראשית תולדות כה יט בראשית כה יב תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כה יב בראשית כה יט תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כה כח בראשית כה כג תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כז יג בראשית כה כג תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כה כ בראשית כה כו תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כה לב בראשית כה לד תורה בראשית תולדות
שמות בשלח יג יז בראשית כו ג תורה בראשית תולדות
שמות בשלח יג יז בראשית כו ו תורה בראשית תולדות
שמות בא יב ז בראשית כו ח תורה בראשית תולדות
במדבר קרח טז טו בראשית כו י תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כו כג בראשית כו כד תורה בראשית תולדות
בראשית ויגש מו א בראשית כו כה תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כו כט בראשית כו לא תורה בראשית תולדות
בראשית וישלח לו ב בראשית כו לד תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כו לד בראשית כז א תורה בראשית תולדות
בראשית ויחי מז כט בראשית כז א-ב תורה בראשית תולדות
שמות בא יב לט בראשית כז יד תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כז יט בראשית כז כה תורה בראשית תולדות
בראשית ויחי מט ח בראשית כז כט תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כה לד בראשית כז לו תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כו לד בראשית כז מו תורה בראשית תולדות
שמות שמות א יב בראשית כז מו תורה בראשית תולדות
במדבר בלק כב ג בראשית כז מו תורה בראשית תולדות
בראשית וישלח לו ב בראשית כח ט תורה בראשית תולדות
בראשית וישלח לו יב בראשית כח ט תורה בראשית תולדות
בראשית וישלח לו כב בראשית כח ט תורה בראשית תולדות
שמות בשלח טו כ בראשית כח ט תורה בראשית תולדות
בראשית ויצא כח יב בראשית כח יג תורה בראשית ויצא
בראשית וישלח לב י בראשית כח יג תורה בראשית ויצא
בראשית ויחי מט כו בראשית כח יג תורה בראשית ויצא
בראשית ויחי מט כו בראשית כח יד תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא לב ב בראשית כח טו תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא כח יא בראשית כח יח תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא כח יח בראשית כח כב תורה בראשית ויצא
בראשית חיי שרה כד כ בראשית כט י תורה בראשית ויצא
דברים עקב ז כג בראשית כט י תורה בראשית ויצא
בראשית תולדות כז לו בראשית כט טו תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא כח כא בראשית כט טו תורה בראשית ויצא
בראשית תולדות כה כד בראשית כט כה תורה בראשית ויצא
בראשית וישלח לב לב בראשית כט כה תורה בראשית ויצא
בראשית מקץ מא ז בראשית כט כה תורה בראשית ויצא
במדבר קרח טז יג בראשית כט ל תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא ל יא בראשית כט לב תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא ל יא בראשית כט לג תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא כט לא בראשית ל א תורה בראשית ויצא
שמות וארא ז כא בראשית ל א תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא ל כד בראשית ל כג תורה בראשית ויצא
בראשית וישלח לה יז בראשית ל כד תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא כט כז בראשית ל כה תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא לא כג בראשית ל לו תורה בראשית ויצא
דברים האזינו לב כח בראשית ל לז תורה בראשית ויצא
במדבר במדבר ג מט בראשית לא ב תורה בראשית ויצא
במדבר שלח יד כב בראשית לא ז תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא כח יח בראשית לא יג תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא ל ח בראשית לא ל תורה בראשית ויצא
שמות כי תשא לב ד בראשית לא ל תורה בראשית ויצא
דברים ואתחנן ה ז בראשית לא ל תורה בראשית ויצא
בראשית חיי שרה כד כג בראשית לא לה תורה בראשית ויצא
בראשית חיי שרה כד כג בראשית לא לו תורה בראשית ויצא
בראשית ויחי מט כד בראשית לא מב תורה בראשית ויצא
שמות וארא ח יג בראשית לא מב תורה בראשית ויצא
שמות ויקהל לו ז בראשית לא מב תורה בראשית ויצא
במדבר במדבר ג מט בראשית לא מב תורה בראשית ויצא
במדבר בלק כב לג בראשית לא מב תורה בראשית ויצא
בראשית תולדות כה לא בראשית לא מו תורה בראשית ויצא
שמות בשלח טז טו בראשית לא מז תורה בראשית ויצא
דברים עקב ז כג בראשית לב ג תורה בראשית ויצא
שמות בא יא ו בראשית לב ט תורה בראשית וישלח
בראשית חיי שרה כד כג בראשית לב יד תורה בראשית וישלח
בראשית וישלח לב כא בראשית לב יט תורה בראשית וישלח
בראשית וישב לח יז בראשית לב יט תורה בראשית וישלח
דברים שופטים יח יא בראשית לב כו תורה בראשית וישלח
בראשית וירא יט יז בראשית לב לא תורה בראשית וישלח
בראשית מקץ מא נא בראשית לג יא תורה בראשית וישלח
בראשית ויצא ל ל בראשית לג יד תורה בראשית וישלח
בראשית תולדות כה לד בראשית לג יט תורה בראשית וישלח
שמות שמות ד כו בראשית לג יט תורה בראשית וישלח
שמות כי תשא לב כ בראשית לג יט תורה בראשית וישלח
בראשית וישלח לג יח בראשית לד ב תורה בראשית וישלח
בראשית וירא כ טז בראשית לד יב תורה בראשית וישלח
בראשית ויצא לא מט בראשית לה יא תורה בראשית וישלח
בראשית ויחי מח ג בראשית לה יא תורה בראשית וישלח
בראשית בראשית א א בראשית לה כב תורה בראשית וישלח
בראשית וישב לז ב בראשית לה כב תורה בראשית וישלח
בראשית וישב לז ב בראשית לה כו-כז תורה בראשית וישלח
בראשית וישב לז ב בראשית לו ו תורה בראשית וישלח
בראשית וישב לז ב בראשית לו ט תורה בראשית וישלח
בראשית תולדות כח ט בראשית לו כ תורה בראשית וישלח
בראשית תולדות כח ט בראשית לו כב תורה בראשית וישלח
בראשית וישלח לו יב בראשית לו כב תורה בראשית וישלח
שמות בשלח טו כ בראשית לו כב תורה בראשית וישלח
דברים דברים א א בראשית לו לט תורה בראשית וישלח
בראשית וישלח לו מ בראשית לו מג תורה בראשית וישלח
שמות בא יב מב בראשית לז יא תורה בראשית וישב
בראשית וישב לז טו בראשית לז יד תורה בראשית וישב
בראשית חיי שרה כד סה בראשית לז יט תורה בראשית וישב
בראשית וישב לז כד בראשית לז כב תורה בראשית וישב
שמות יתרו יח כא בראשית לז כו תורה בראשית וישב
בראשית וישב לז כ בראשית לז כז תורה בראשית וישב
בראשית וישב לז כג בראשית לז לב תורה בראשית וישב
בראשית וישב לז כג בראשית לז לג תורה בראשית וישב
בראשית וישלח לו כד בראשית לח יא תורה בראשית וישב
בראשית וישב לח טו בראשית לח יד תורה בראשית וישב
בראשית וישב לז כ בראשית לח טז תורה בראשית וישב
בראשית וישב לח יד בראשית לח כא תורה בראשית וישב
בראשית וישב לח יז בראשית לח כג תורה בראשית וישב
בראשית ויחי נ כו בראשית לח כה תורה בראשית וישב
במדבר שלח יד מג בראשית לט ד תורה בראשית וישב
ויקרא בחוקותי כו לה בראשית לט יב תורה בראשית וישב
בראשית תולדות כו ח בראשית לט יד תורה בראשית וישב
בראשית תולדות כו ח בראשית לט יז תורה בראשית וישב
במדבר במדבר ג יט בראשית מ ד תורה בראשית וישב
בראשית וישב מ יג בראשית מ כ תורה בראשית וישב
בראשית תולדות כז ג בראשית מ כב תורה בראשית וישב
בראשית מקץ מא י בראשית מא א תורה בראשית מקץ
בראשית תולדות כה כד בראשית מא ז תורה בראשית מקץ
בראשית ויצא כט כה בראשית מא ז תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא ד-ה בראשית מא ז תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא ל בראשית מא כא תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא מד בראשית מא מ תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא י בראשית מא מג תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא י בראשית מא מד תורה בראשית מקץ
בראשית בראשית א ה בראשית מא מה תורה בראשית מקץ
במדבר שלח יג טז בראשית מא מה תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא לה בראשית מא מט תורה בראשית מקץ
בראשית ויחי מח ה בראשית מא נ תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מב יב בראשית מב ג תורה בראשית מקץ
במדבר נשא ו ג בראשית מב יז תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מב ח בראשית מב כג תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מב יב בראשית מג ז תורה בראשית מקץ
במדבר בלק כב לג בראשית מג י תורה בראשית מקץ
במדבר בלק כב לג בראשית מג יב תורה בראשית מקץ
בראשית ויגש מה א בראשית מג לא תורה בראשית מקץ
שמות תרומה כה ל בראשית מג לד תורה בראשית מקץ
שמות פקודי מ לה בראשית מג לד תורה בראשית מקץ
במדבר קרח טז טו בראשית מג לד תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מד ה בראשית מד טו תורה בראשית מקץ
שמות וארא ט יז בראשית מד טז תורה בראשית מקץ
בראשית וישב לז כח בראשית מה ד תורה בראשית ויגש
בראשית וישב לז ב בראשית מה ו תורה בראשית ויגש
בראשית מקץ מא מב בראשית מה ח תורה בראשית ויגש
בראשית וישב לז יא בראשית מה כא תורה בראשית ויגש
בראשית ויגש מה כח בראשית מה כו תורה בראשית ויגש
בראשית וישב לז יא בראשית מה כח תורה בראשית ויגש
בראשית מקץ מג לב בראשית מו לד תורה בראשית ויגש
ויקרא בחוקותי כו כא בראשית מז ו תורה בראשית ויגש
בראשית ויחי מח כט בראשית מז כז תורה בראשית ויגש
בראשית ויחי מט לג בראשית מח ב תורה בראשית ויחי
בראשית מקץ מא נ בראשית מח ה תורה בראשית ויחי
בראשית מקץ מא נ בראשית מח ו תורה בראשית ויחי
בראשית ויצא ל א בראשית מח ז תורה בראשית ויחי
שמות וארא ז כא בראשית מח ז תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מח ח בראשית מח י תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מח א-ב בראשית מח יב תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מט לג בראשית מח יב תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי נ כג בראשית מח יט תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מט כח בראשית מט א תורה בראשית ויחי
בראשית בראשית א א בראשית מט ד תורה בראשית ויחי
בראשית וישלח לה כב בראשית מט ד תורה בראשית ויחי
בראשית תולדות כז כט בראשית מט ח תורה בראשית ויחי
שמות ויקהל לה ג בראשית מט יא תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מט יא בראשית מט יב תורה בראשית ויחי
בראשית וירא כא כ בראשית מט כג תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מח א-ב בראשית מט לג תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מח יא בראשית נ כ תורה בראשית ויחי
שמות שמות א א שמות א ז תורה שמות שמות
בראשית וישב לז כ שמות א י תורה שמות שמות
שמות משפטים כב כא שמות א יא תורה שמות שמות
בראשית וירא יח י שמות א יט תורה שמות שמות
בראשית בראשית א ד שמות ב ב תורה שמות שמות
בראשית בראשית א ד שמות ב ב תורה שמות שמות
שמות בשלח טו יז שמות ב ג תורה שמות שמות
שמות שמות ב יז שמות ב ו תורה שמות שמות
בראשית ויצא כח טז שמות ב יד תורה שמות שמות
שמות שמות ד יט שמות ב טו תורה שמות שמות
שמות שמות ד יט שמות ב כג תורה שמות שמות
דברים ואתחנן ד ז שמות ב כד תורה שמות שמות
שמות שמות ב כג שמות ג א תורה שמות שמות
ויקרא אחרי מות טז י שמות ג א תורה שמות שמות
בראשית וירא יח א שמות ג ב תורה שמות שמות
בראשית וירא יח א שמות ג ד תורה שמות שמות
ויקרא ויקרא א א שמות ג ד תורה שמות שמות
שמות משפטים כד יא שמות ג ו תורה שמות שמות
שמות כי תשא לג יח שמות ג ו תורה שמות שמות
שמות משפטים כב כ שמות ג ט תורה שמות שמות
שמות יתרו יט ב שמות ג יב תורה שמות שמות
שמות בשלח יג יח שמות ג יז תורה שמות שמות
שמות שמות ג יא-יב שמות ג יח תורה שמות שמות
שמות שמות ג כב שמות ג כא תורה שמות שמות
שמות בא יב לו שמות ג כא תורה שמות שמות
בראשית חיי שרה כד נג שמות ג כב תורה שמות שמות
ויקרא תזריע יג ט שמות ד ו תורה שמות שמות
בראשית וישלח לב כט שמות ד יג תורה שמות שמות
בראשית וישלח לב ז שמות ד יד תורה שמות שמות
בראשית וישלח לב כט שמות ד יד תורה שמות שמות
בראשית וישלח לב כט שמות ד יד תורה שמות שמות
שמות שמות ד כז שמות ד יד תורה שמות שמות
שמות שמות ב כג שמות ד יט תורה שמות שמות
שמות שמות ב כג שמות ד יט תורה שמות שמות
בראשית חיי שרה כד כג שמות ד כא תורה שמות שמות
בראשית וישלח לב כט שמות ד כד תורה שמות שמות
שמות שמות ד יד שמות ד כד תורה שמות שמות
שמות וארא ו ט שמות ד לא תורה שמות שמות
בראשית וירא כב יג שמות ה א תורה שמות שמות
שמות וארא ז ה שמות ה ב תורה שמות שמות
שמות וארא ז יז שמות ה ב תורה שמות שמות
שמות וארא ט טז שמות ה ב תורה שמות שמות
שמות בא יב יב שמות ה ב תורה שמות שמות
בראשית וישלח לד ל שמות ה כא תורה שמות שמות
שמות וארא ו ג שמות ו ד תורה שמות וארא
שמות וארא ו ל שמות ו יב תורה שמות וארא
שמות וארא ו ל שמות ו יד תורה שמות וארא
שמות וארא ז כג שמות ז יג תורה שמות וארא
שמות בא יב לט שמות ז יד תורה שמות וארא
בראשית וירא יט יא שמות ז יח תורה שמות וארא
בראשית וירא יט יא שמות ז כד תורה שמות וארא
במדבר בהעלותך ח ז שמות ח ד תורה שמות וארא
שמות וארא ז כג שמות ח יא תורה שמות וארא
בראשית ויחי מט כד שמות ח יג תורה שמות וארא
שמות פקודי לט לב שמות ח יג תורה שמות וארא
במדבר במדבר ג מט שמות ח יג תורה שמות וארא
בראשית מקץ מג לב שמות ח כב תורה שמות וארא
בראשית ויגש מו לד שמות ח כב תורה שמות וארא
שמות וארא ז כג שמות ח כח תורה שמות וארא
שמות וארא ז יד שמות ט ז תורה שמות וארא
שמות וארא ט לד שמות ט כז תורה שמות וארא
שמות בא י א שמות ט כז תורה שמות וארא
שמות בא י א שמות ט כז תורה שמות וארא
שמות יתרו כ יד שמות ט כח תורה שמות וארא
בראשית מקץ מד ד שמות ט כט תורה שמות וארא
שמות בא י א שמות ט לד תורה שמות וארא
שמות וארא ט יז שמות י ב תורה שמות בא
בראשית וירא כ טז שמות י ה תורה שמות בא
שמות בא י יא שמות י י תורה שמות בא
בראשית וירא כב ב שמות י כא תורה שמות בא
ויקרא צו ו יד שמות י כא תורה שמות בא
שמות בא יא ח שמות י כט תורה שמות בא
שמות בא יא א שמות יא ד תורה שמות בא
דברים דברים א א שמות יב א-ב תורה שמות בא
בראשית בראשית א כב שמות יב ג תורה שמות בא
שמות בא יב כא שמות יב ג תורה שמות בא
בראשית מקץ מא א שמות יב ו תורה שמות בא
שמות תצוה כח לו שמות יב ז תורה שמות בא
שמות משפטים כג יח שמות יב י תורה שמות בא
דברים ואתחנן ד לז שמות יב יב תורה שמות בא
שמות ויקהל לה ג שמות יב טז תורה שמות בא
שמות בא יא ד שמות יב כט תורה שמות בא
שמות בא יא ה שמות יב כט תורה שמות בא
שמות בא יא ח שמות יב ל-לא תורה שמות בא
בראשית ויצא כט ל שמות יב לב תורה שמות בא
בראשית ויגש מו ד שמות יב לב תורה שמות בא
במדבר קרח טז יג שמות יב לב תורה שמות בא
במדבר בלק כב לג שמות יב לב תורה שמות בא
שמות שמות ו א שמות יב לג תורה שמות בא
במדבר בהעלותך יא לה שמות יב לז תורה שמות בא
שמות בא יב יז שמות יב לט תורה שמות בא
בראשית בראשית ה לא שמות יב מ תורה שמות בא
במדבר נשא ו ג שמות יב מד תורה שמות בא
שמות בא יב ג שמות יב מו תורה שמות בא
שמות בא יב נא שמות יג ב תורה שמות בא
שמות יתרו כ ז שמות יג ג תורה שמות בא
בראשית מקץ מא א שמות יג י תורה שמות בא
שמות בא יג טו שמות יג טז תורה שמות בא
בראשית תולדות כו א שמות יג יז תורה שמות בשלח
שמות בשלח יג יז שמות יג יח תורה שמות בשלח
דברים ואתחנן ד לז שמות יג כא תורה שמות בשלח
דברים האזינו לב י שמות יג כא תורה שמות בשלח
במדבר שלח יד מג שמות יג כב תורה שמות בשלח
דברים דברים א א שמות יד ב תורה שמות בשלח
דברים ואתחנן ד ז שמות יד י תורה שמות בשלח
במדבר חוקת כא ל שמות יד יא תורה שמות בשלח
דברים ואתחנן ד ז שמות יד טו תורה שמות בשלח
בראשית חיי שרה כד כב שמות יד טז תורה שמות בשלח
בראשית בראשית א ב שמות יד כא תורה שמות בשלח
שמות בשלח טו ח שמות יד כא תורה שמות בשלח
שמות בשלח טו יב שמות יד כו תורה שמות בשלח
שמות בשלח טו יא שמות יד לא תורה שמות בשלח
בראשית וישלח לו כד שמות טו א תורה שמות בשלח
בראשית ויצא לא נא שמות טו ד תורה שמות בשלח
בראשית ויחי מט ח שמות טו ד תורה שמות בשלח
שמות בשלח יד ז שמות טו ד תורה שמות בשלח
בראשית ויחי מט כב שמות טו ו תורה שמות בשלח
שמות בשלח טו יא שמות טו ו תורה שמות בשלח
שמות בשלח טו טז שמות טו ו תורה שמות בשלח
במדבר שלח יד ט שמות טו טו תורה שמות בשלח
בראשית תולדות כח ט שמות טו כ תורה שמות בשלח
בראשית וישלח לו יב שמות טו כ תורה שמות בשלח
בראשית וישלח לו כב שמות טו כ תורה שמות בשלח
שמות יתרו יח יג שמות טו כה תורה שמות בשלח
שמות בשלח יד ה שמות טז ג תורה שמות בשלח
שמות בשלח טז ו שמות טז ג תורה שמות בשלח
שמות בשלח טז כב שמות טז ה תורה שמות בשלח
שמות בא יב ד שמות טז יד תורה שמות בשלח
שמות בשלח טז ד שמות טז יח תורה שמות בשלח
שמות בשלח טז ה שמות טז כג תורה שמות בשלח
שמות ויקהל לה כה שמות טז כג תורה שמות בשלח
שמות בשלח טז טו שמות טז לא תורה שמות בשלח
במדבר בהעלותך יא ז שמות טז לא תורה שמות בשלח
שמות בשלח טו כ שמות טז לד תורה שמות בשלח
במדבר חוקת כ ח שמות יז ו תורה שמות בשלח
בראשית וירא כב א שמות יז ז תורה שמות בשלח
בראשית וירא כב א שמות יז ז תורה שמות בשלח
שמות כי תשא לב יח שמות יז יג תורה שמות בשלח
שמות בשלח יז טו שמות יז יד תורה שמות בשלח
שמות בשלח יז טז שמות יז טו תורה שמות בשלח
שמות בשלח יז טז שמות יח ד תורה שמות יתרו
שמות יתרו יח יג שמות יח ה תורה שמות יתרו
בראשית תולדות כה כב שמות יח טו תורה שמות יתרו
במדבר בהעלותך י לא שמות יח יט תורה שמות יתרו
שמות יתרו יח יט שמות יח כב תורה שמות יתרו
שמות יתרו יח יט שמות יח כב תורה שמות יתרו
שמות יתרו יח יט שמות יח כג תורה שמות יתרו
שמות בא יב א-ב שמות יט א תורה שמות יתרו
שמות יתרו יח יג שמות יט א-ב תורה שמות יתרו
ויקרא ויקרא א א שמות יט ג תורה שמות יתרו
במדבר בהעלותך יא לה שמות יט ד תורה שמות יתרו
ויקרא שמיני י ב שמות יט ח תורה שמות יתרו
שמות יתרו יט ח שמות יט ט תורה שמות יתרו
שמות יתרו יט יג שמות יט יב תורה שמות יתרו
שמות יתרו יט כג שמות יט יב תורה שמות יתרו
שמות יתרו יט כג שמות יט יב תורה שמות יתרו
דברים ואתחנן ד יא שמות יט יז תורה שמות יתרו
שמות בשלח טו ז שמות יט כא תורה שמות יתרו
שמות יתרו יט כג שמות יט כא תורה שמות יתרו
במדבר בהעלותך יא כא שמות יט כג תורה שמות יתרו
שמות יתרו יט כג שמות יט כד תורה שמות יתרו
שמות יתרו יט כג שמות יט כד תורה שמות יתרו
שמות משפטים כב יט שמות כ ב תורה שמות יתרו
בראשית לך לך טו טז שמות כ ד תורה שמות יתרו
דברים כי תצא כד טז שמות כ ד תורה שמות יתרו
בראשית בראשית א א שמות כ ז תורה שמות יתרו
בראשית בראשית א א שמות כ י תורה שמות יתרו
שמות יתרו כ ז שמות כ י תורה שמות יתרו
דברים ואתחנן ה יא שמות כ י תורה שמות יתרו
שמות משפטים כא יג שמות כ יא תורה שמות יתרו
שמות משפטים כא יג שמות כ יב תורה שמות יתרו
שמות משפטים כא יג שמות כ יב תורה שמות יתרו
שמות משפטים כג א שמות כ יב תורה שמות יתרו
בראשית ויצא כח יב שמות כ יז תורה שמות יתרו
שמות משפטים כד א שמות כ יז-יח תורה שמות יתרו
דברים ואתחנן ה ז שמות כ כב תורה שמות יתרו
בראשית ויחי מח כ שמות כא א תורה שמות משפטים
ויקרא קדושים יט כ שמות כא ד תורה שמות משפטים
שמות משפטים כא ח שמות כא ז תורה שמות משפטים
בראשית וישב לח ט שמות כא יא תורה שמות משפטים
שמות משפטים כג ז שמות כא יג תורה שמות משפטים
שמות משפטים כא יג שמות כא טז תורה שמות משפטים
דברים האזינו לב כד שמות כא כב תורה שמות משפטים
שמות משפטים כא ב שמות כב ב תורה שמות משפטים
שמות משפטים כב ו שמות כב ט תורה שמות משפטים
דברים ואתחנן ה ז שמות כב יט תורה שמות משפטים
שמות משפטים כב כו שמות כב כא תורה שמות משפטים
שמות משפטים כב כו שמות כב כב תורה שמות משפטים
שמות משפטים כב כה שמות כב כד תורה שמות משפטים
דברים כי תצא כא כג שמות כב כז תורה שמות משפטים
בראשית וישלח לד יט שמות כב כח תורה שמות משפטים
שמות משפטים כא כח שמות כב ל תורה שמות משפטים
דברים האזינו לב לו שמות כג ה תורה שמות משפטים
שמות משפטים כב כ שמות כג ט תורה שמות משפטים
דברים כי תצא כב ו שמות כג יט תורה שמות משפטים
בראשית וירא יח א שמות כג כא תורה שמות משפטים
בראשית וירא יח טו שמות כג כד תורה שמות משפטים
בראשית וישלח לד יט שמות כג כד תורה שמות משפטים
שמות בשלח טו כה שמות כג כה תורה שמות משפטים
דברים דברים א א שמות כג לא תורה שמות משפטים
שמות וארא ו כד שמות כד א תורה שמות משפטים
שמות משפטים כד ז שמות כד ד תורה שמות משפטים
שמות משפטים כד יא שמות כד ה תורה שמות משפטים
שמות משפטים כד א שמות כד יב תורה שמות משפטים
שמות משפטים כד א שמות כד טז תורה שמות משפטים
שמות תצוה כח כ שמות כה ב תורה שמות תרומה
שמות כי תשא לד לב שמות כה ב תורה שמות תרומה
שמות תרומה כה י שמות כה ח תורה שמות תרומה
שמות פקודי מ לה שמות כה כב תורה שמות תרומה
ויקרא אחרי מות טז ב שמות כה כב תורה שמות תרומה
במדבר במדבר ד י שמות כה כח תורה שמות תרומה
שמות תרומה כה לא שמות כה לה תורה שמות תרומה
בראשית ויצא כח יב שמות כה מ תורה שמות תרומה
שמות תרומה כה ט שמות כה מ תורה שמות תרומה
שמות תרומה כה לא שמות כו לה תורה שמות תרומה
שמות תרומה כה לז שמות כו לה תורה שמות תרומה
שמות תרומה כו לא שמות כו לו תורה שמות תרומה
שמות תצוה כח יב שמות כח לו תורה שמות תצוה
בראשית וירא יח ו שמות כט ב תורה שמות תצוה
שמות תרומה כה ח שמות כט מג תורה שמות תצוה
ויקרא שמיני י ג שמות כט מג תורה שמות תצוה
במדבר מטות לא נ שמות ל יב תורה שמות כי תשא
במדבר מטות לא נ שמות ל טז תורה שמות כי תשא
ויקרא שמיני יא ח שמות ל כט תורה שמות כי תשא
שמות תרומה כה ו שמות ל לד תורה שמות כי תשא
שמות בשלח טו ב שמות לב א תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד לד שמות לב א תורה שמות כי תשא
בראשית וישלח לב יג שמות לב יב תורה שמות כי תשא
במדבר שלח יד יד שמות לב יב תורה שמות כי תשא
בראשית וישלח לב יג שמות לב יד תורה שמות כי תשא
שמות בשלח יז יג שמות לב יח תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לב ד שמות לב כד תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לב ד שמות לב כה תורה שמות כי תשא
דברים עקב י ח שמות לב כו תורה שמות כי תשא
בראשית בראשית ד ג שמות לב לד תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יב שמות לב לד תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יב שמות לב לד תורה שמות כי תשא
ויקרא ויקרא ב א שמות לב לד תורה שמות כי תשא
שמות בא יב לו שמות לג ו תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יח שמות לג יד תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יב שמות לג טז תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יח שמות לג טז תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יח שמות לג טז תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד ה שמות לג יט תורה שמות כי תשא
בראשית ויחי מח ח שמות לג כ תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד ה שמות לג כא תורה שמות כי תשא
שמות משפטים כד י שמות לג כג תורה שמות כי תשא
שמות משפטים כד יא שמות לג כג תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד כח שמות לד א תורה שמות כי תשא
שמות משפטים כד יא שמות לד ו תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יח שמות לד ו תורה שמות כי תשא
בראשית ויצא ל לא-לב שמות לד ח תורה שמות כי תשא
שמות משפטים כד יא שמות לד י תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יח שמות לד י תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יח שמות לד י תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד כז שמות לד יא תורה שמות כי תשא
שמות משפטים כג יז שמות לד כג תורה שמות כי תשא
שמות משפטים כג יז שמות לד כג תורה שמות כי תשא
שמות בא י ג שמות לד כד תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יח שמות לד ל תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד י שמות לד ל תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד י שמות לד לה תורה שמות כי תשא
שמות ויקהל לו ז שמות לה כה תורה שמות ויקהל
שמות כי תשא ל יב שמות לח כה תורה שמות פקודי
שמות כי תשא ל טז שמות לח כז תורה שמות פקודי
בראשית מקץ מג לד שמות לט לב תורה שמות פקודי
בראשית וישלח לב כו שמות מ כד תורה שמות פקודי
ויקרא ויקרא א א שמות מ לה תורה שמות פקודי
ויקרא שמיני י א ויקרא א ז תורה ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא א טו ויקרא א יא תורה ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ה ט ויקרא א טו תורה ויקרא ויקרא
שמות שמות א יא ויקרא ב ו תורה ויקרא ויקרא
במדבר קרח יח יט ויקרא ב יג תורה ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא א ג ויקרא ג א תורה ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ד יז ויקרא ד ו תורה ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ה יז ויקרא ה יח תורה ויקרא ויקרא
בראשית וישלח לב כו ויקרא ה כא תורה ויקרא ויקרא
במדבר נשא ה ו ויקרא ה כא תורה ויקרא ויקרא
ויקרא קדושים יט יא ויקרא ה כב תורה ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ד יב ויקרא ו ד תורה ויקרא צו
ויקרא צו ו ג ויקרא ו ד תורה ויקרא צו
ויקרא מצורע טו יא ויקרא ו כא תורה ויקרא צו
ויקרא צו ו ב ויקרא ז טז תורה ויקרא צו
שמות תצוה כח ז ויקרא ח ז תורה ויקרא צו
שמות תצוה כח ח ויקרא ח ז תורה ויקרא צו
שמות בשלח טו כב ויקרא ח יד תורה ויקרא צו
ויקרא שמיני י יט ויקרא ט ב תורה ויקרא שמיני
שמות תצוה כט מג ויקרא ט ד תורה ויקרא שמיני
שמות יתרו יט ח ויקרא ט כד תורה ויקרא שמיני
שמות יתרו יט ח ויקרא י א-ב תורה ויקרא שמיני
שמות וארא ו יח ויקרא י ד תורה ויקרא שמיני
ויקרא שמיני יא לו ויקרא יא לד תורה ויקרא שמיני
ויקרא שמיני יא כו ויקרא יא לט תורה ויקרא שמיני
דברים עקב ז יד ויקרא יג כא תורה ויקרא תזריע
ויקרא תזריע יג ב ויקרא יג כט תורה ויקרא תזריע
ויקרא קדושים יט כ ויקרא יג לו תורה ויקרא תזריע
ויקרא תזריע יג לא ויקרא יג לז תורה ויקרא תזריע
דברים האזינו לב מב ויקרא יג מה תורה ויקרא תזריע
ויקרא אחרי מות טז י ויקרא יד ז תורה ויקרא מצורע
שמות משפטים כא יח ויקרא יד מ תורה ויקרא מצורע
ויקרא מצורע יד מא ויקרא יד מג תורה ויקרא מצורע
ויקרא מצורע טו יא ויקרא טו ג תורה ויקרא מצורע
שמות תצוה כח לה ויקרא טו יז תורה ויקרא מצורע
שמות יתרו יח ב ויקרא טו כח תורה ויקרא מצורע
ויקרא אחרי מות טז לב ויקרא טז ג תורה ויקרא אחרי מות
ויקרא אחרי מות טז ו ויקרא טז יא תורה ויקרא אחרי מות
שמות כי תשא ל לו ויקרא טז יב תורה ויקרא אחרי מות
שמות תצוה ל י ויקרא טז יח תורה ויקרא אחרי מות
ויקרא מצורע יד נו ויקרא טז כ תורה ויקרא אחרי מות
ויקרא מצורע יד נו ויקרא טז כא תורה ויקרא אחרי מות
דברים האזינו לב יז ויקרא יז ז תורה ויקרא אחרי מות
במדבר בלק כה ו ויקרא יח ו תורה ויקרא אחרי מות
ויקרא אחרי מות יח ה ויקרא יח כט תורה ויקרא אחרי מות
ויקרא צו ו ב ויקרא יט ו תורה ויקרא קדושים
שמות משפטים כג ג ויקרא יט טו תורה ויקרא קדושים
בראשית ויחי מט ח ויקרא יט לג תורה ויקרא קדושים
שמות יתרו כ יב ויקרא כ טז תורה ויקרא קדושים
שמות וארא ט יז ויקרא כא ד תורה ויקרא אמור
ויקרא שמיני י ג ויקרא כא י-יב תורה ויקרא אמור
ויקרא שמיני י ז ויקרא כא י-יב תורה ויקרא אמור
ויקרא אמור כא א ויקרא כא יד תורה ויקרא אמור
ויקרא אמור כא ז ויקרא כא טו תורה ויקרא אמור
במדבר קרח יז כח ויקרא כא יז תורה ויקרא אמור
במדבר קרח יז כח ויקרא כב ג תורה ויקרא אמור
ויקרא שמיני יא מ ויקרא כב ח תורה ויקרא אמור
במדבר קרח יח כז ויקרא כב טו-טז תורה ויקרא אמור
דברים האזינו לב ה ויקרא כב כה תורה ויקרא אמור
דברים כי תצא כב ו ויקרא כב כח תורה ויקרא אמור
שמות שמות א י ויקרא כג ב תורה ויקרא אמור
דברים ראה טו ב ויקרא כג ב תורה ויקרא אמור
דברים ראה טז ט ויקרא כג י תורה ויקרא אמור
ויקרא ויקרא ב יב ויקרא כג טז תורה ויקרא אמור
שמות תצוה כט מג ויקרא ט כד תורה ויקרא שמיני
במדבר נשא ו כא ויקרא כג לח תורה ויקרא אמור
במדבר נשא ז ג ויקרא כג מ תורה ויקרא אמור
דברים ראה טז יג ויקרא כג מג תורה ויקרא אמור
שמות תרומה כה ל ויקרא כד ה תורה ויקרא אמור
שמות תרומה כה כט ויקרא כד ז תורה ויקרא אמור
ויקרא בחוקותי כו מו ויקרא כה א תורה ויקרא בהר
דברים דברים א א ויקרא כה א תורה ויקרא בהר
שמות משפטים כב כ ויקרא כה יד תורה ויקרא בהר
בראשית מקץ מא מז ויקרא כה כא תורה ויקרא בהר
בראשית וישב מ ד ויקרא כה כט תורה ויקרא בהר
בראשית מקץ מא א ויקרא כה כט-ל תורה ויקרא בהר
ויקרא בהר כה לג ויקרא כה לב תורה ויקרא בהר
שמות וארא ח כה ויקרא כה לה תורה ויקרא בהר
שמות משפטים כא ב ויקרא כה לט תורה ויקרא בהר
שמות משפטים כא ב ויקרא כה מ תורה ויקרא בהר
שמות משפטים כא כ ויקרא כה מ תורה ויקרא בהר
במדבר נשא ו כו ויקרא כו ט תורה ויקרא בחוקותי
במדבר נשא ו כו ויקרא כו ט תורה ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו כה ויקרא כו טו תורה ויקרא בחוקותי
בראשית ויצא לא ז ויקרא כו כו תורה ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו יט ויקרא כו כו תורה ויקרא בחוקותי
במדבר שלח יד כב ויקרא כו כו תורה ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו לה ויקרא כו לד תורה ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו מו ויקרא כו לה תורה ויקרא בחוקותי
דברים כי תבוא כח סט ויקרא כו מו תורה ויקרא בחוקותי
בראשית חיי שרה כג יח ויקרא כז ט תורה ויקרא בחוקותי
דברים ראה טו יט ויקרא כז כו תורה ויקרא בחוקותי
בראשית ויצא ל לז ויקרא כז לב תורה ויקרא בחוקותי
דברים האזינו לב כח ויקרא כז לב תורה ויקרא בחוקותי
שמות משפטים כג כא ויקרא כז לג תורה ויקרא בחוקותי
בראשית וישב מ יג במדבר א ב תורה במדבר במדבר
במדבר קרח טז ב במדבר א טז תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר א מז במדבר א מט תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר א מז במדבר א נ תורה במדבר במדבר
שמות בשלח טז ג במדבר ב כ תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר א א במדבר ג א תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר ג כז במדבר ג א תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר א א במדבר ג ב תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר א א במדבר ג ד תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר ג א במדבר ג כז תורה במדבר במדבר
שמות בא יג יג במדבר ג מז תורה במדבר במדבר
במדבר נשא ד כ במדבר ד ב תורה במדבר במדבר
במדבר נשא ד כב במדבר ד ב תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר ד כ במדבר ד ה-טו תורה במדבר במדבר
שמות כי תשא לא ו במדבר ד ו תורה במדבר במדבר
שמות תרומה כה כט במדבר ד ז תורה במדבר במדבר
שמות כי תשא לא ו במדבר ד ח תורה במדבר במדבר
שמות כי תשא לא ו במדבר ד יג תורה במדבר במדבר
שמות משפטים כד יא במדבר ד כ תורה במדבר במדבר
שמות תרומה כו לו במדבר ד כה תורה במדבר נשא
במדבר קרח יח ט במדבר ה ח תורה במדבר נשא
שמות שמות ה ד במדבר ה יח תורה במדבר נשא
ויקרא אמור כא א במדבר ו ז תורה במדבר נשא
במדבר נשא ו כג במדבר ו כד תורה במדבר נשא
במדבר נשא ו כג במדבר ו כז תורה במדבר נשא
בראשית ויצא כח יח במדבר ז א תורה במדבר נשא
במדבר נשא ז יג במדבר ז יב תורה במדבר נשא
שמות יתרו יט יח במדבר ז פח תורה במדבר נשא
שמות תרומה כז לו במדבר ז פח תורה במדבר נשא
שמות וארא ט יז במדבר ז פט תורה במדבר נשא
שמות פקודי מ לה במדבר ז פט תורה במדבר נשא
ויקרא ויקרא א א במדבר ז פט תורה במדבר נשא
שמות תרומה כה לז במדבר ח ב תורה במדבר בהעלותך
ויקרא ויקרא א א במדבר ח ב תורה במדבר בהעלותך
ויקרא מצורע יד נו במדבר ח ז תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך ח כא במדבר ח ז תורה במדבר בהעלותך
בראשית ויחי מט ה במדבר ח כו תורה במדבר בהעלותך
במדבר נשא ו ג במדבר ח כו תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א א במדבר ט א תורה במדבר בהעלותך
בראשית בראשית א יד במדבר ט ו תורה במדבר בהעלותך
ויקרא אמור כג כד במדבר י ט תורה במדבר בהעלותך
במדבר במדבר א ב במדבר י יא תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א ב במדבר י יא תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א ב במדבר י יב תורה במדבר בהעלותך
בראשית ויחי נ כו במדבר י יז תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א ב במדבר י כב תורה במדבר בהעלותך
שמות שמות ב טז במדבר י כט תורה במדבר בהעלותך
במדבר במדבר א ב במדבר י כט תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א ב במדבר י לג תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א ב במדבר י לג תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך י לג במדבר יא א תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך י ז במדבר יא א תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א ב במדבר יא א תורה במדבר בהעלותך
שמות בשלח יג יז במדבר יא ה תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך יא כ במדבר יא ה תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך יא ז במדבר יא ו תורה במדבר בהעלותך
שמות בשלח טז לא במדבר יא ז תורה במדבר בהעלותך
שמות בשלח טז לא במדבר יא ח תורה במדבר בהעלותך
שמות בשלח טז לא במדבר יא ח תורה במדבר בהעלותך
שמות כי תשא לב לב במדבר יא טו תורה במדבר בהעלותך
שמות יתרו יט י במדבר יא יח תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך יא כא במדבר יא כ תורה במדבר בהעלותך
דברים האזינו לב י במדבר יא כב תורה במדבר בהעלותך
דברים עקב י ו במדבר יא לה תורה במדבר בהעלותך
דברים וזאת הברכה לד י במדבר יב ו-ז תורה במדבר בהעלותך
דברים כי תצא כד ח במדבר יב יד תורה במדבר בהעלותך
דברים כי תצא כד ט במדבר יב טו תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך יא לה במדבר יב טז תורה במדבר בהעלותך
בראשית תולדות כו כו במדבר יג ב תורה במדבר שלח
בראשית בראשית א ה במדבר יג ח תורה במדבר שלח
בראשית בראשית א ה במדבר יג טז תורה במדבר שלח
בראשית מקץ מא מה במדבר יג טז תורה במדבר שלח
במדבר חוקת כא א במדבר יג יז תורה במדבר שלח
דברים דברים א ב במדבר יג יז תורה במדבר שלח
במדבר במדבר ד י במדבר יג כג תורה במדבר שלח
במדבר במדבר ד י במדבר יג כג תורה במדבר שלח
דברים דברים א ב במדבר יג כו תורה במדבר שלח
במדבר חוקת כא א במדבר יג כט תורה במדבר שלח
במדבר שלח יג כב במדבר יג לג תורה במדבר שלח
שמות בשלח יג יז במדבר יד ג תורה במדבר שלח
שמות בשלח יג יז במדבר יד ד תורה במדבר שלח
בראשית וישלח לב יג במדבר יד טז תורה במדבר שלח
במדבר שלח יד יד במדבר יד טז תורה במדבר שלח
בראשית וישלח לב יג במדבר יד כ תורה במדבר שלח
במדבר שלח יג כב במדבר יד כד תורה במדבר שלח
דברים דברים א ב במדבר יד מ תורה במדבר שלח
דברים דברים א מא במדבר יד מ תורה במדבר שלח
במדבר חוקת כא א במדבר יד מג תורה במדבר שלח
דברים דברים א ב במדבר יד מד תורה במדבר שלח
דברים דברים ב יד במדבר יד מד תורה במדבר שלח
דברים דברים א ב במדבר יד מה תורה במדבר שלח
בראשית תולדות כה לד במדבר טו לא תורה במדבר שלח
שמות וארא ו יח במדבר טז א תורה במדבר קרח
שמות וארא ט יז במדבר טז יג תורה במדבר קרח
במדבר קרח טז כח במדבר טז יז תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז י במדבר טז כא תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז כז במדבר טז לג תורה במדבר קרח
שמות כי תשא לב כ במדבר יז ב תורה במדבר קרח
במדבר נשא ו ג במדבר יז ב תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז ה במדבר יז ב תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז ה במדבר יז ד תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז יז במדבר יז ו תורה במדבר קרח
בראשית וישב מ י במדבר יז כג תורה במדבר קרח
במדבר חוקת כ ח במדבר יז כה תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז כח במדבר יח ד תורה במדבר קרח
במדבר קרח יח א במדבר יח ד תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז כח במדבר יח ז תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז כח במדבר יח ז תורה במדבר קרח
במדבר קרח יח א במדבר יח ז תורה במדבר קרח
שמות בא יג יג במדבר יח טז תורה במדבר קרח
בראשית ויצא ל לז במדבר יח כו תורה במדבר קרח
במדבר קרח יח יב במדבר יח ל תורה במדבר קרח
במדבר חוקת יט ב במדבר יט יד תורה במדבר חוקת
במדבר חוקת כ י במדבר כ ח תורה במדבר חוקת
במדבר חוקת כ י במדבר כ ח תורה במדבר חוקת
דברים ואתחנן ג כד במדבר כ י תורה במדבר חוקת
במדבר חוקת כא יד במדבר כ יא תורה במדבר חוקת
במדבר חוקת כ י במדבר כ יב תורה במדבר חוקת
דברים ואתחנן ג כד במדבר כ יב תורה במדבר חוקת
בראשית ויחי מט כג במדבר כ יג תורה במדבר חוקת
דברים דברים ב ד במדבר כ כ תורה במדבר חוקת
דברים דברים ב ד במדבר כ כא תורה במדבר חוקת
דברים דברים ב ד במדבר כ כא תורה במדבר חוקת
דברים דברים ב כט במדבר כ כא תורה במדבר חוקת
שמות יתרו יח ט במדבר כא א תורה במדבר חוקת
שמות וארא ח כה במדבר כא ב תורה במדבר חוקת
במדבר בהעלותך י לג במדבר כא ד-ה תורה במדבר חוקת
דברים כי תבוא כח מ במדבר כא ט תורה במדבר חוקת
במדבר חוקת כא יד במדבר כא יז תורה במדבר חוקת
בראשית וישלח לג יח במדבר כא כו תורה במדבר חוקת
בראשית חיי שרה כג ב במדבר כא כח תורה במדבר חוקת
שמות בא יב ד במדבר כב ג תורה במדבר בלק
בראשית וירא יח ט במדבר כב ט תורה במדבר בלק
בראשית וישלח לב כט במדבר כב כב תורה במדבר בלק
בראשית וישלח לב כו במדבר כב כד תורה במדבר בלק
בראשית וישלח לב כט במדבר כב כה תורה במדבר בלק
בראשית ויצא ל לז במדבר כב כז תורה במדבר בלק
בראשית ויצא כט ל במדבר כב לג תורה במדבר בלק
במדבר קרח טז יג במדבר כב לג תורה במדבר בלק
בראשית וישלח לב כט במדבר כג ג תורה במדבר בלק
במדבר בלק כב כה במדבר כג ג תורה במדבר בלק
בראשית ויחי מט כב במדבר כג ט תורה במדבר בלק
ויקרא בחוקותי כו כא במדבר כג טו תורה במדבר בלק
דברים כי תצא כה יח במדבר כג טו תורה במדבר בלק
ויקרא צו ו ג במדבר כג יח תורה במדבר בלק
בראשית בראשית א כד במדבר כד ג תורה במדבר בלק
בראשית מקץ מד ג במדבר כד ה תורה במדבר בלק
בראשית מקץ מא י במדבר כד ז תורה במדבר בלק
בראשית ויחי מח יא במדבר כה ז תורה במדבר בלק
בראשית וישלח לב ח במדבר כה יז תורה במדבר פנחס
בראשית וישב לז יח במדבר כה יח תורה במדבר פנחס
במדבר במדבר א יט במדבר כו ג תורה במדבר פנחס
שמות בשלח יד ה במדבר כו י תורה במדבר פנחס
שמות וארא ו כד במדבר כו יא תורה במדבר פנחס
בראשית ויחי מח ו במדבר כו כא תורה במדבר פנחס
בראשית ויחי מח ו במדבר כו כט-לב תורה במדבר פנחס
בראשית ויחי מח ו במדבר כו מ תורה במדבר פנחס
בראשית ויצא ל כא במדבר כו מו תורה במדבר פנחס
בראשית ויחי מח ו במדבר כו נג-נה תורה במדבר פנחס
שמות וארא ו יח במדבר כו נח תורה במדבר פנחס
בראשית תולדות כח ט במדבר כו נט תורה במדבר פנחס
שמות שמות ב א במדבר כו נט תורה במדבר פנחס
בראשית ויצא ל לח במדבר כז א תורה במדבר פנחס
במדבר במדבר ג ט במדבר כז ז תורה במדבר פנחס
בראשית ויחי מט ח במדבר כז כ תורה במדבר פנחס
שמות תצוה כח טו במדבר כז כא תורה במדבר פנחס
שמות בא יב א-ב במדבר כט א תורה במדבר פנחס
במדבר מטות ל ב במדבר כט לט תורה במדבר פנחס
במדבר מטות ל יא במדבר ל ז תורה במדבר מטות
במדבר מטות לא ה במדבר לא ב תורה במדבר מטות
דברים כי תצא כג טו במדבר לא ו תורה במדבר מטות
במדבר בלק כד יד במדבר לא טז תורה במדבר מטות
שמות בא יב ד במדבר לא כח תורה במדבר מטות
שמות בא יב ד במדבר לא לז תורה במדבר מטות
בראשית וישלח לב ח במדבר לא מב תורה במדבר מטות
בראשית חיי שרה כד נג במדבר לא נ תורה במדבר מטות
שמות כי תשא לב כט במדבר לב יב תורה במדבר מטות
בראשית בראשית א כח במדבר לב כט תורה במדבר מטות
בראשית ויחי מט כו במדבר לג טו תורה במדבר מסעי
דברים עקב י ו במדבר לג לא תורה במדבר מסעי
דברים דברים א א במדבר לג מח תורה במדבר מסעי
דברים דברים א א במדבר לד ג תורה במדבר מסעי
בראשית ויחי מט כו במדבר לד ח תורה במדבר מסעי
בראשית ויחי מט כו במדבר לד י תורה במדבר מסעי
בראשית וישב לח ט במדבר לה יד תורה במדבר מסעי
שמות יתרו כ יב במדבר לה טז-יח תורה במדבר מסעי
דברים האזינו לב מג במדבר לה לג תורה במדבר מסעי
במדבר מטות לא נ במדבר לט נד תורה במדבר מסעי
שמות בשלח יג יז דברים א ב תורה דברים דברים
דברים האזינו לב לב דברים א י תורה דברים דברים
דברים דברים א ב דברים א יט תורה דברים דברים
דברים דברים א ב דברים א יט תורה דברים דברים
בראשית נח יא ד דברים א כח תורה דברים דברים
במדבר שלח יג כב דברים א כח תורה דברים דברים
במדבר שלח יג כב דברים א לו תורה דברים דברים
דברים דברים ב יד דברים א מא תורה דברים דברים
דברים דברים ב יד דברים א מב תורה דברים דברים
דברים דברים א ב דברים א מג תורה דברים דברים
במדבר חוקת כא יד דברים ב א תורה דברים דברים
דברים דברים א ב דברים ב א תורה דברים דברים
דברים דברים א ב דברים ב א-ז תורה דברים דברים
דברים דברים ב ד דברים ב ו תורה דברים דברים
דברים דברים ב ה דברים ב ט תורה דברים דברים
דברים דברים ב ה דברים ב ט תורה דברים דברים
בראשית וישלח לו כ דברים ב יב תורה דברים דברים
דברים דברים א ב דברים ב יד תורה דברים דברים
דברים דברים ב ה דברים ב יט תורה דברים דברים
דברים דברים ב ה דברים ב יט תורה דברים דברים
דברים דברים ג יג דברים ב יט תורה דברים דברים
דברים ואתחנן ג כד דברים ב כה תורה דברים דברים
ויקרא בחוקותי כו לו דברים ב כח תורה דברים דברים
דברים דברים ב ד דברים ב כט תורה דברים דברים
דברים דברים ב ד דברים ב כט תורה דברים דברים
דברים דברים ג יא דברים ג ב תורה דברים דברים
דברים דברים ב כ דברים ג יג תורה דברים דברים
בראשית ויחי מט יט דברים ג יח תורה דברים דברים
שמות כי תשא לג יד דברים ג כ תורה דברים דברים
דברים ואתחנן ג כד דברים ג כז תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ג כט דברים ד ג-ד תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ה כז דברים ד יד תורה דברים ואתחנן
שמות כי תשא לג ג דברים ד כד תורה דברים ואתחנן
במדבר בלק כג ז דברים ד כד תורה דברים ואתחנן
דברים וזאת הברכה לג ב דברים ד לג תורה דברים ואתחנן
במדבר מסעי לה יד דברים ד מא תורה דברים ואתחנן
שמות יתרו כ יב דברים ד מב תורה דברים ואתחנן
בראשית ויחי מח כ דברים ד מד תורה דברים ואתחנן
דברים דברים א א דברים ד מה-מו תורה דברים ואתחנן
דברים דברים א א דברים ד מט תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ה ה דברים ה ד תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ה ה דברים ה ו תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ד יא דברים ה כא תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ה יח דברים ה כא תורה דברים ואתחנן
דברים שופטים יז יח דברים ו ז תורה דברים ואתחנן
דברים כי תבוא כח לז דברים ו ז תורה דברים ואתחנן
שמות שמות ג ה דברים ז א תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ז ז דברים ז א תורה דברים ואתחנן
דברים כי תבוא כח מ דברים ז א תורה דברים ואתחנן
שמות בשלח יד ה דברים ז ח תורה דברים ואתחנן
שמות יתרו כ ו דברים ז ט תורה דברים ואתחנן
שמות יתרו כ ו דברים ז ט תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ה יא דברים ז יא תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ז ט דברים ז יב תורה דברים עקב
דברים עקב ח כ דברים ז יב תורה דברים עקב
דברים עקב ט ג דברים ז כב תורה דברים עקב
דברים עקב ט ג דברים ז כב תורה דברים עקב
בראשית ויגש מה יא דברים ז כה תורה דברים עקב
במדבר חוקת כא יד דברים ז כה תורה דברים עקב
שמות בשלח טז ד דברים ח ג תורה דברים עקב
ויקרא בחוקותי כו כח דברים ח ה תורה דברים עקב
דברים עקב יא ב דברים ח ה תורה דברים עקב
ויקרא אמור כג מג דברים ח ז-יח תורה דברים עקב
דברים עקב ח ט דברים ח ח תורה דברים עקב
ויקרא אמור כג מג דברים ח יד תורה דברים עקב
דברים עקב ח ז דברים ח יד תורה דברים עקב
דברים ואתחנן ג כד דברים ח יט תורה דברים עקב
ויקרא אמור כג מג דברים ח ב-ג תורה דברים עקב
בראשית ויגש מה יא דברים ט ג תורה דברים עקב
דברים עקב ט ה-ז דברים ט ה תורה דברים עקב
שמות יתרו כ ז דברים ט ז-ח תורה דברים עקב
שמות תרומה כה טז דברים ט ט תורה דברים עקב
דברים עקב י ו דברים ט כ תורה דברים עקב
דברים נצבים כט כד דברים ט כה-כו תורה דברים עקב
דברים עקב ט כה-כו דברים ט כז-כח תורה דברים עקב
דברים נצבים כט כד דברים ט כח תורה דברים עקב
שמות כי תשא לד כט דברים י ד תורה דברים עקב
במדבר נשא ו כו דברים י יז תורה דברים עקב
בראשית וישב לז ב דברים י כב תורה דברים עקב
בראשית ויגש מו כו דברים י כב תורה דברים עקב
דברים האזינו לב א דברים יא יז תורה דברים עקב
בראשית וישב לז כ דברים יא כו תורה דברים ראה
דברים ראה יא כו דברים יא כט תורה דברים ראה
במדבר בהעלותך יא יב דברים יא לא תורה דברים ראה
במדבר בהעלותך יא יב דברים יא לא תורה דברים ראה
דברים שופטים טז כב דברים יב ח תורה דברים ראה
בראשית ויחי מט טו דברים יב ט תורה דברים ראה
דברים עקב ט ג דברים יב יז תורה דברים ראה
שמות כי תשא לב ד דברים יג ד תורה דברים ראה
שמות משפטים כג כד דברים יג י תורה דברים ראה
שמות משפטים כג א דברים יג טו תורה דברים ראה
שמות משפטים כא כח דברים יד כא תורה דברים ראה
שמות משפטים כב ל דברים יד כא תורה דברים ראה
ויקרא קדושים יט כד דברים יד כג תורה דברים ראה
ויקרא בחוקותי כו י דברים יד כח-כט תורה דברים ראה
שמות יתרו יט יח דברים טו ב תורה דברים ראה
שמות תרומה כז לו דברים טו ב תורה דברים ראה
בראשית וירא יח טו דברים טו ז-ח תורה דברים ראה
דברים ראה טו יח דברים טו י תורה דברים ראה
ויקרא אמור כג מג דברים טז יג תורה דברים ראה
שמות שמות ה ו דברים טז יח תורה דברים שופטים
שמות יתרו כ כ דברים טז כא תורה דברים שופטים
בראשית חיי שרה כד כג דברים יז ח תורה דברים שופטים
דברים עקב ט ג דברים יז טו תורה דברים שופטים
במדבר בלק כה ח דברים יח ג תורה דברים שופטים
שמות משפטים כב כח-כט דברים יח ד תורה דברים שופטים
במדבר שלח טו כ דברים יח ד תורה דברים שופטים
דברים ראה יג ד דברים יח י-יג תורה דברים שופטים
דברים ואתחנן ד מא דברים יט ב תורה דברים שופטים
דברים שופטים יט ו דברים יט ג תורה דברים שופטים
דברים ואתחנן ז א דברים יט ה תורה דברים שופטים
דברים ואתחנן ד מא דברים יט ח תורה דברים שופטים
דברים ואתחנן ד מא דברים יט ט תורה דברים שופטים
ויקרא אחרי מות טז י דברים יט יא תורה דברים שופטים
ויקרא בחוקותי כו לו דברים כ ח תורה דברים שופטים
בראשית וירא כב א דברים כ טז תורה דברים שופטים
במדבר מסעי לג נו דברים כ טז תורה דברים שופטים
דברים שופטים כא ה דברים כא ז-ח תורה דברים שופטים
ויקרא בחוקותי כו כח דברים כא יח תורה דברים כי תצא
שמות משפטים כב כז דברים כא כג תורה דברים כי תצא
שמות משפטים כב כז דברים כא כג תורה דברים כי תצא
בראשית ויצא ל כג דברים כב ב תורה דברים כי תצא
בראשית ויחי מח א-ב דברים כב ב תורה דברים כי תצא
שמות משפטים כב כח-כט דברים כב ט תורה דברים כי תצא
שמות משפטים כב טו-טז דברים כב כט תורה דברים כי תצא
דברים כי תצא כג א דברים כג ג תורה דברים כי תצא
דברים דברים ב כט דברים כג ה תורה דברים כי תצא
בראשית וישב לח כא דברים כג יח תורה דברים כי תצא
במדבר מטות ל ג דברים כג כב תורה דברים כי תצא
במדבר מטות ל ג דברים כג כד תורה דברים כי תצא
דברים כי תצא כא יד דברים כד ז תורה דברים כי תצא
שמות משפטים כב כה דברים כד י תורה דברים כי תצא
שמות משפטים כב כה דברים כד יא תורה דברים כי תצא
בראשית חיי שרה כד כג דברים כה א תורה דברים כי תצא
במדבר קרח טז יב דברים כה ז תורה דברים כי תצא
שמות כי תשא לג יד דברים כה יט תורה דברים כי תצא
שמות משפטים כג יט דברים כו ב תורה דברים כי תבוא
בראשית וירא כ יג דברים כו ה תורה דברים כי תבוא
דברים כי תבוא כו ב דברים כו יא תורה דברים כי תבוא
שמות יתרו כ כ דברים כז ה תורה דברים כי תבוא
שמות יתרו כ כ דברים כז ו תורה דברים כי תבוא
דברים כי תבוא כו יח דברים כז יט תורה דברים כי תבוא
דברים כי תבוא כו כא דברים כז כב תורה דברים כי תבוא
שמות בא יב לד דברים כח ה תורה דברים כי תבוא
ויקרא תזריע יג נא דברים כח כ תורה דברים כי תבוא
בראשית ויחי מט כד דברים כח כח תורה דברים כי תבוא
בראשית תולדות כז יב דברים כח כט תורה דברים כי תבוא
דברים ואתחנן ז א דברים כח מ תורה דברים כי תבוא
דברים שופטים כ כ דברים כח נב תורה דברים כי תבוא
דברים ראה טו יח דברים כח נו-נז תורה דברים כי תבוא
שמות בשלח יז יב דברים כח נט תורה דברים כי תבוא
בראשית ויגש מה כד דברים כח סה תורה דברים כי תבוא
בראשית וישב מ יג דברים כח סח תורה דברים כי תבוא
דברים נצבים כט ט דברים כט א תורה דברים כי תבוא
דברים עקב ט כה-כו דברים כט כג-כז תורה דברים נצבים
דברים כי תבוא כו טו דברים כט כח תורה דברים נצבים
דברים כי תבוא כו טו דברים כט כח תורה דברים נצבים
דברים דברים ב ד דברים לא יב תורה דברים וילך
דברים האזינו לב מד דברים לא יד תורה דברים וילך
בראשית ויחי מח כ דברים לא יט תורה דברים וילך
דברים וזאת הברכה לג א דברים לא ל תורה דברים וילך
דברים וזאת הברכה לג א דברים לב א תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב ל דברים לב ד תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב יט-כ דברים לב ה תורה דברים האזינו
דברים כי תצא כה יח דברים לב ו תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב טו דברים לב ו תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב טו דברים לב ו תורה דברים האזינו
שמות יתרו כ ז דברים לב ז-ח תורה דברים האזינו
במדבר בהעלותך יא כח דברים לב י תורה דברים האזינו
שמות יתרו יט ד דברים לב יא תורה דברים האזינו
בראשית ויחי מט יב דברים לב יד תורה דברים האזינו
שמות וארא ז יד דברים לב טו תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב ד דברים לב טו תורה דברים האזינו
בראשית וירא יח כג דברים לב כג תורה דברים האזינו
בראשית וירא יט יג דברים לב כד תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב לב דברים לב כו תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב לג דברים לב כז תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב לז דברים לב כז תורה דברים האזינו
בראשית תולדות כו לד דברים לב לב תורה דברים האזינו
בראשית ויחי מט טז דברים לב לו תורה דברים האזינו
שמות משפטים כג ה דברים לב לו תורה דברים האזינו
שמות בשלח יז טז דברים לב מ תורה דברים האזינו
בראשית וירא כב ו דברים לב מב תורה דברים האזינו
בראשית ויחי מט טז דברים לב מג תורה דברים האזינו
דברים וזאת הברכה לד א דברים לב מט תורה דברים האזינו
דברים וזאת הברכה לד א דברים לג א תורה דברים וזאת הברכה
שמות בשלח טו כה דברים לג י תורה דברים וזאת הברכה
ויקרא ויקרא ד ג דברים לג י תורה דברים וזאת הברכה
שמות כי תשא לד לב דברים לג יז תורה דברים וזאת הברכה
בראשית ויחי מט יג דברים לג יח תורה דברים וזאת הברכה
בראשית ויחי מט יד דברים לג יח תורה דברים וזאת הברכה
דברים שופטים יח טו דברים לד י תורה דברים וזאת הברכה
דברים שופטים יח טו דברים לד י תורה דברים וזאת הברכה
שמות יתרו כ יב דברים לט לב תורה דברים וזאת הברכה