פירוש הרשב"ם עה"ת – הפניות נכנסות לחמשת חומשי התורה במיון לפי סדר המקראות

הפניות נכנסות לחמשת חומשי התורה במיון לפי סדר המקראות בפירוש הרשב"ם

מקרא

הפניה

חומש פרשה פרק פסוק ספר פרק פסוק סדרה חומש פרשה
בראשית בראשית א א בראשית ב ד תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א א בראשית א ב תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א א בראשית י י תורה בראשית נח
בראשית בראשית א א בראשית ט יח תורה בראשית נח
בראשית בראשית א א בראשית לה כב תורה בראשית וישלח
בראשית בראשית א א בראשית מט ד תורה בראשית ויחי
בראשית בראשית א א שמות כ ז תורה שמות יתרו
בראשית בראשית א א שמות כ י תורה שמות יתרו
בראשית בראשית א א בראשית א לא תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א ב בראשית א ט תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א ב שמות יד כא תורה שמות בשלח
בראשית בראשית א ד שמות ב ב תורה שמות שמות
בראשית בראשית א ד שמות ב ב תורה שמות שמות
בראשית בראשית א ה בראשית ח כב תורה בראשית נח
בראשית בראשית א ה במדבר יג טז תורה במדבר שלח
בראשית בראשית א ה במדבר יג ח תורה במדבר שלח
בראשית בראשית א ה בראשית מא מה תורה בראשית מקץ
בראשית בראשית א ו בראשית א ב תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א ט בראשית א ב תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א יד במדבר ט ו תורה במדבר בהעלותך
בראשית בראשית א יד בראשית א ד תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א כא בראשית א כ תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א כב בראשית א כח תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א כב שמות יב ג תורה שמות בא
בראשית בראשית א כד במדבר כד ג תורה במדבר בלק
בראשית בראשית א כז בראשית ב כא תורה בראשית בראשית
בראשית בראשית א כח במדבר לב כט תורה במדבר מטות
בראשית בראשית א כט בראשית יד כב תורה בראשית לך לך
בראשית בראשית א כט בראשית כג יג תורה בראשית חיי שרה
בראשית בראשית א ל בראשית ט ג תורה בראשית נח
בראשית בראשית ד ג שמות לב לד תורה שמות כי תשא
בראשית בראשית ה לא שמות יב מ תורה שמות בא
בראשית נח י טו בראשית י ה תורה בראשית נח
בראשית נח יא ד דברים א כח תורה דברים דברים
בראשית נח יא ד בראשית א כח תורה בראשית בראשית
בראשית לך לך טו טז שמות כ ד תורה שמות יתרו
בראשית וירא יח א שמות כג כא תורה שמות משפטים
בראשית וירא יח א שמות ג ב תורה שמות שמות
בראשית וירא יח א שמות ג ד תורה שמות שמות
בראשית וירא יח א בראשית יט א תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח א בראשית יט ב תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח ה בראשית יט ח תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח ו שמות כט ב תורה שמות תצוה
בראשית וירא יח ט בראשית ג ט תורה בראשית בראשית
בראשית וירא יח ט במדבר כב ט תורה במדבר בלק
בראשית וירא יח י שמות א יט תורה שמות שמות
בראשית וירא יח יג בראשית יח יב תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח יד בראשית יט כד תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח טו שמות כג כד תורה שמות משפטים
בראשית וירא יח טו דברים טו ז-ח תורה דברים ראה
בראשית וירא יח טז בראשית יט א תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח טז בראשית יח יז תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח טז בראשית יח כב תורה בראשית וירא
בראשית וירא יח יז בראשית י יט תורה בראשית נח
בראשית וירא יח כ בראשית יג יג תורה בראשית לך לך
בראשית וירא יח כג דברים לב כג תורה דברים האזינו
בראשית וירא יח כו בראשית יח כב תורה בראשית וירא
בראשית וירא יט יא שמות ז יח תורה שמות וארא
בראשית וירא יט יא שמות ז כד תורה שמות וארא
בראשית וירא יט יג דברים לב כד תורה דברים האזינו
בראשית וירא יט טו בראשית יט כג תורה בראשית וירא
בראשית וירא יט יז בראשית לב לא תורה בראשית וישלח
בראשית וירא כ ד בראשית כ ו תורה בראשית וירא
בראשית וירא כ ז בראשית כ יח תורה בראשית וירא
בראשית וירא כ יג בראשית יב א תורה בראשית לך לך
בראשית וירא כ יג דברים כו ה תורה דברים כי תבוא
בראשית וירא כ טז בראשית יב טז תורה בראשית לך לך
בראשית וירא כ טז בראשית לד יב תורה בראשית וישלח
בראשית וירא כ טז בראשית כד נג תורה בראשית חיי שרה
בראשית וירא כ טז שמות י ה תורה שמות בא
בראשית וירא כא יב בראשית טו יג תורה בראשית לך לך
בראשית וירא כא כ בראשית מט כג תורה בראשית ויחי
בראשית וירא כא כא בראשית טז יב תורה בראשית לך לך
בראשית וירא כב א בראשית טו א תורה בראשית לך לך
בראשית וירא כב א בראשית כב כ תורה בראשית וירא
בראשית וירא כב א בראשית כב כג תורה בראשית וירא
בראשית וירא כב א דברים כ טז תורה דברים שופטים
בראשית וירא כב א שמות יז ז תורה שמות בשלח
בראשית וירא כב א שמות יז ז תורה שמות בשלח
בראשית וירא כב א בראשית כא ל תורה בראשית וירא
בראשית וירא כב ב שמות י כא תורה שמות בא
בראשית וירא כב ו דברים לב מב תורה דברים האזינו
בראשית וירא כב יג שמות ה א תורה שמות שמות
בראשית חיי שרה כג ב במדבר כא כח תורה במדבר חוקת
בראשית חיי שרה כג ד בראשית כג יז-יט תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כג ט בראשית יג י תורה בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כג ט בראשית כג יז תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כג יח ויקרא כז ט תורה ויקרא בחוקותי
בראשית חיי שרה כג יח בראשית כג כ תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד א בראשית כד לה תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד א בראשית ט יח תורה בראשית נח
בראשית חיי שרה כד י בראשית כד נד תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד כ בראשית כד יט תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד כ בראשית כט י תורה בראשית ויצא
בראשית חיי שרה כד כא בראשית כד יט תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד כב בראשית כד כג תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד כב שמות יד טז תורה שמות בשלח
בראשית חיי שרה כד כג דברים כה א תורה דברים כי תצא
בראשית חיי שרה כד כג בראשית לא לו תורה בראשית ויצא
בראשית חיי שרה כד כג דברים יז ח תורה דברים שופטים
בראשית חיי שרה כד כג בראשית טו יד תורה בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כד כג בראשית לב יד תורה בראשית וישלח
בראשית חיי שרה כד כג בראשית כד כה תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד כג בראשית לא לה תורה בראשית ויצא
בראשית חיי שרה כד כג שמות ד כא תורה שמות שמות
בראשית חיי שרה כד לה בראשית כד א תורה בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד נג במדבר לא נ תורה במדבר מטות
בראשית חיי שרה כד נג שמות ג כב תורה שמות שמות
בראשית חיי שרה כד ס בראשית כב יז תורה בראשית וירא
בראשית חיי שרה כד סב בראשית י יט תורה בראשית נח
בראשית חיי שרה כד סב בראשית טז ז תורה בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כד סב בראשית כ א תורה בראשית וירא
בראשית חיי שרה כד סג בראשית ב ה תורה בראשית בראשית
בראשית חיי שרה כד סה בראשית לז יט תורה בראשית וישב
בראשית חיי שרה כה ח בראשית טו טו תורה בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כה יב בראשית כה יט תורה בראשית תולדות
בראשית חיי שרה כה יז בראשית טז טז תורה בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כה יז בראשית יז כה תורה בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כה יח בראשית טז יב תורה בראשית לך לך
בראשית תולדות כה יט בראשית כה יב תורה בראשית חיי שרה
בראשית תולדות כה יט בראשית כא יב תורה בראשית וירא
בראשית תולדות כה כ בראשית כה כו תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כה כב שמות יח טו תורה שמות יתרו
בראשית תולדות כה כד בראשית כט כה תורה בראשית ויצא
בראשית תולדות כה כד בראשית מא ז תורה בראשית מקץ
בראשית תולדות כה כז בראשית ד כ תורה בראשית בראשית
בראשית תולדות כה כח בראשית כה כג תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כה לא בראשית לא מו תורה בראשית ויצא
בראשית תולדות כה לב בראשית כה לד תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כה לד בראשית כז לו תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כה לד במדבר טו לא תורה במדבר שלח
בראשית תולדות כה לד בראשית לג יט תורה בראשית וישלח
בראשית תולדות כו א בראשית יב י תורה בראשית לך לך
בראשית תולדות כו א שמות יג יז תורה שמות בשלח
בראשית תולדות כו ג בראשית יב א תורה בראשית לך לך
בראשית תולדות כו ה בראשית כב יח תורה בראשית וירא
בראשית תולדות כו ה בראשית יז ט תורה בראשית לך לך
בראשית תולדות כו ה בראשית כא ד תורה בראשית וירא
בראשית תולדות כו ח בראשית לט יז תורה בראשית וישב
בראשית תולדות כו ח בראשית לט יד תורה בראשית וישב
בראשית תולדות כו טו בראשית ט יח תורה בראשית נח
בראשית תולדות כו כג בראשית כו כד תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כו כו במדבר יג ב תורה במדבר שלח
בראשית תולדות כו כח בראשית כא כג תורה בראשית וירא
בראשית תולדות כו כט בראשית כד לא תורה בראשית חיי שרה
בראשית תולדות כו כט בראשית כו לא תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כו לד בראשית כז א תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כו לד בראשית כז מו תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כו לד דברים לב לב תורה דברים האזינו
בראשית תולדות כז ג בראשית יב יא תורה בראשית לך לך
בראשית תולדות כז ג בראשית מ כב תורה בראשית וישב
בראשית תולדות כז ג בראשית טז יא תורה בראשית לך לך
בראשית תולדות כז ז בראשית י ט תורה בראשית נח
בראשית תולדות כז יב דברים כח כט תורה דברים כי תבוא
בראשית תולדות כז יג בראשית כה כג תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כז יט בראשית כז כה תורה בראשית תולדות
בראשית תולדות כז כט בראשית מט ח תורה בראשית ויחי
בראשית תולדות כז לו בראשית כט טו תורה בראשית ויצא
בראשית תולדות כח ט שמות טו כ תורה שמות בשלח
בראשית תולדות כח ט במדבר כו נט תורה במדבר פנחס
בראשית תולדות כח ט בראשית לו כב תורה בראשית וישלח
בראשית תולדות כח ט בראשית לו כ תורה בראשית וישלח
בראשית ויצא כח יא בראשית כח יח תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא כח יב בראשית כח יג תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא כח יב שמות כ יז תורה שמות יתרו
בראשית ויצא כח יב שמות כה מ תורה שמות תרומה
בראשית ויצא כח יב בראשית יב ז תורה בראשית לך לך
בראשית ויצא כח טז שמות ב יד תורה שמות שמות
בראשית ויצא כח יח במדבר ז א תורה במדבר נשא
בראשית ויצא כח יח בראשית לא יג תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא כח יח בראשית כח כב תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא כח כא בראשית כט טו תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא כט כה בראשית מא ז תורה בראשית מקץ
בראשית ויצא כט כז בראשית ל כה תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא כט ל שמות יב לב תורה שמות בא
בראשית ויצא כט ל במדבר כב לג תורה במדבר בלק
בראשית ויצא כט לא בראשית ל א תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא ל א בראשית מח ז תורה בראשית ויחי
בראשית ויצא ל ח בראשית לא ל תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא ל יא בראשית כט לב תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא ל יא בראשית כט לג תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא ל כא במדבר כו מו תורה במדבר פנחס
בראשית ויצא ל כג דברים כב ב תורה דברים כי תצא
בראשית ויצא ל כד בראשית ל כג תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא ל ל בראשית לג יד תורה בראשית וישלח
בראשית ויצא ל לא-לב שמות לד ח תורה שמות כי תשא
בראשית ויצא ל לא-לב בראשית כב ט תורה בראשית וירא
בראשית ויצא ל לז ויקרא כז לב תורה ויקרא בחוקותי
בראשית ויצא ל לז במדבר כב כז תורה במדבר בלק
בראשית ויצא ל לז במדבר יח כו תורה במדבר קרח
בראשית ויצא ל לח במדבר כז א תורה במדבר פנחס
בראשית ויצא לא א בראשית יג ב תורה בראשית לך לך
בראשית ויצא לא ז ויקרא כו כו תורה ויקרא בחוקותי
בראשית ויצא לא כג בראשית ל לו תורה בראשית ויצא
בראשית ויצא לא מט בראשית א כב תורה בראשית בראשית
בראשית ויצא לא מט בראשית לה יא תורה בראשית וישלח
בראשית ויצא לא נא שמות טו ד תורה שמות בשלח
בראשית ויצא לב ב בראשית כח טו תורה בראשית ויצא
בראשית וישלח לב ז שמות ד יד תורה שמות שמות
בראשית וישלח לב ח במדבר כה יז תורה במדבר פנחס
בראשית וישלח לב ח בראשית טז ד תורה בראשית לך לך
בראשית וישלח לב ח במדבר לא מב תורה במדבר מטות
בראשית וישלח לב ט בראשית יט כג תורה בראשית וירא
בראשית וישלח לב י בראשית כח יג תורה בראשית ויצא
בראשית וישלח לב יג שמות לב יב תורה שמות כי תשא
בראשית וישלח לב יג שמות לב יד תורה שמות כי תשא
בראשית וישלח לב יג במדבר יד טז תורה במדבר שלח
בראשית וישלח לב יג במדבר יד כ תורה במדבר שלח
בראשית וישלח לב כא בראשית לב יט תורה בראשית וישלח
בראשית וישלח לב כו במדבר כב כד תורה במדבר בלק
בראשית וישלח לב כו ויקרא ה כא תורה ויקרא ויקרא
בראשית וישלח לב כו שמות מ כד תורה שמות פקודי
בראשית וישלח לב כט שמות ד יג תורה שמות שמות
בראשית וישלח לב כט שמות ד יד תורה שמות שמות
בראשית וישלח לב כט שמות ד יד תורה שמות שמות
בראשית וישלח לב כט שמות ד כד תורה שמות שמות
בראשית וישלח לב כט במדבר כב כב תורה במדבר בלק
בראשית וישלח לב כט במדבר כב כה תורה במדבר בלק
בראשית וישלח לב כט במדבר כג ג תורה במדבר בלק
בראשית וישלח לב לב בראשית כט כה תורה בראשית ויצא
בראשית וישלח לג יח במדבר כא כו תורה במדבר חוקת
בראשית וישלח לג יח בראשית לד ב תורה בראשית וישלח
בראשית וישלח לג יח בראשית ד יז תורה בראשית בראשית
בראשית וישלח לד יט שמות כב כח תורה שמות משפטים
בראשית וישלח לד יט שמות כג כד תורה שמות משפטים
בראשית וישלח לד ל שמות ה כא תורה שמות שמות
בראשית וישלח לה יז בראשית ל כד תורה בראשית ויצא
בראשית וישלח לה כב בראשית מט ד תורה בראשית ויחי
בראשית וישלח לו ב בראשית כו לד תורה בראשית תולדות
בראשית וישלח לו ב בראשית כח ט תורה בראשית תולדות
בראשית וישלח לו יב בראשית כח ט תורה בראשית תולדות
בראשית וישלח לו יב שמות טו כ תורה שמות בשלח
בראשית וישלח לו יב בראשית לו כב תורה בראשית וישלח
בראשית וישלח לו כ דברים ב יב תורה דברים דברים
בראשית וישלח לו כב בראשית כח ט תורה בראשית תולדות
בראשית וישלח לו כב שמות טו כ תורה שמות בשלח
בראשית וישלח לו כד בראשית י כג תורה בראשית נח
בראשית וישלח לו כד בראשית לח יא תורה בראשית וישב
בראשית וישלח לו כד שמות טו א תורה שמות בשלח
בראשית וישלח לו מ בראשית לו מג תורה בראשית וישלח
בראשית וישב לז ב בראשית ה לב תורה בראשית בראשית
בראשית וישב לז ב בראשית ו ח-ט תורה בראשית בראשית
בראשית וישב לז ב בראשית י א תורה בראשית נח
בראשית וישב לז ב בראשית י ה תורה בראשית נח
בראשית וישב לז ב בראשית לו ו תורה בראשית וישלח
בראשית וישב לז ב בראשית לו ט תורה בראשית וישלח
בראשית וישב לז ב בראשית לה כב תורה בראשית וישלח
בראשית וישב לז ב בראשית לה כו-כז תורה בראשית וישלח
בראשית וישב לז ב דברים י כב תורה דברים עקב
בראשית וישב לז ב בראשית מה ו תורה בראשית ויגש
בראשית וישב לז יא בראשית מה כא תורה בראשית ויגש
בראשית וישב לז יא בראשית מה כח תורה בראשית ויגש
בראשית וישב לז טו בראשית לז יד תורה בראשית וישב
בראשית וישב לז יח במדבר כה יח תורה במדבר פנחס
בראשית וישב לז יט בראשית כד סה תורה בראשית חיי שרה
בראשית וישב לז כ בראשית לז כז תורה בראשית וישב
בראשית וישב לז כ בראשית לח טז תורה בראשית וישב
בראשית וישב לז כ שמות א י תורה שמות שמות
בראשית וישב לז כ דברים יא כו תורה דברים ראה
בראשית וישב לז כג בראשית לז לב תורה בראשית וישב
בראשית וישב לז כג בראשית לז לג תורה בראשית וישב
בראשית וישב לז כד בראשית לז כב תורה בראשית וישב
בראשית וישב לז כח בראשית מה ד תורה בראשית ויגש
בראשית וישב לח ט שמות כא יא תורה שמות משפטים
בראשית וישב לח ט במדבר לה יד תורה במדבר מסעי
בראשית וישב לח יד בראשית לח כא תורה בראשית וישב
בראשית וישב לח טו בראשית לח יד תורה בראשית וישב
בראשית וישב לח יז בראשית לב יט תורה בראשית וישלח
בראשית וישב לח יז בראשית לח כג תורה בראשית וישב
בראשית וישב לח כא דברים כג יח תורה דברים כי תצא
בראשית וישב מ ד ויקרא כה כט תורה ויקרא בהר
בראשית וישב מ ד בראשית כד נה תורה בראשית חיי שרה
בראשית וישב מ י במדבר יז כג תורה במדבר קרח
בראשית וישב מ יג במדבר א ב תורה במדבר במדבר
בראשית וישב מ יג בראשית מ כ תורה בראשית וישב
בראשית וישב מ יג דברים כח סח תורה דברים כי תבוא
בראשית מקץ מא א ויקרא כה כט-ל תורה ויקרא בהר
בראשית מקץ מא א בראשית כד נה תורה בראשית חיי שרה
בראשית מקץ מא א שמות יג י תורה שמות בא
בראשית מקץ מא א שמות יב ו תורה שמות בא
בראשית מקץ מא ד-ה בראשית מא ז תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא ז בראשית כט כה תורה בראשית ויצא
בראשית מקץ מא י בראשית יד יח תורה בראשית לך לך
בראשית מקץ מא י במדבר כד ז תורה במדבר בלק
בראשית מקץ מא י בראשית מא מד תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא י בראשית מא א תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא י בראשית מא מג תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא ל בראשית מא כא תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא לה בראשית מא מט תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא מג בראשית מה ח תורה בראשית ויגש
בראשית מקץ מא מד בראשית מא מ תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא מה במדבר יג טז תורה במדבר שלח
בראשית מקץ מא מז ויקרא כה כא תורה ויקרא בהר
בראשית מקץ מא נ בראשית מח ה תורה בראשית ויחי
בראשית מקץ מא נ בראשית מח ו תורה בראשית ויחי
בראשית מקץ מא נא בראשית לג יא תורה בראשית וישלח
בראשית מקץ מב ח בראשית מב כג תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מב יב בראשית מב ג תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מב יב בראשית מג ז תורה בראשית מקץ
בראשית מקץ מג לב בראשית מו לד תורה בראשית ויגש
בראשית מקץ מג לב שמות ח כב תורה שמות וארא
בראשית מקץ מג לד שמות לט לב תורה שמות פקודי
בראשית מקץ מד ג במדבר כד ה תורה במדבר בלק
בראשית מקץ מד ד שמות ט כט תורה שמות וארא
בראשית מקץ מד ה בראשית מד טו תורה בראשית מקץ
בראשית ויגש מה א בראשית מג לא תורה בראשית מקץ
בראשית ויגש מה יא דברים ט ג תורה דברים עקב
בראשית ויגש מה יא דברים ז כה תורה דברים עקב
בראשית ויגש מה כד דברים כח סה תורה דברים כי תבוא
בראשית ויגש מה כח בראשית מה כו תורה בראשית ויגש
בראשית ויגש מו א בראשית כו כה תורה בראשית תולדות
בראשית ויגש מו ד שמות יב לב תורה שמות בא
בראשית ויגש מו כו דברים י כב תורה דברים עקב
בראשית ויגש מו לד שמות ח כב תורה שמות וארא
בראשית ויחי מז כט בראשית כז א-ב תורה בראשית תולדות
בראשית ויחי מז כט בראשית מז כז תורה בראשית ויגש
בראשית ויחי מח א-ב בראשית מח יב תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מח א-ב בראשית מט לג תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מח א-ב דברים כב ב תורה דברים כי תצא
בראשית ויחי מח ג בראשית לה יא תורה בראשית וישלח
בראשית ויחי מח ה בראשית מא נ תורה בראשית מקץ
בראשית ויחי מח ו במדבר כו כא תורה במדבר פנחס
בראשית ויחי מח ו במדבר כו מ תורה במדבר פנחס
בראשית ויחי מח ו במדבר כו נג-נה תורה במדבר פנחס
בראשית ויחי מח ו במדבר כו כט-לב תורה במדבר פנחס
בראשית ויחי מח ח בראשית מח י תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מח ח שמות לג כ תורה שמות כי תשא
בראשית ויחי מח יא בראשית נ כ תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מח יא במדבר כה ז תורה במדבר בלק
בראשית ויחי מח יא בראשית יט ג תורה בראשית וירא
בראשית ויחי מח כ שמות כא א תורה שמות משפטים
בראשית ויחי מח כ דברים ד מד תורה דברים ואתחנן
בראשית ויחי מח כ דברים לא יט תורה דברים וילך
בראשית ויחי מט ד בראשית כג יג תורה בראשית חיי שרה
בראשית ויחי מט ה במדבר ח כו תורה במדבר בהעלותך
בראשית ויחי מט ח במדבר כז כ תורה במדבר פנחס
בראשית ויחי מט ח שמות טו ד תורה שמות בשלח
בראשית ויחי מט ח ויקרא יט לג תורה ויקרא קדושים
בראשית ויחי מט ח בראשית כז כט תורה בראשית תולדות
בראשית ויחי מט יא בראשית מט יב תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מט יב דברים לב יד תורה דברים האזינו
בראשית ויחי מט יג דברים לג יח תורה דברים וזאת הברכה
בראשית ויחי מט יד דברים לג יח תורה דברים וזאת הברכה
בראשית ויחי מט טו דברים יב ט תורה דברים ראה
בראשית ויחי מט טז דברים לב לו תורה דברים האזינו
בראשית ויחי מט טז דברים לב מג תורה דברים האזינו
בראשית ויחי מט יט דברים ג יח תורה דברים דברים
בראשית ויחי מט כ בראשית יח יב תורה בראשית וירא
בראשית ויחי מט כב שמות טו ו תורה שמות בשלח
בראשית ויחי מט כב במדבר כג ט תורה במדבר בלק
בראשית ויחי מט כג במדבר כ יג תורה במדבר חוקת
בראשית ויחי מט כד דברים כח כח תורה דברים כי תבוא
בראשית ויחי מט כד בראשית לא מב תורה בראשית ויצא
בראשית ויחי מט כד שמות ח יג תורה שמות וארא
בראשית ויחי מט כו בראשית כח יג תורה בראשית ויצא
בראשית ויחי מט כו בראשית כח יד תורה בראשית ויצא
בראשית ויחי מט כו במדבר לד י תורה במדבר מסעי
בראשית ויחי מט כו במדבר לד ח תורה במדבר מסעי
בראשית ויחי מט כו במדבר לג טו תורה במדבר מסעי
בראשית ויחי מט כח בראשית מט א תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מט לג בראשית מח ב תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי מט לג בראשית מח יב תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי נ ט בראשית ח כ תורה בראשית נח
בראשית ויחי נ כג בראשית מח יט תורה בראשית ויחי
בראשית ויחי נ כו בראשית ט כד תורה בראשית נח
בראשית ויחי נ כו בראשית לח כה תורה בראשית וישב
בראשית ויחי נ כו במדבר י יז תורה במדבר בהעלותך
שמות שמות א א שמות א ז תורה שמות שמות
שמות שמות א י ויקרא כג ב תורה ויקרא אמור
שמות שמות א יא ויקרא ב ו תורה ויקרא ויקרא
שמות שמות א יב בראשית כז מו תורה בראשית תולדות
שמות שמות א טז בראשית יא יב תורה בראשית נח
שמות שמות ב יז שמות ב ו תורה שמות שמות
שמות שמות ב א במדבר כו נט תורה במדבר פנחס
שמות שמות ב ב בראשית א לא תורה בראשית בראשית
שמות שמות ב טז במדבר י כט תורה במדבר בהעלותך
שמות שמות ב כג שמות ג א תורה שמות שמות
שמות שמות ב כג שמות ד יט תורה שמות שמות
שמות שמות ב כג שמות ד יט תורה שמות שמות
שמות שמות ב כג בראשית ט יח תורה בראשית נח
שמות שמות ג ה דברים ז א תורה דברים ואתחנן
שמות שמות ג יא-יב שמות ג יח תורה שמות שמות
שמות שמות ג כב שמות ג כא תורה שמות שמות
שמות שמות ד יד שמות ד כד תורה שמות שמות
שמות שמות ד יט שמות ב טו תורה שמות שמות
שמות שמות ד יט שמות ב כג תורה שמות שמות
שמות שמות ד כו בראשית לג יט תורה בראשית וישלח
שמות שמות ד כז שמות ד יד תורה שמות שמות
שמות שמות ה ד במדבר ה יח תורה במדבר נשא
שמות שמות ה ו דברים טז יח תורה דברים שופטים
שמות שמות ה ט בראשית ד ד תורה בראשית בראשית
שמות שמות ה יג בראשית יט טו תורה בראשית וירא
שמות שמות ו א שמות יב לג תורה שמות בא
שמות וארא ו ג שמות ו ד תורה שמות וארא
שמות וארא ו ט שמות ד לא תורה שמות שמות
שמות וארא ו יח במדבר כו נח תורה במדבר פנחס
שמות וארא ו יח במדבר טז א תורה במדבר קרח
שמות וארא ו יח ויקרא י ד תורה ויקרא שמיני
שמות וארא ו כד במדבר כו יא תורה במדבר פנחס
שמות וארא ו כד שמות כד א תורה שמות משפטים
שמות וארא ו ל שמות ו יב תורה שמות וארא
שמות וארא ו ל שמות ו יד תורה שמות וארא
שמות וארא ז ה שמות ה ב תורה שמות שמות
שמות וארא ז יד דברים לב טו תורה דברים האזינו
שמות וארא ז יד שמות ט ז תורה שמות וארא
שמות וארא ז יד בראשית יח יב תורה בראשית וירא
שמות וארא ז יז שמות ה ב תורה שמות שמות
שמות וארא ז כא בראשית ל א תורה בראשית ויצא
שמות וארא ז כא בראשית מח ז תורה בראשית ויחי
שמות וארא ז כג שמות ז יג תורה שמות וארא
שמות וארא ז כג שמות ח יא תורה שמות וארא
שמות וארא ז כג שמות ח כח תורה שמות וארא
שמות וארא ח יג בראשית לא מב תורה בראשית ויצא
שמות וארא ח כה במדבר כא ב תורה במדבר חוקת
שמות וארא ח כה ויקרא כה לה תורה ויקרא בהר
שמות וארא ט טז שמות ה ב תורה שמות שמות
שמות וארא ט יז בראשית ג ח תורה בראשית בראשית
שמות וארא ט יז שמות י ב תורה שמות בא
שמות וארא ט יז במדבר טז יג תורה במדבר קרח
שמות וארא ט יז בראשית מד טז תורה בראשית מקץ
שמות וארא ט יז במדבר ז פט תורה במדבר נשא
שמות וארא ט יז ויקרא כא ד תורה ויקרא אמור
שמות וארא ט לד שמות ט כז תורה שמות וארא
שמות בא י א שמות ט כז תורה שמות וארא
שמות בא י א שמות ט לד תורה שמות וארא
שמות בא י א שמות ט כז תורה שמות וארא
שמות בא י ג שמות לד כד תורה שמות כי תשא
שמות בא י יא שמות י י תורה שמות בא
שמות בא יא א שמות יא ד תורה שמות בא
שמות בא יא ד שמות יב כט תורה שמות בא
שמות בא יא ה שמות יב כט תורה שמות בא
שמות בא יא ו בראשית לב ט תורה בראשית וישלח
שמות בא יא ח שמות יב ל-לא תורה שמות בא
שמות בא יא ח שמות י כט תורה שמות בא
שמות בא יב א-ב במדבר כט א תורה במדבר פנחס
שמות בא יב א-ב שמות יט א תורה שמות יתרו
שמות בא יב ג שמות יב מו תורה שמות בא
שמות בא יב ד במדבר לא לז תורה במדבר מטות
שמות בא יב ד שמות טז יד תורה שמות בשלח
שמות בא יב ד במדבר לא כח תורה במדבר מטות
שמות בא יב ד במדבר כב ג תורה במדבר בלק
שמות בא יב ז בראשית כו ח תורה בראשית תולדות
שמות בא יב יב שמות ה ב תורה שמות שמות
שמות בא יב יז שמות יב לט תורה שמות בא
שמות בא יב כא שמות יב ג תורה שמות בא
שמות בא יב לד דברים כח ה תורה דברים כי תבוא
שמות בא יב לו שמות ג כא תורה שמות שמות
שמות בא יב לו שמות לג ו תורה שמות כי תשא
שמות בא יב לט שמות ז יד תורה שמות וארא
שמות בא יב לט בראשית כז יד תורה בראשית תולדות
שמות בא יב מ בראשית טו יג תורה בראשית לך לך
שמות בא יב מב בראשית לז יא תורה בראשית וישב
שמות בא יב נא שמות יג ב תורה שמות בא
שמות בא יג יג במדבר ג מז תורה במדבר במדבר
שמות בא יג יג במדבר יח טז תורה במדבר קרח
שמות בא יג טו שמות יג טז תורה שמות בא
שמות בשלח יג יז במדבר יד ג תורה במדבר שלח
שמות בשלח יג יז במדבר יד ד תורה במדבר שלח
שמות בשלח יג יז במדבר יא ה תורה במדבר בהעלותך
שמות בשלח יג יז שמות יג יח תורה שמות בשלח
שמות בשלח יג יז דברים א ב תורה דברים דברים
שמות בשלח יג יז בראשית כו ג תורה בראשית תולדות
שמות בשלח יג יז בראשית כו ו תורה בראשית תולדות
שמות בשלח יג יח שמות ג יז תורה שמות שמות
שמות בשלח יד ה דברים ז ח תורה דברים ואתחנן
שמות בשלח יד ה במדבר כו י תורה במדבר פנחס
שמות בשלח יד ה שמות טז ג תורה שמות בשלח
שמות בשלח יד ז שמות טו ד תורה שמות בשלח
שמות בשלח יד טז בראשית כג ו תורה בראשית חיי שרה
שמות בשלח יד ל בראשית ג ח תורה בראשית בראשית
שמות בשלח טו ב שמות לב א תורה שמות כי תשא
שמות בשלח טו ז שמות יט כא תורה שמות יתרו
שמות בשלח טו ח שמות יד כא תורה שמות בשלח
שמות בשלח טו יא שמות טו ו תורה שמות בשלח
שמות בשלח טו יא שמות יד לא תורה שמות בשלח
שמות בשלח טו יב שמות יד כו תורה שמות בשלח
שמות בשלח טו טז שמות טו ו תורה שמות בשלח
שמות בשלח טו יז שמות ב ג תורה שמות שמות
שמות בשלח טו כ שמות טז לד תורה שמות בשלח
שמות בשלח טו כ בראשית כח ט תורה בראשית תולדות
שמות בשלח טו כ בראשית לו כב תורה בראשית וישלח
שמות בשלח טו כב ויקרא ח יד תורה ויקרא צו
שמות בשלח טו כה דברים לג י תורה דברים וזאת הברכה
שמות בשלח טו כה שמות כג כה תורה שמות משפטים
שמות בשלח טז ג במדבר ב כ תורה במדבר במדבר
שמות בשלח טז ד שמות טז יח תורה שמות בשלח
שמות בשלח טז ד דברים ח ג תורה דברים עקב
שמות בשלח טז ה שמות טז כג תורה שמות בשלח
שמות בשלח טז ו שמות טז ג תורה שמות בשלח
שמות בשלח טז טו שמות טז לא תורה שמות בשלח
שמות בשלח טז טו בראשית לא מז תורה בראשית ויצא
שמות בשלח טז כב שמות טז ה תורה שמות בשלח
שמות בשלח טז לא במדבר יא ח תורה במדבר בהעלותך
שמות בשלח טז לא במדבר יא ח תורה במדבר בהעלותך
שמות בשלח טז לא במדבר יא ז תורה במדבר בהעלותך
שמות בשלח יז יב דברים כח נט תורה דברים כי תבוא
שמות בשלח יז יג שמות לב יח תורה שמות כי תשא
שמות בשלח יז טו שמות יז יד תורה שמות בשלח
שמות בשלח יז טז שמות יז טו תורה שמות בשלח
שמות בשלח יז טז שמות יח ד תורה שמות יתרו
שמות בשלח יז טז דברים לב מ תורה דברים האזינו
שמות יתרו יח ב בראשית ט יח תורה בראשית נח
שמות יתרו יח ב ויקרא טו כח תורה ויקרא מצורע
שמות יתרו יח ב בראשית כב יג תורה בראשית וירא
שמות יתרו יח ט בראשית ט כז תורה בראשית נח
שמות יתרו יח ט במדבר כא א תורה במדבר חוקת
שמות יתרו יח יג שמות טו כה תורה שמות בשלח
שמות יתרו יח יג שמות יח ה תורה שמות יתרו
שמות יתרו יח יג שמות יט א-ב תורה שמות יתרו
שמות יתרו יח יח בראשית יא ז תורה בראשית נח
שמות יתרו יח יט שמות יח כג תורה שמות יתרו
שמות יתרו יח יט שמות יח כב תורה שמות יתרו
שמות יתרו יח יט שמות יח כב תורה שמות יתרו
שמות יתרו יח כא בראשית לז כו תורה בראשית וישב
שמות יתרו יט ב שמות ג יב תורה שמות שמות
שמות יתרו יט ד דברים לב יא תורה דברים האזינו
שמות יתרו יט ח שמות יט ט תורה שמות יתרו
שמות יתרו יט ח ויקרא ט כד תורה ויקרא שמיני
שמות יתרו יט ח ויקרא י א-ב תורה ויקרא שמיני
שמות יתרו יט י במדבר יא יח תורה במדבר בהעלותך
שמות יתרו יט יא בראשית יט כד תורה בראשית וירא
שמות יתרו יט יג שמות יט יב תורה שמות יתרו
שמות יתרו יט יח דברים טו ב תורה דברים ראה
שמות יתרו יט יח במדבר ז פח תורה במדבר נשא
שמות יתרו יט כג שמות יט יב תורה שמות יתרו
שמות יתרו יט כג שמות יט כד תורה שמות יתרו
שמות יתרו יט כג שמות יט יב תורה שמות יתרו
שמות יתרו יט כג שמות יט כא תורה שמות יתרו
שמות יתרו יט כג שמות יט כד תורה שמות יתרו
שמות יתרו כ ו דברים ז ט תורה דברים ואתחנן
שמות יתרו כ ו דברים ז ט תורה דברים ואתחנן
שמות יתרו כ ז דברים לב ז-ח תורה דברים האזינו
שמות יתרו כ ז שמות יג ג תורה שמות בא
שמות יתרו כ ז דברים ט ז-ח תורה דברים עקב
שמות יתרו כ ז שמות כ י תורה שמות יתרו
שמות יתרו כ יב במדבר לה טז-יח תורה במדבר מסעי
שמות יתרו כ יב בראשית ד ח תורה בראשית בראשית
שמות יתרו כ יב ויקרא כ טז תורה ויקרא קדושים
שמות יתרו כ יב דברים ד מב תורה דברים ואתחנן
שמות יתרו כ יב דברים לט לב תורה דברים וזאת הברכה
שמות יתרו כ יד שמות ט כח תורה שמות וארא
שמות יתרו כ כ דברים טז כא תורה דברים שופטים
שמות יתרו כ כ דברים כז ו תורה דברים כי תבוא
שמות יתרו כ כ דברים כז ה תורה דברים כי תבוא
שמות משפטים כא ב שמות כב ב תורה שמות משפטים
שמות משפטים כא ב ויקרא כה לט תורה ויקרא בהר
שמות משפטים כא ב ויקרא כה מ תורה ויקרא בהר
שמות משפטים כא ח שמות כא ז תורה שמות משפטים
שמות משפטים כא יג שמות כ יב תורה שמות יתרו
שמות משפטים כא יג שמות כ יא תורה שמות יתרו
שמות משפטים כא יג שמות כא טז תורה שמות משפטים
שמות משפטים כא יג שמות כ יב תורה שמות יתרו
שמות משפטים כא יח ויקרא יד מ תורה ויקרא מצורע
שמות משפטים כא כ ויקרא כה מ תורה ויקרא בהר
שמות משפטים כא כח דברים יד כא תורה דברים ראה
שמות משפטים כא כח שמות כב ל תורה שמות משפטים
שמות משפטים כב ו שמות כב ט תורה שמות משפטים
שמות משפטים כב טו-טז דברים כב כט תורה דברים כי תצא
שמות משפטים כב יט שמות כ ב תורה שמות יתרו
שמות משפטים כב כ ויקרא כה יד תורה ויקרא בהר
שמות משפטים כב כ שמות ג ט תורה שמות שמות
שמות משפטים כב כ שמות כג ט תורה שמות משפטים
שמות משפטים כב כא שמות א יא תורה שמות שמות
שמות משפטים כב כה דברים כד יא תורה דברים כי תצא
שמות משפטים כב כה דברים כד י תורה דברים כי תצא
שמות משפטים כב כה שמות כב כד תורה שמות משפטים
שמות משפטים כב כו שמות כב כא תורה שמות משפטים
שמות משפטים כב כו שמות כב כב תורה שמות משפטים
שמות משפטים כב כז דברים כא כג תורה דברים כי תצא
שמות משפטים כב כז דברים כא כג תורה דברים כי תצא
שמות משפטים כב כח-כט דברים יח ד תורה דברים שופטים
שמות משפטים כב כח-כט דברים כב ט תורה דברים כי תצא
שמות משפטים כב ל דברים יד כא תורה דברים ראה
שמות משפטים כג א שמות כ יב תורה שמות יתרו
שמות משפטים כג א דברים יג טו תורה דברים ראה
שמות משפטים כג ג ויקרא יט טו תורה ויקרא קדושים
שמות משפטים כג ה דברים לב לו תורה דברים האזינו
שמות משפטים כג ז שמות כא יג תורה שמות משפטים
שמות משפטים כג יז שמות לד כג תורה שמות כי תשא
שמות משפטים כג יז שמות לד כג תורה שמות כי תשא
שמות משפטים כג יח שמות יב י תורה שמות בא
שמות משפטים כג יט דברים כו ב תורה דברים כי תבוא
שמות משפטים כג כא ויקרא כז לג תורה ויקרא בחוקותי
שמות משפטים כג כד דברים יג י תורה דברים ראה
שמות משפטים כד א שמות כ יז-יח תורה שמות יתרו
שמות משפטים כד א שמות כד טז תורה שמות משפטים
שמות משפטים כד א שמות כד יב תורה שמות משפטים
שמות משפטים כד ז שמות כד ד תורה שמות משפטים
שמות משפטים כד י שמות לג כג תורה שמות כי תשא
שמות משפטים כד יא במדבר ד כ תורה במדבר במדבר
שמות משפטים כד יא שמות ג ו תורה שמות שמות
שמות משפטים כד יא בראשית טו יז תורה בראשית לך לך
שמות משפטים כד יא בראשית טו יח תורה בראשית לך לך
שמות משפטים כד יא שמות לג כג תורה שמות כי תשא
שמות משפטים כד יא שמות לד ו תורה שמות כי תשא
שמות משפטים כד יא שמות לד י תורה שמות כי תשא
שמות משפטים כד יא שמות כד ה תורה שמות משפטים
שמות תרומה כה ו שמות ל לד תורה שמות כי תשא
שמות תרומה כה ח שמות כט מג תורה שמות תצוה
שמות תרומה כה ט שמות כה מ תורה שמות תרומה
שמות תרומה כה י שמות כה ח תורה שמות תרומה
שמות תרומה כה טז דברים ט ט תורה דברים עקב
שמות תרומה כה כט ויקרא כד ז תורה ויקרא אמור
שמות תרומה כה כט במדבר ד ז תורה במדבר במדבר
שמות תרומה כה ל ויקרא כד ה תורה ויקרא אמור
שמות תרומה כה ל בראשית מג לד תורה בראשית מקץ
שמות תרומה כה לא שמות כו לה תורה שמות תרומה
שמות תרומה כה לא שמות כה לה תורה שמות תרומה
שמות תרומה כה לז שמות כו לה תורה שמות תרומה
שמות תרומה כה לז במדבר ח ב תורה במדבר בהעלותך
שמות תרומה כה מ בראשית יב ז תורה בראשית לך לך
שמות תרומה כו לא שמות כו לו תורה שמות תרומה
שמות תרומה כו לו במדבר ד כה תורה במדבר נשא
שמות תרומה כו לו במדבר ז פח תורה במדבר נשא
שמות תרומה כו לו דברים טו ב תורה דברים ראה
שמות תצוה כז כ שמות כה ב תורה שמות תרומה
שמות תצוה כח ז ויקרא ח ז תורה ויקרא צו
שמות תצוה כח ח ויקרא ח ז תורה ויקרא צו
שמות תצוה כח יב שמות כח לו תורה שמות תצוה
שמות תצוה כח טו במדבר כז כא תורה במדבר פנחס
שמות תצוה כח לה ויקרא טו יז תורה ויקרא מצורע
שמות תצוה כח לו שמות יב ז תורה שמות בא
שמות תצוה כט מג ויקרא ט ד תורה ויקרא שמיני
שמות תצוה כט מג ויקרא ט כד תורה ויקרא שמיני
שמות תצוה ל י ויקרא טז יח תורה ויקרא אחרי מות
שמות כי תשא ל יב שמות לח כה תורה שמות פקודי
שמות כי תשא ל טז שמות לח כז תורה שמות פקודי
שמות כי תשא ל לד בראשית ט יז תורה בראשית נח
שמות כי תשא ל לו ויקרא טז יב תורה ויקרא אחרי מות
שמות כי תשא לא ו במדבר ד ו תורה במדבר במדבר
שמות כי תשא לא ו במדבר ד יג תורה במדבר במדבר
שמות כי תשא לא ו במדבר ד ח תורה במדבר במדבר
שמות כי תשא לב ד שמות לב כד תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לב ד בראשית לא ל תורה בראשית ויצא
שמות כי תשא לב ד דברים יג ד תורה דברים ראה
שמות כי תשא לב ד שמות לב כה תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לב יח שמות יז יג תורה שמות בשלח
שמות כי תשא לב כ בראשית לג יט תורה בראשית וישלח
שמות כי תשא לב כ במדבר יז ב תורה במדבר קרח
שמות כי תשא לב כט במדבר לב יב תורה במדבר מטות
שמות כי תשא לב לב במדבר יא טו תורה במדבר בהעלותך
שמות כי תשא לג ג דברים ד כד תורה דברים ואתחנן
שמות כי תשא לג יב שמות לב לד תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יב שמות לב לד תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יב שמות לג טז תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יד דברים ג כ תורה דברים דברים
שמות כי תשא לג יד דברים כה יט תורה דברים כי תצא
שמות כי תשא לג יח שמות ג ו תורה שמות שמות
שמות כי תשא לג יח שמות לג טז תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יח שמות לג יד תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יח בראשית טו ח תורה בראשית לך לך
שמות כי תשא לג יח בראשית טו יז תורה בראשית לך לך
שמות כי תשא לג יח בראשית טו יח תורה בראשית לך לך
שמות כי תשא לג יח שמות לד ו תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יח שמות לד י תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יח שמות לג טז תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יח שמות לד י תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לג יח שמות לד ל תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד ה שמות לג כא תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד ה שמות לג יט תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד י שמות לד ל תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד י שמות לד לה תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד כא בראשית ד יב תורה בראשית בראשית
שמות כי תשא לד כז שמות לד יא תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד כח שמות לד א תורה שמות כי תשא
שמות כי תשא לד כט דברים י ד תורה דברים עקב
שמות כי תשא לד לב דברים לג יז תורה דברים וזאת הברכה
שמות כי תשא לד לב שמות כה ב תורה שמות תרומה
שמות כי תשא לד לד שמות לב א תורה שמות כי תשא
שמות ויקהל לה ג בראשית מט יא תורה בראשית ויחי
שמות ויקהל לה ג שמות יב טז תורה שמות בא
שמות ויקהל לה כה שמות טז כג תורה שמות בשלח
שמות ויקהל לו ז שמות לה כה תורה שמות ויקהל
שמות ויקהל לו ז בראשית לא מב תורה בראשית ויצא
שמות פקודי לט לב שמות ח יג תורה שמות וארא
שמות פקודי מ לה בראשית מג לד תורה בראשית מקץ
שמות פקודי מ לה שמות כה כב תורה שמות תרומה
שמות פקודי מ לה במדבר ז פט תורה במדבר נשא
ויקרא ויקרא א א שמות מ לה תורה שמות פקודי
ויקרא ויקרא א א שמות יט ג תורה שמות יתרו
ויקרא ויקרא א א במדבר ז פט תורה במדבר נשא
ויקרא ויקרא א א שמות ג ד תורה שמות שמות
ויקרא ויקרא א א במדבר ח ב תורה במדבר בהעלותך
ויקרא ויקרא א ג ויקרא ג א תורה ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא א טו ויקרא א יא תורה ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ב א שמות לב לד תורה שמות כי תשא
ויקרא ויקרא ב יב ויקרא כג טז תורה ויקרא אמור
ויקרא ויקרא ד ג דברים לג י תורה דברים וזאת הברכה
ויקרא ויקרא ד יב ויקרא ו ד תורה ויקרא צו
ויקרא ויקרא ד יז ויקרא ד ו תורה ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ה ט ויקרא א טו תורה ויקרא ויקרא
ויקרא ויקרא ה יז ויקרא ה יח תורה ויקרא ויקרא
ויקרא צו ו ב ויקרא יט ו תורה ויקרא קדושים
ויקרא צו ו ב ויקרא ז טז תורה ויקרא צו
ויקרא צו ו ג במדבר כג יח תורה במדבר בלק
ויקרא צו ו ג ויקרא ו ד תורה ויקרא צו
ויקרא צו ו יד שמות י כא תורה שמות בא
ויקרא שמיני י א ויקרא א ז תורה ויקרא ויקרא
ויקרא שמיני י ב שמות יט ח תורה שמות יתרו
ויקרא שמיני י ג ויקרא כא י-יב תורה ויקרא אמור
ויקרא שמיני י ג שמות כט מג תורה שמות תצוה
ויקרא שמיני י ז ויקרא כא י-יב תורה ויקרא אמור
ויקרא שמיני י יט ויקרא ט ב תורה ויקרא שמיני
ויקרא שמיני יא ח שמות ל כט תורה שמות כי תשא
ויקרא שמיני יא כא בראשית ב א תורה בראשית בראשית
ויקרא שמיני יא כו ויקרא יא לט תורה ויקרא שמיני
ויקרא שמיני יא לו ויקרא יא לד תורה ויקרא שמיני
ויקרא שמיני יא מ ויקרא כב ח תורה ויקרא אמור
ויקרא תזריע יג ב ויקרא יג כט תורה ויקרא תזריע
ויקרא תזריע יג ט שמות ד ו תורה שמות שמות
ויקרא תזריע יג לא ויקרא יג לז תורה ויקרא תזריע
ויקרא תזריע יג נא דברים כח כ תורה דברים כי תבוא
ויקרא מצורע יד מא ויקרא יד מג תורה ויקרא מצורע
ויקרא מצורע יד נו ויקרא טז כא תורה ויקרא אחרי מות
ויקרא מצורע יד נו ויקרא טז כ תורה ויקרא אחרי מות
ויקרא מצורע יד נו במדבר ח ז תורה במדבר בהעלותך
ויקרא מצורע טו יא ויקרא טו ג תורה ויקרא מצורע
ויקרא מצורע טו יא ויקרא ו כא תורה ויקרא צו
ויקרא אחרי מות טז ב שמות כה כב תורה שמות תרומה
ויקרא אחרי מות טז ו ויקרא טז יא תורה ויקרא אחרי מות
ויקרא אחרי מות טז י ויקרא יד ז תורה ויקרא מצורע
ויקרא אחרי מות טז י שמות ג א תורה שמות שמות
ויקרא אחרי מות טז י דברים יט יא תורה דברים שופטים
ויקרא אחרי מות טז לב ויקרא טז ג תורה ויקרא אחרי מות
ויקרא אחרי מות יח ה ויקרא יח כט תורה ויקרא אחרי מות
ויקרא קדושים יט יא ויקרא ה כב תורה ויקרא ויקרא
ויקרא קדושים יט כ שמות כא ד תורה שמות משפטים
ויקרא קדושים יט כ ויקרא יג לו תורה ויקרא תזריע
ויקרא קדושים יט כד דברים יד כג תורה דברים ראה
ויקרא אמור כא א ויקרא כא יד תורה ויקרא אמור
ויקרא אמור כא א במדבר ו ז תורה במדבר נשא
ויקרא אמור כא ז ויקרא כא טו תורה ויקרא אמור
ויקרא אמור כג כד במדבר י ט תורה במדבר בהעלותך
ויקרא אמור כג מג דברים טז יג תורה דברים ראה
ויקרא אמור כג מג דברים ח יד תורה דברים עקב
ויקרא אמור כג מג דברים ח ב-ג תורה דברים עקב
ויקרא אמור כג מג דברים ח ז-יח תורה דברים עקב
ויקרא בהר כה לג ויקרא כה לב תורה ויקרא בהר
ויקרא בחוקותי כו י דברים יד כח-כט תורה דברים ראה
ויקרא בחוקותי כו יט ויקרא כו כו תורה ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו כא בראשית מז ו תורה בראשית ויגש
ויקרא בחוקותי כו כא בראשית יג יב תורה בראשית לך לך
ויקרא בחוקותי כו כא במדבר כג טו תורה במדבר בלק
ויקרא בחוקותי כו כה ויקרא כו טו תורה ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו כח דברים ח ה תורה דברים עקב
ויקרא בחוקותי כו כח דברים כא יח תורה דברים כי תצא
ויקרא בחוקותי כו לה ויקרא כו לד תורה ויקרא בחוקותי
ויקרא בחוקותי כו לה בראשית יא כח תורה בראשית נח
ויקרא בחוקותי כו לה בראשית לט יב תורה בראשית וישב
ויקרא בחוקותי כו לה בראשית ה ה תורה בראשית בראשית
ויקרא בחוקותי כו לו דברים כ ח תורה דברים שופטים
ויקרא בחוקותי כו לו דברים ב כח תורה דברים דברים
ויקרא בחוקותי כו מו ויקרא כה א תורה ויקרא בהר
ויקרא בחוקותי כו מו ויקרא כו לה תורה ויקרא בחוקותי
במדבר במדבר א א במדבר ג א תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר א א במדבר ג ב תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר א א במדבר ג ד תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר א ב במדבר י יא תורה במדבר בהעלותך
במדבר במדבר א ב במדבר י כט תורה במדבר בהעלותך
במדבר במדבר א יט במדבר כו ג תורה במדבר פנחס
במדבר במדבר א מז במדבר א מט תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר א מז במדבר א נ תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר ג א במדבר ג כז תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר ג ט במדבר כז ז תורה במדבר פנחס
במדבר במדבר ג יט בראשית מ ד תורה בראשית וישב
במדבר במדבר ג כז במדבר ג א תורה במדבר במדבר
במדבר במדבר ג מט בראשית לא מב תורה בראשית ויצא
במדבר במדבר ג מט שמות ח יג תורה שמות וארא
במדבר במדבר ג מט בראשית לא ב תורה בראשית ויצא
במדבר במדבר ד י במדבר יג כג תורה במדבר שלח
במדבר במדבר ד י במדבר יג כג תורה במדבר שלח
במדבר במדבר ד י שמות כה כח תורה שמות תרומה
במדבר במדבר ד כ במדבר ד ה-טו תורה במדבר במדבר
במדבר נשא ד כ במדבר ד ב תורה במדבר במדבר
במדבר נשא ד כב במדבר ד ב תורה במדבר במדבר
במדבר נשא ה ו ויקרא ה כא תורה ויקרא ויקרא
במדבר נשא ו ג במדבר ח כו תורה במדבר בהעלותך
במדבר נשא ו ג בראשית מב יז תורה בראשית מקץ
במדבר נשא ו ג שמות יב מד תורה שמות בא
במדבר נשא ו ג במדבר יז ב תורה במדבר קרח
במדבר נשא ו כא ויקרא כג לח תורה ויקרא אמור
במדבר נשא ו כג במדבר ו כד תורה במדבר נשא
במדבר נשא ו כג במדבר ו כז תורה במדבר נשא
במדבר נשא ו כו ויקרא כו ט תורה ויקרא בחוקותי
במדבר נשא ו כו דברים י יז תורה דברים עקב
במדבר נשא ו כו ויקרא כו ט תורה ויקרא בחוקותי
במדבר נשא ז ג ויקרא כג מ תורה ויקרא אמור
במדבר נשא ז יג במדבר ז יב תורה במדבר נשא
במדבר בהעלותך ח ז שמות ח ד תורה שמות וארא
במדבר בהעלותך ח כא במדבר ח ז תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך י לא שמות יח יט תורה שמות יתרו
במדבר בהעלותך י לג במדבר יא א תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך י לג במדבר כא ד-ה תורה במדבר חוקת
במדבר בהעלותך יא ז במדבר יא ו תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך יא ז במדבר יא א תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך יא ז שמות טז לא תורה שמות בשלח
במדבר בהעלותך יא יב בראשית י כו תורה בראשית נח
במדבר בהעלותך יא יב דברים יא לא תורה דברים ראה
במדבר בהעלותך יא יב דברים יא לא תורה דברים ראה
במדבר בהעלותך יא כ במדבר יא ה תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך יא כא שמות יט כג תורה שמות יתרו
במדבר בהעלותך יא כא במדבר יא כ תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך יא כח בראשית ח ב תורה בראשית נח
במדבר בהעלותך יא כח בראשית כג ו תורה בראשית חיי שרה
במדבר בהעלותך יא כח דברים לב י תורה דברים האזינו
במדבר בהעלותך יא לה במדבר יב טז תורה במדבר בהעלותך
במדבר בהעלותך יא לה שמות יב לז תורה שמות בא
במדבר בהעלותך יא לה שמות יט ד תורה שמות יתרו
במדבר שלח יג טז בראשית מא מה תורה בראשית מקץ
במדבר שלח יג כב דברים א לו תורה דברים דברים
במדבר שלח יג כב במדבר יד כד תורה במדבר שלח
במדבר שלח יג כב דברים א כח תורה דברים דברים
במדבר שלח יג כב במדבר יג לג תורה במדבר שלח
במדבר שלח יג לג בראשית ו ד תורה בראשית בראשית
במדבר שלח יד ט שמות טו טו תורה שמות בשלח
במדבר שלח יד יד במדבר יד טז תורה במדבר שלח
במדבר שלח יד יד שמות לב יב תורה שמות כי תשא
במדבר שלח יד כ בראשית כג יג תורה בראשית חיי שרה
במדבר שלח יד כב בראשית לא ז תורה בראשית ויצא
במדבר שלח יד כב ויקרא כו כו תורה ויקרא בחוקותי
במדבר שלח יד מג בראשית לט ד תורה בראשית וישב
במדבר שלח יד מג שמות יג כב תורה שמות בשלח
במדבר שלח טו כ דברים יח ד תורה דברים שופטים
במדבר קרח טז א בראשית יב ה תורה בראשית לך לך
במדבר קרח טז ב במדבר א טז תורה במדבר במדבר
במדבר קרח טז יב דברים כה ז תורה דברים כי תצא
במדבר קרח טז יג שמות יב לב תורה שמות בא
במדבר קרח טז יג בראשית כט ל תורה בראשית ויצא
במדבר קרח טז יג במדבר כב לג תורה במדבר בלק
במדבר קרח טז טו בראשית מג לד תורה בראשית מקץ
במדבר קרח טז טו בראשית כו י תורה בראשית תולדות
במדבר קרח טז כח במדבר טז יז תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז ה במדבר יז ד תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז ה במדבר יז ב תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז י במדבר טז כא תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז יז במדבר יז ו תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז כז במדבר טז לג תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז כח במדבר יח ז תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז כח במדבר יח ד תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז כח במדבר יח ז תורה במדבר קרח
במדבר קרח יז כח ויקרא כא יז תורה ויקרא אמור
במדבר קרח יז כח ויקרא כב ג תורה ויקרא אמור
במדבר קרח יח א במדבר יח ד תורה במדבר קרח
במדבר קרח יח א במדבר יח ז תורה במדבר קרח
במדבר קרח יח ט במדבר ה ח תורה במדבר נשא
במדבר קרח יח יב במדבר יח ל תורה במדבר קרח
במדבר קרח יח יט ויקרא ב יג תורה ויקרא ויקרא
במדבר קרח יח כז ויקרא כב טו-טז תורה ויקרא אמור
במדבר חוקת יט ב במדבר יט יד תורה במדבר חוקת
במדבר חוקת כ ח שמות יז ו תורה שמות בשלח
במדבר חוקת כ ח במדבר יז כה תורה במדבר קרח
במדבר חוקת כ י במדבר כ ח תורה במדבר חוקת
במדבר חוקת כ י במדבר כ ח תורה במדבר חוקת
במדבר חוקת כ י במדבר כ יב תורה במדבר חוקת
במדבר חוקת כא א במדבר יג יז תורה במדבר שלח
במדבר חוקת כא א במדבר יג כט תורה במדבר שלח
במדבר חוקת כא א במדבר יד מג תורה במדבר שלח
במדבר חוקת כא יד דברים ב א תורה דברים דברים
במדבר חוקת כא יד במדבר כ יא תורה במדבר חוקת
במדבר חוקת כא יד במדבר כא יז תורה במדבר חוקת
במדבר חוקת כא יד דברים ז כה תורה דברים עקב
במדבר חוקת כא ל שמות יד יא תורה שמות בשלח
במדבר בלק כב ג בראשית כז מו תורה בראשית תולדות
במדבר בלק כב כה במדבר כג ג תורה במדבר בלק
במדבר בלק כב לג בראשית מג י תורה בראשית מקץ
במדבר בלק כב לג בראשית לא מב תורה בראשית ויצא
במדבר בלק כב לג בראשית מג יב תורה בראשית מקץ
במדבר בלק כב לג שמות יב לב תורה שמות בא
במדבר בלק כג ז דברים ד כד תורה דברים ואתחנן
במדבר בלק כד יד במדבר לא טז תורה במדבר מטות
במדבר בלק כה ו ויקרא יח ו תורה ויקרא אחרי מות
במדבר בלק כה ח דברים יח ג תורה דברים שופטים
במדבר מטות ל ב במדבר כט לט תורה במדבר פנחס
במדבר מטות ל ג בראשית ח י תורה בראשית נח
במדבר מטות ל ג דברים כג כב תורה דברים כי תצא
במדבר מטות ל ג דברים כג כד תורה דברים כי תצא
במדבר מטות ל יא במדבר ל ז תורה במדבר מטות
במדבר מטות לא ה במדבר לא ב תורה במדבר מטות
במדבר מטות לא נ שמות ל יב תורה שמות כי תשא
במדבר מטות לא נ שמות ל טז תורה שמות כי תשא
במדבר מטות לא נ במדבר לט נד תורה במדבר מסעי
במדבר מסעי לג נו דברים כ טז תורה דברים שופטים
במדבר מסעי לה יד דברים ד מא תורה דברים ואתחנן
דברים דברים א א בראשית יב ח תורה בראשית לך לך
דברים דברים א א שמות יד ב תורה שמות בשלח
דברים דברים א א במדבר ט א תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א א שמות יב א-ב תורה שמות בא
דברים דברים א א ויקרא כה א תורה ויקרא בהר
דברים דברים א א במדבר לג מח תורה במדבר מסעי
דברים דברים א א דברים ד מה-מו תורה דברים ואתחנן
דברים דברים א א שמות כג לא תורה שמות משפטים
דברים דברים א א במדבר לד ג תורה במדבר מסעי
דברים דברים א א דברים ד מט תורה דברים ואתחנן
דברים דברים א א בראשית יג ג תורה בראשית לך לך
דברים דברים א א בראשית לו לט תורה בראשית וישלח
דברים דברים א ב במדבר יג יז תורה במדבר שלח
דברים דברים א ב במדבר יד מ תורה במדבר שלח
דברים דברים א ב במדבר יד מד תורה במדבר שלח
דברים דברים א ב במדבר יד מה תורה במדבר שלח
דברים דברים א ב דברים א מג תורה דברים דברים
דברים דברים א ב במדבר י לג תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א ב במדבר י יא תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א ב במדבר י יב תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א ב במדבר יא א תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א ב במדבר י כב תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א ב במדבר י לג תורה במדבר בהעלותך
דברים דברים א ב במדבר יג כו תורה במדבר שלח
דברים דברים א ב דברים ב יד תורה דברים דברים
דברים דברים א ב דברים ב א תורה דברים דברים
דברים דברים א ב דברים א יט תורה דברים דברים
דברים דברים א ב דברים ב א-ז תורה דברים דברים
דברים דברים א ב דברים א יט תורה דברים דברים
דברים דברים א מא במדבר יד מ תורה במדבר שלח
דברים דברים ב ד דברים ב כט תורה דברים דברים
דברים דברים ב ד במדבר כ כא תורה במדבר חוקת
דברים דברים ב ד דברים ב ו תורה דברים דברים
דברים דברים ב ד דברים ב כט תורה דברים דברים
דברים דברים ב ד במדבר כ כ תורה במדבר חוקת
דברים דברים ב ד במדבר כ כא תורה במדבר חוקת
דברים דברים ב ד דברים לא יב תורה דברים וילך
דברים דברים ב ה דברים ב ט תורה דברים דברים
דברים דברים ב ה דברים ב יט תורה דברים דברים
דברים דברים ב ה דברים ב ט תורה דברים דברים
דברים דברים ב ה דברים ב יט תורה דברים דברים
דברים דברים ב יד במדבר יד מד תורה במדבר שלח
דברים דברים ב יד דברים א מב תורה דברים דברים
דברים דברים ב יד דברים א מא תורה דברים דברים
דברים דברים ב כ בראשית טו כ תורה בראשית לך לך
דברים דברים ב כ דברים ג יג תורה דברים דברים
דברים דברים ב כט דברים כג ה תורה דברים כי תצא
דברים דברים ב כט במדבר כ כא תורה במדבר חוקת
דברים דברים ג יא דברים ג ב תורה דברים דברים
דברים דברים ג יג דברים ב יט תורה דברים דברים
דברים ואתחנן ג כד דברים ב כה תורה דברים דברים
דברים ואתחנן ג כד דברים ח יט תורה דברים עקב
דברים ואתחנן ג כד במדבר כ י תורה במדבר חוקת
דברים ואתחנן ג כד במדבר כ יב תורה במדבר חוקת
דברים ואתחנן ג כד דברים ג כז תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ג כט דברים ד ג-ד תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ד ז שמות ב כד תורה שמות שמות
דברים ואתחנן ד ז שמות יד י תורה שמות בשלח
דברים ואתחנן ד ז שמות יד טו תורה שמות בשלח
דברים ואתחנן ד יא שמות יט יז תורה שמות יתרו
דברים ואתחנן ד יא בראשית יח א-ב תורה בראשית וירא
דברים ואתחנן ד יא דברים ה כא תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ד לז שמות יב יב תורה שמות בא
דברים ואתחנן ד לז שמות יג כא תורה שמות בשלח
דברים ואתחנן ד מא דברים יט ב תורה דברים שופטים
דברים ואתחנן ד מא דברים יט ח תורה דברים שופטים
דברים ואתחנן ד מא דברים יט ט תורה דברים שופטים
דברים ואתחנן ה ה דברים ה ד תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ה ה דברים ה ו תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ה ז בראשית לא ל תורה בראשית ויצא
דברים ואתחנן ה ז שמות כ כב תורה שמות יתרו
דברים ואתחנן ה ז שמות כב יט תורה שמות משפטים
דברים ואתחנן ה יא שמות כ י תורה שמות יתרו
דברים ואתחנן ה יא דברים ז יא תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ה יח דברים ה כא תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ה יח בראשית יח כג תורה בראשית וירא
דברים ואתחנן ה כז דברים ד יד תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ז א דברים כח מ תורה דברים כי תבוא
דברים ואתחנן ז א דברים יט ה תורה דברים שופטים
דברים ואתחנן ז ז דברים ז א תורה דברים ואתחנן
דברים ואתחנן ז ט דברים ז יב תורה דברים עקב
דברים עקב ז יד ויקרא יג כא תורה ויקרא תזריע
דברים עקב ז כג בראשית כט י תורה בראשית ויצא
דברים עקב ז כג בראשית לב ג תורה בראשית ויצא
דברים עקב ח ז דברים ח יד תורה דברים עקב
דברים עקב ח ט דברים ח ח תורה דברים עקב
דברים עקב ח כ דברים ז יב תורה דברים עקב
דברים עקב ט ג דברים ז כב תורה דברים עקב
דברים עקב ט ג דברים ז כב תורה דברים עקב
דברים עקב ט ג דברים יז טו תורה דברים שופטים
דברים עקב ט ג דברים יב יז תורה דברים ראה
דברים עקב ט ה-ז דברים ט ה תורה דברים עקב
דברים עקב ט כה-כו דברים ט כז-כח תורה דברים עקב
דברים עקב ט כה-כו דברים כט כג-כז תורה דברים נצבים
דברים עקב י ו דברים ט כ תורה דברים עקב
דברים עקב י ו במדבר לג לא תורה במדבר מסעי
דברים עקב י ו במדבר יא לה תורה במדבר בהעלותך
דברים עקב י ח שמות לב כו תורה שמות כי תשא
דברים עקב יא ב דברים ח ה תורה דברים עקב
דברים ראה יא כו דברים יא כט תורה דברים ראה
דברים ראה יג ד דברים יח י-יג תורה דברים שופטים
דברים ראה טו ב ויקרא כג ב תורה ויקרא אמור
דברים ראה טו יח דברים טו י תורה דברים ראה
דברים ראה טו יח דברים כח נו-נז תורה דברים כי תבוא
דברים ראה טו יט ויקרא כז כו תורה ויקרא בחוקותי
דברים ראה טז ט ויקרא כג י תורה ויקרא אמור
דברים ראה טז יג ויקרא כג מג תורה ויקרא אמור
דברים שופטים טז כב דברים יב ח תורה דברים ראה
דברים שופטים יז יח דברים ו ז תורה דברים ואתחנן
דברים שופטים יח יא בראשית לב כו תורה בראשית וישלח
דברים שופטים יח טו דברים לד י תורה דברים וזאת הברכה
דברים שופטים יח טו דברים לד י תורה דברים וזאת הברכה
דברים שופטים יט ו דברים יט ג תורה דברים שופטים
דברים שופטים כ כ דברים כח נב תורה דברים כי תבוא
דברים שופטים כא ה דברים כא ז-ח תורה דברים שופטים
דברים כי תצא כא יד דברים כד ז תורה דברים כי תצא
דברים כי תצא כא כג שמות כב כז תורה שמות משפטים
דברים כי תצא כב ו שמות כג יט תורה שמות משפטים
דברים כי תצא כב ו ויקרא כב כח תורה ויקרא אמור
דברים כי תצא כג א דברים כג ג תורה דברים כי תצא
דברים כי תצא כג טו במדבר לא ו תורה במדבר מטות
דברים כי תצא כד ח במדבר יב יד תורה במדבר בהעלותך
דברים כי תצא כד ט במדבר יב טו תורה במדבר בהעלותך
דברים כי תצא כד טז שמות כ ד תורה שמות יתרו
דברים כי תצא כה יח דברים לב ו תורה דברים האזינו
דברים כי תצא כה יח במדבר כג טו תורה במדבר בלק
דברים כי תבוא כו ב דברים כו יא תורה דברים כי תבוא
דברים כי תבוא כו ה בראשית יב א תורה בראשית לך לך
דברים כי תבוא כו ה בראשית כ יג תורה בראשית וירא
דברים כי תבוא כו טו דברים כט כח תורה דברים נצבים
דברים כי תבוא כו טו דברים כט כח תורה דברים נצבים
דברים כי תבוא כו יח דברים כז יט תורה דברים כי תבוא
דברים כי תבוא כו כא דברים כז כב תורה דברים כי תבוא
דברים כי תבוא כח כד בראשית יט כד תורה בראשית וירא
דברים כי תבוא כח לז דברים ו ז תורה דברים ואתחנן
דברים כי תבוא כח מ דברים ז א תורה דברים ואתחנן
דברים כי תבוא כח מ בראשית יז יא תורה בראשית לך לך
דברים כי תבוא כח מ במדבר כא ט תורה במדבר חוקת
דברים כי תבוא כח סט ויקרא כו מו תורה ויקרא בחוקותי
דברים נצבים כט ט דברים כט א תורה דברים כי תבוא
דברים נצבים כט כד דברים ט כח תורה דברים עקב
דברים נצבים כט כד דברים ט כה-כו תורה דברים עקב
דברים האזינו לב א דברים יא יז תורה דברים עקב
דברים האזינו לב ד דברים לב טו תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב ה ויקרא כב כה תורה ויקרא אמור
דברים האזינו לב ח בראשית י ה תורה בראשית נח
דברים האזינו לב ח בראשית י יט תורה בראשית נח
דברים האזינו לב י במדבר יא כב תורה במדבר בהעלותך
דברים האזינו לב י שמות יג כא תורה שמות בשלח
דברים האזינו לב טו דברים לב ו תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב טו דברים לב ו תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב יז ויקרא יז ז תורה ויקרא אחרי מות
דברים האזינו לב יח בראשית י כו תורה בראשית נח
דברים האזינו לב יט-כ דברים לב ה תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב כד שמות כא כב תורה שמות משפטים
דברים האזינו לב כח בראשית ל לז תורה בראשית ויצא
דברים האזינו לב כח ויקרא כז לב תורה ויקרא בחוקותי
דברים האזינו לב ל דברים לב ד תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב לב דברים לב כו תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב לב דברים א י תורה דברים דברים
דברים האזינו לב לג דברים לב כז תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב לו שמות כג ה תורה שמות משפטים
דברים האזינו לב לז דברים לב כז תורה דברים האזינו
דברים האזינו לב מ בראשית יד כב תורה בראשית לך לך
דברים האזינו לב מב ויקרא יג מה תורה ויקרא תזריע
דברים האזינו לב מג במדבר לה לג תורה במדבר מסעי
דברים האזינו לב מד דברים לא יד תורה דברים וילך
דברים וזאת הברכה לג א דברים לא ל תורה דברים וילך
דברים וזאת הברכה לג א דברים לב א תורה דברים האזינו
דברים וזאת הברכה לג ב דברים ד לג תורה דברים ואתחנן
דברים וזאת הברכה לד א דברים לב מט תורה דברים האזינו
דברים וזאת הברכה לד א דברים לג א תורה דברים וזאת הברכה
דברים וזאת הברכה לד י במדבר יב ו-ז תורה במדבר בהעלותך