פירוש הרשב"ם עה"ת – הפניות נכנסות לחומש בראשית לפי סדר המקראות בחומש

הפניות נכנסות לחומש בראשית לפי סדר המקראות בחומש

מקרא

הפניה

חומש פרשה פרק פסוק ספר פרק פסוק חומש פרשה
בראשית בראשית א א בראשית א ב בראשית בראשית
בראשית בראשית א ו בראשית א ב בראשית בראשית
בראשית בראשית א ט בראשית א ב בראשית בראשית
בראשית בראשית א יד בראשית א ד בראשית בראשית
בראשית בראשית א ב בראשית א ט בראשית בראשית
בראשית בראשית א כא בראשית א כ בראשית בראשית
בראשית ויצא לא מט בראשית א כב בראשית בראשית
בראשית בראשית א כב בראשית א כח בראשית בראשית
בראשית נח יא ד בראשית א כח בראשית בראשית
בראשית בראשית א א בראשית א לא בראשית בראשית
שמות שמות ב ב בראשית א לא בראשית בראשית
ויקרא שמיני יא כא בראשית ב א בראשית בראשית
בראשית בראשית א א בראשית ב ד בראשית בראשית
בראשית חיי שרה כד סג בראשית ב ה בראשית בראשית
בראשית בראשית א כז בראשית ב כא בראשית בראשית
שמות וארא ט יז בראשית ג ח בראשית בראשית
שמות בשלח יד ל בראשית ג ח בראשית בראשית
בראשית וירא יח ט בראשית ג ט בראשית בראשית
שמות שמות ה ט בראשית ד ד בראשית בראשית
שמות יתרו כ יב בראשית ד ח בראשית בראשית
שמות כי תשא לד כא בראשית ד יב בראשית בראשית
בראשית וישלח לג יח בראשית ד יז בראשית בראשית
בראשית תולדות כה כז בראשית ד כ בראשית בראשית
ויקרא בחוקותי כו לה בראשית ה ה בראשית בראשית
בראשית וישב לז ב בראשית ה לב בראשית בראשית
במדבר שלח יג לג בראשית ו ד בראשית בראשית
בראשית וישב לז ב בראשית ו ח-ט בראשית בראשית
במדבר בהעלותך יא כח בראשית ח ב בראשית נח
במדבר מטות ל ג בראשית ח י בראשית נח
בראשית ויחי נ ט בראשית ח כ בראשית נח
בראשית בראשית א ה בראשית ח כב בראשית נח
בראשית בראשית א ל בראשית ט ג בראשית נח
שמות כי תשא ל לד בראשית ט יז בראשית נח
בראשית בראשית א א בראשית ט יח בראשית נח
בראשית חיי שרה כד א בראשית ט יח בראשית נח
בראשית תולדות כו טו בראשית ט יח בראשית נח
שמות שמות ב כג בראשית ט יח בראשית נח
שמות יתרו יח ב בראשית ט יח בראשית נח
בראשית ויחי נ כו בראשית ט כד בראשית נח
שמות יתרו יח ט בראשית ט כז בראשית נח
בראשית וישב לז ב בראשית י א בראשית נח
בראשית נח י טו בראשית י ה בראשית נח
בראשית וישב לז ב בראשית י ה בראשית נח
דברים האזינו לב ח בראשית י ה בראשית נח
בראשית תולדות כז ז בראשית י ט בראשית נח
בראשית בראשית א א בראשית י י בראשית נח
בראשית וירא יח יז בראשית י יט בראשית נח
בראשית חיי שרה כד סב בראשית י יט בראשית נח
דברים האזינו לב ח בראשית י יט בראשית נח
בראשית וישלח לו כד בראשית י כג בראשית נח
במדבר בהעלותך יא יב בראשית י כו בראשית נח
דברים האזינו לב יח בראשית י כו בראשית נח
שמות יתרו יח יח בראשית יא ז בראשית נח
שמות שמות א טז בראשית יא יב בראשית נח
ויקרא בחוקותי כו לה בראשית יא כח בראשית נח
בראשית וירא כ יג בראשית יב א בראשית לך לך
בראשית תולדות כו ג בראשית יב א בראשית לך לך
דברים כי תבוא כו ה בראשית יב א בראשית לך לך
במדבר קרח טז א בראשית יב ה בראשית לך לך
בראשית ויצא כח יב בראשית יב ז בראשית לך לך
שמות תרומה כה מ בראשית יב ז בראשית לך לך
דברים דברים א א בראשית יב ח בראשית לך לך
בראשית תולדות כו א בראשית יב י בראשית לך לך
בראשית תולדות כז ג בראשית יב יא בראשית לך לך
בראשית וירא כ טז בראשית יב טז בראשית לך לך
בראשית ויצא לא א בראשית יג ב בראשית לך לך
דברים דברים א א בראשית יג ג בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כג ט בראשית יג י בראשית לך לך
ויקרא בחוקותי כו כא בראשית יג יב בראשית לך לך
בראשית וירא יח כ בראשית יג יג בראשית לך לך
בראשית מקץ מא י בראשית יד יח בראשית לך לך
בראשית בראשית א כט בראשית יד כב בראשית לך לך
דברים האזינו לב מ בראשית יד כב בראשית לך לך
בראשית וירא כב א בראשית טו א בראשית לך לך
שמות כי תשא לג יח בראשית טו ח בראשית לך לך
בראשית וירא כא יב בראשית טו יג בראשית לך לך
שמות בא יב מ בראשית טו יג בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כד כג בראשית טו יד בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כה ח בראשית טו טו בראשית לך לך
שמות משפטים כד יא בראשית טו יז בראשית לך לך
שמות כי תשא לג יח בראשית טו יז בראשית לך לך
שמות משפטים כד יא בראשית טו יח בראשית לך לך
שמות כי תשא לג יח בראשית טו יח בראשית לך לך
דברים דברים ב כ בראשית טו כ בראשית לך לך
בראשית וישלח לב ח בראשית טז ד בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כד סב בראשית טז ז בראשית לך לך
בראשית תולדות כז ג בראשית טז יא בראשית לך לך
בראשית וירא כא כא בראשית טז יב בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כה יח בראשית טז יב בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כה יז בראשית טז טז בראשית לך לך
בראשית תולדות כו ה בראשית יז ט בראשית לך לך
דברים כי תבוא כח מ בראשית יז יא בראשית לך לך
בראשית חיי שרה כה יז בראשית יז כה בראשית לך לך
דברים ואתחנן ד יא בראשית יח א-ב בראשית וירא
בראשית וירא יח יג בראשית יח יב בראשית וירא
בראשית ויחי מט כ בראשית יח יב בראשית וירא
שמות וארא ז יד בראשית יח יב בראשית וירא
בראשית וירא יח טז בראשית יח יז בראשית וירא
בראשית וירא יח טז בראשית יח כב בראשית וירא
בראשית וירא יח כו בראשית יח כב בראשית וירא
דברים ואתחנן ה יח בראשית יח כג בראשית וירא
בראשית וירא יח א בראשית יט א בראשית וירא
בראשית וירא יח טז בראשית יט א בראשית וירא
בראשית וירא יח א בראשית יט ב בראשית וירא
בראשית ויחי מח יא בראשית יט ג בראשית וירא
בראשית וירא יח ה בראשית יט ח בראשית וירא
שמות שמות ה יג בראשית יט טו בראשית וירא
בראשית וירא יט טו בראשית יט כג בראשית וירא
בראשית וישלח לב ט בראשית יט כג בראשית וירא
בראשית וירא יח יד בראשית יט כד בראשית וירא
שמות יתרו יט יא בראשית יט כד בראשית וירא
דברים כי תבוא כח כד בראשית יט כד בראשית וירא
בראשית חיי שרה כד סב בראשית כ א בראשית וירא
בראשית וירא יט ד בראשית כ ו בראשית וירא
דברים כי תבוא כו ה בראשית כ יג בראשית וירא
בראשית וירא כ ז בראשית כ יח בראשית וירא
בראשית תולדות כו ה בראשית כא ד בראשית וירא
בראשית תולדות כה יט בראשית כא יב בראשית וירא
בראשית תולדות כו כח בראשית כא כג בראשית וירא
בראשית וירא כב א בראשית כא ל בראשית וירא
בראשית ויצא ל לא-לב בראשית כב ט בראשית וירא
שמות יתרו יח ב בראשית כב יג בראשית וירא
בראשית חיי שרה כד ס בראשית כב יז בראשית וירא
בראשית תולדות כו ה בראשית כב יח בראשית וירא
בראשית וירא כב א בראשית כב כ בראשית וירא
בראשית וירא כב א בראשית כב כג בראשית וירא
שמות בשלח יד טז בראשית כג ו בראשית חיי שרה
במדבר בהעלותך יא כח בראשית כג ו בראשית חיי שרה
בראשית בראשית א כט בראשית כג יג בראשית חיי שרה
בראשית ויחי מט ד בראשית כג יג בראשית חיי שרה
במדבר שלח יד כ בראשית כג יג בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כג ד בראשית כג יז-יט בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כג ט בראשית כג יז בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כג יח בראשית כג כ בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד לה בראשית כד א בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד כ בראשית כד יט בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד כא בראשית כד יט בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד כב בראשית כד כג בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד כג בראשית כד כה בראשית חיי שרה
בראשית תולדות כו כט בראשית כד לא בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד א בראשית כד לה בראשית חיי שרה
בראשית וירא כ טז בראשית כד נג בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כד י בראשית כד נד בראשית חיי שרה
בראשית וישב מ ד בראשית כד נה בראשית חיי שרה
בראשית מקץ מא א בראשית כד נה בראשית חיי שרה
בראשית וישב לז יט בראשית כד סה בראשית חיי שרה
בראשית תולדות כה יט בראשית כה יב בראשית חיי שרה
בראשית חיי שרה כה יב בראשית כה יט בראשית תולדות
בראשית תולדות כה כח בראשית כה כג בראשית תולדות
בראשית תולדות כז יג בראשית כה כג בראשית תולדות
בראשית תולדות כה כ בראשית כה כו בראשית תולדות
בראשית תולדות כה לב בראשית כה לד בראשית תולדות
שמות בשלח יג יז בראשית כו ג בראשית תולדות
שמות בשלח יג יז בראשית כו ו בראשית תולדות
שמות בא יב ז בראשית כו ח בראשית תולדות
במדבר קרח טז טו בראשית כו י בראשית תולדות
בראשית תולדות כו כג בראשית כו כד בראשית תולדות
בראשית ויגש מו א בראשית כו כה בראשית תולדות
בראשית תולדות כו כט בראשית כו לא בראשית תולדות
בראשית וישלח לו ב בראשית כו לד בראשית תולדות
בראשית תולדות כו לד בראשית כז א בראשית תולדות
בראשית ויחי מז כט בראשית כז א-ב בראשית תולדות
שמות בא יב לט בראשית כז יד בראשית תולדות
בראשית תולדות כז יט בראשית כז כה בראשית תולדות
בראשית ויחי מט ח בראשית כז כט בראשית תולדות
בראשית תולדות כה לד בראשית כז לו בראשית תולדות
בראשית תולדות כו לד בראשית כז מו בראשית תולדות
שמות שמות א יב בראשית כז מו בראשית תולדות
במדבר בלק כב ג בראשית כז מו בראשית תולדות
בראשית וישלח לו ב בראשית כח ט בראשית תולדות
בראשית וישלח לו יב בראשית כח ט בראשית תולדות
בראשית וישלח לו כב בראשית כח ט בראשית תולדות
שמות בשלח טו כ בראשית כח ט בראשית תולדות
בראשית ויצא כח יב בראשית כח יג בראשית ויצא
בראשית וישלח לב י בראשית כח יג בראשית ויצא
בראשית ויחי מט כו בראשית כח יג בראשית ויצא
בראשית ויחי מט כו בראשית כח יד בראשית ויצא
בראשית ויצא לב ב בראשית כח טו בראשית ויצא
בראשית ויצא כח יא בראשית כח יח בראשית ויצא
בראשית ויצא כח יח בראשית כח כב בראשית ויצא
בראשית חיי שרה כד כ בראשית כט י בראשית ויצא
דברים עקב ז כג בראשית כט י בראשית ויצא
בראשית תולדות כז לו בראשית כט טו בראשית ויצא
בראשית ויצא כח כא בראשית כט טו בראשית ויצא
בראשית תולדות כה כד בראשית כט כה בראשית ויצא
בראשית וישלח לב לב בראשית כט כה בראשית ויצא
בראשית מקץ מא ז בראשית כט כה בראשית ויצא
במדבר קרח טז יג בראשית כט ל בראשית ויצא
בראשית ויצא ל יא בראשית כט לב בראשית ויצא
בראשית ויצא ל יא בראשית כט לג בראשית ויצא
בראשית ויצא כט לא בראשית ל א בראשית ויצא
שמות וארא ז כא בראשית ל א בראשית ויצא
בראשית ויצא ל כד בראשית ל כג בראשית ויצא
בראשית וישלח לה יז בראשית ל כד בראשית ויצא
בראשית ויצא כט כז בראשית ל כה בראשית ויצא
בראשית ויצא לא כג בראשית ל לו בראשית ויצא
דברים האזינו לב כח בראשית ל לז בראשית ויצא
במדבר במדבר ג מט בראשית לא ב בראשית ויצא
במדבר שלח יד כב בראשית לא ז בראשית ויצא
בראשית ויצא כח יח בראשית לא יג בראשית ויצא
בראשית ויצא ל ח בראשית לא ל בראשית ויצא
שמות כי תשא לב ד בראשית לא ל בראשית ויצא
דברים ואתחנן ה ז בראשית לא ל בראשית ויצא
בראשית חיי שרה כד כג בראשית לא לה בראשית ויצא
בראשית חיי שרה כד כג בראשית לא לו בראשית ויצא
בראשית ויחי מט כד בראשית לא מב בראשית ויצא
שמות וארא ח יג בראשית לא מב בראשית ויצא
שמות ויקהל לו ז בראשית לא מב בראשית ויצא
במדבר במדבר ג מט בראשית לא מב בראשית ויצא
במדבר בלק כב לג בראשית לא מב בראשית ויצא
בראשית תולדות כה לא בראשית לא מו בראשית ויצא
שמות בשלח טז טו בראשית לא מז בראשית ויצא
דברים עקב ז כג בראשית לב ג בראשית ויצא
שמות בא יא ו בראשית לב ט בראשית וישלח
בראשית חיי שרה כד כג בראשית לב יד בראשית וישלח
בראשית וישלח לב כא בראשית לב יט בראשית וישלח
בראשית וישב לח יז בראשית לב יט בראשית וישלח
דברים שופטים יח יא בראשית לב כו בראשית וישלח
בראשית וירא יט יז בראשית לב לא בראשית וישלח
בראשית מקץ מא נא בראשית לג יא בראשית וישלח
בראשית ויצא ל ל בראשית לג יד בראשית וישלח
בראשית תולדות כה לד בראשית לג יט בראשית וישלח
שמות שמות ד כו בראשית לג יט בראשית וישלח
שמות כי תשא לב כ בראשית לג יט בראשית וישלח
בראשית וישלח לג יח בראשית לד ב בראשית וישלח
בראשית וירא כ טז בראשית לד יב בראשית וישלח
בראשית ויצא לא מט בראשית לה יא בראשית וישלח
בראשית ויחי מח ג בראשית לה יא בראשית וישלח
בראשית בראשית א א בראשית לה כב בראשית וישלח
בראשית וישב לז ב בראשית לה כב בראשית וישלח
בראשית וישב לז ב בראשית לה כו-כז בראשית וישלח
בראשית וישב לז ב בראשית לו ו בראשית וישלח
בראשית וישב לז ב בראשית לו ט בראשית וישלח
בראשית תולדות כח ט בראשית לו כ בראשית וישלח
בראשית תולדות כח ט בראשית לו כב בראשית וישלח
בראשית וישלח לו יב בראשית לו כב בראשית וישלח
שמות בשלח טו כ בראשית לו כב בראשית וישלח
דברים דברים א א בראשית לו לט בראשית וישלח
בראשית וישלח לו מ בראשית לו מג בראשית וישלח
שמות בא יב מב בראשית לז יא בראשית וישב
בראשית וישב לז טו בראשית לז יד בראשית וישב
בראשית חיי שרה כד סה בראשית לז יט בראשית וישב
בראשית וישב לז כד בראשית לז כב בראשית וישב
שמות יתרו יח כא בראשית לז כו בראשית וישב
בראשית וישב לז כ בראשית לז כז בראשית וישב
בראשית וישב לז כג בראשית לז לב בראשית וישב
בראשית וישב לז כג בראשית לז לג בראשית וישב
בראשית וישלח לו כד בראשית לח יא בראשית וישב
בראשית וישב לח טו בראשית לח יד בראשית וישב
בראשית וישב לז כ בראשית לח טז בראשית וישב
בראשית וישב לח יד בראשית לח כא בראשית וישב
בראשית וישב לח יז בראשית לח כג בראשית וישב
בראשית ויחי נ כו בראשית לח כה בראשית וישב
במדבר שלח יד מג בראשית לט ד בראשית וישב
ויקרא בחוקותי כו לה בראשית לט יב בראשית וישב
בראשית תולדות כו ח בראשית לט יד בראשית וישב
בראשית תולדות כו ח בראשית לט יז בראשית וישב
במדבר במדבר ג יט בראשית מ ד בראשית וישב
בראשית וישב מ יג בראשית מ כ בראשית וישב
בראשית תולדות כז ג בראשית מ כב בראשית וישב
בראשית מקץ מא י בראשית מא א בראשית מקץ
בראשית תולדות כה כד בראשית מא ז בראשית מקץ
בראשית ויצא כט כה בראשית מא ז בראשית מקץ
בראשית מקץ מא ד-ה בראשית מא ז בראשית מקץ
בראשית מקץ מא ל בראשית מא כא בראשית מקץ
בראשית מקץ מא מד בראשית מא מ בראשית מקץ
בראשית מקץ מא י בראשית מא מג בראשית מקץ
בראשית מקץ מא י בראשית מא מד בראשית מקץ
בראשית בראשית א ה בראשית מא מה בראשית מקץ
במדבר שלח יג טז בראשית מא מה בראשית מקץ
בראשית מקץ מא לה בראשית מא מט בראשית מקץ
בראשית ויחי מח ה בראשית מא נ בראשית מקץ
בראשית מקץ מב יב בראשית מב ג בראשית מקץ
במדבר נשא ו ג בראשית מב יז בראשית מקץ
בראשית מקץ מב ח בראשית מב כג בראשית מקץ
בראשית מקץ מב יב בראשית מג ז בראשית מקץ
במדבר בלק כב לג בראשית מג י בראשית מקץ
במדבר בלק כב לג בראשית מג יב בראשית מקץ
בראשית ויגש מה א בראשית מג לא בראשית מקץ
שמות תרומה כה ל בראשית מג לד בראשית מקץ
שמות פקודי מ לה בראשית מג לד בראשית מקץ
במדבר קרח טז טו בראשית מג לד בראשית מקץ
בראשית מקץ מד ה בראשית מד טו בראשית מקץ
שמות וארא ט יז בראשית מד טז בראשית מקץ
בראשית וישב לז כח בראשית מה ד בראשית ויגש
בראשית וישב לז ב בראשית מה ו בראשית ויגש
בראשית מקץ מא מב בראשית מה ח בראשית ויגש
בראשית וישב לז יא בראשית מה כא בראשית ויגש
בראשית ויגש מה כח בראשית מה כו בראשית ויגש
בראשית וישב לז יא בראשית מה כח בראשית ויגש
בראשית מקץ מג לב בראשית מו לד בראשית ויגש
ויקרא בחוקותי כו כא בראשית מז ו בראשית ויגש
בראשית ויחי מח כט בראשית מז כז בראשית ויגש
בראשית ויחי מט לג בראשית מח ב בראשית ויחי
בראשית מקץ מא נ בראשית מח ה בראשית ויחי
בראשית מקץ מא נ בראשית מח ו בראשית ויחי
בראשית ויצא ל א בראשית מח ז בראשית ויחי
שמות וארא ז כא בראשית מח ז בראשית ויחי
בראשית ויחי מח ח בראשית מח י בראשית ויחי
בראשית ויחי מח א-ב בראשית מח יב בראשית ויחי
בראשית ויחי מט לג בראשית מח יב בראשית ויחי
בראשית ויחי נ כג בראשית מח יט בראשית ויחי
בראשית ויחי מט כח בראשית מט א בראשית ויחי
בראשית בראשית א א בראשית מט ד בראשית ויחי
בראשית וישלח לה כב בראשית מט ד בראשית ויחי
בראשית תולדות כז כט בראשית מט ח בראשית ויחי
שמות ויקהל לה ג בראשית מט יא בראשית ויחי
בראשית ויחי מט יא בראשית מט יב בראשית ויחי
בראשית וירא כא כ בראשית מט כג בראשית ויחי
בראשית ויחי מח א-ב בראשית מט לג בראשית ויחי
בראשית ויחי מח יא בראשית נ כ בראשית ויחי