פירוש בעל הטורים על התורה – שיעורי דיבורי המתחיל בפירוש

תוכן המדור

פירוש בעל הטורים – מיון לפי חומשים

 

פירוש בעל הטורים – מיון לפי סדר הפרשיות

 

פירוש בעל הטורים – מיון לפי אחוז הפירושים

 

פירוש בעל הטורים על התורה/ מאגר תורת אמת

 

קישורים

פירוש בעל הטורים – מיון לפי חומשים

חומש מספר דיבורי המתחיל %
בראשית 640 23.79%
שמות 621 23.09%
ויקרא 329 12.23%
במדבר 459 17.06%
דברים 641 23.83%
סה"כ 2690 100.00%

פירוש בעל הטורים – מיון לפי סדר הפרשיות

פרשה מס' דיבורי המתחיל %
בראשית 47 1.75%
נח 47 1.75%
לך לך 48 1.78%
וירא 60 2.23%
חיי שרה 43 1.60%
תולדות 70 2.60%
ויצא 65 2.42%
וישלח 56 2.08%
וישב 61 2.27%
מקץ 39 1.45%
ויגש 36 1.34%
ויחי 68 2.53%
שמות 77 2.86%
וארא 43 1.60%
בא 69 2.57%
בשלח 96 3.57%
יתרו 61 2.27%
משפטים 84 3.12%
תרומה 41 1.52%
תצוה 42 1.56%
כי תשא 64 2.38%
ויקהל 26 0.97%
פקודי 18 0.67%
ויקרא 29 1.08%
צו 20 0.74%
שמיני 46 1.71%
תזריע 30 1.12%
מצורע 22 0.82%
אחרי מות 24 0.89%
קדושים 47 1.75%
אמור 57 2.12%
בהר 27 1.00%
בחקתי 27 1.00%
במדבר 21 0.78%
נשא 48 1.78%
בהעלתך 76 2.83%
שלח לך 42 1.56%
קרח 39 1.45%
חקת 47 1.75%
בלק 79 2.94%
פנחס 40 1.49%
מטות 31 1.15%
מסעי 36 1.34%
דברים 49 1.82%
ואתחנן 71 2.64%
עקב 73 2.71%
ראה 81 3.01%
שופטים 63 2.34%
כי תצא 128 4.76%
כי תבוא 61 2.27%
נצבים 24 0.89%
וילך 17 0.63%
האזינו 40 1.49%
וזאת הברכה 34 1.26%
סה"כ 2690 100.00%

פירוש בעל הטורים – מיון לפי אחוז הפירושים

פרשה מס' דיבורי המתחיל %
כי תצא 128 4.76%
בשלח 96 3.57%
משפטים 84 3.12%
ראה 81 3.01%
בלק 79 2.94%
שמות 77 2.86%
בהעלתך 76 2.83%
עקב 73 2.71%
ואתחנן 71 2.64%
תולדות 70 2.60%
בא 69 2.57%
ויחי 68 2.53%
ויצא 65 2.42%
כי תשא 64 2.38%
שופטים 63 2.34%
וישב 61 2.27%
יתרו 61 2.27%
כי תבוא 61 2.27%
וירא 60 2.23%
אמור 57 2.12%
וישלח 56 2.08%
דברים 49 1.82%
לך לך 48 1.78%
נשא 48 1.78%
בראשית 47 1.75%
חקת 47 1.75%
נח 47 1.75%
קדושים 47 1.75%
שמיני 46 1.71%
וארא 43 1.60%
חיי שרה 43 1.60%
שלח לך 42 1.56%
תצוה 42 1.56%
תרומה 41 1.52%
האזינו 40 1.49%
פנחס 40 1.49%
מקץ 39 1.45%
קרח 39 1.45%
ויגש 36 1.34%
מסעי 36 1.34%
וזאת הברכה 34 1.26%
מטות 31 1.15%
תזריע 30 1.12%
ויקרא 29 1.08%
בהר 27 1.00%
בחקתי 27 1.00%
ויקהל 26 0.97%
אחרי מות 24 0.89%
נצבים 24 0.89%
מצורע 22 0.82%
במדבר 21 0.78%
צו 20 0.74%
פקודי 18 0.67%
וילך 17 0.63%
סה"כ 2690 100.00%

פירוש בעל הטורים על התורה/ מאגר תורת אמת

בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים

קישורים 

8 עובדות על ’בעל הטורים’/ הידברות
  בעל הטורים על התורה/ ויקיטקסט
  המהפכה שחולל רבי יעקב בן אשר, בעל הטורים/ חב"ד
  יעקב בן אשר/ ויקיפדיה
  פירוש עה"ת לרבנו יעקב בן הרא"ש/ מכללת הרצוג, דעת
  רבי יעקב בן אשר/ויקישיבה
  רבי יעקב בעל הטורים/ אנציקלופדיה יהודית, דעת
  רבנו יעקב – בעל הטורים/ ימי זכרון באתר אהל צדיקים