סיכום סטטיסטי – מיון ההפניות בפירש"י עה"ת לפי מספר ההפניות בדיבורי המתחיל (הפניה אחת עד שש הפניות)

הפניה אחת ויחידה בדיבור המתחיל

התפלגות ההפניות הנכנסות עבור דיבורי המתחיל  בעלי הפניה אחת בלבד

הפניה נכנסת ל… שכיחות
תורה 847
נביאים 197
כתובים 135
תלמוד בבלי 80
מדרש אגדה 33
מדרש הלכה 22
משנה 6
תלמוד ירושלמי 1
בריתא דמלאכת המשכן 1
סה"כ 1322

שתי הפניות בלבד בדיבור המתחיל

ישנם 470 דיבורי המתחיל בעלי 2 הפניות בדיוק

לאן מפנות שתי ההפניות מדיבור המתחיל? שכיחות
תורה-תורה 183
נביאים-נביאים 49
תורה-נביאים 38
תורה-כתובים 28
כתובים-כתובים 27
כתובים-נביאים 21
כתובים-תורה 19
נביאים-תורה 19
תורה-תלמוד בבלי 16
נביאים-כתובים 11
תלמוד בבלי-תורה 9
תורה-מדרש אגדה 7
תורה-מדרש הלכה 6
נביאים-תלמוד בבלי 4
תלמוד בבלי-תלמוד בבלי 4
כתובים-תלמוד בבלי 3
מדרש אגדה-תורה 3
כתובים-מדרש הלכה 2
מדרש הלכה-נביאים 2
תלמוד בבלי-כתובים 2
כתובים-מדרש אגדה 1
מדרש אגדה-מדרש אגדה 1
מדרש אגדה-נביאים 1
מדרש הלכה-מדרש הלכה 1
מדרש הלכה-תורה 1
משנה-תורה 1
משנה-תלמוד בבלי 1
נביאים-מדרש אגדה 1
נביאים-משנה 1
תורה-בריתא דר' אליעזר 1
תורה-הגדת מדרש ספר שמואל 1
תורה-תוספתא 1
תלמוד בבלי-מדרש אגדה 1
תלמוד בבלי-מדרש הלכה 1
תלמוד בבלי-נביאים 1
תלמוד בבלי-תלמוד ירושלמי 1
תלמוד ירושלמי-תורה 1
סה"כ 470

שלוש הפניות בלבד בדיבור המתחיל

ישנם 173 דיבורי המתחיל בעלי 3 הפניות בדיוק ישנם שלושה מקרים בהם שלוש ההפניות מפנות לפי הסדר לתורה, נביאים וכתובים: (בראשית כד, סד וַתִּפֹּל מֵעַל הַגָּמָל) (שמות ז, כז נֹגֵף אֶת כָּל גְּבוּלְךָ) (במדבר יז, כג וַיִּגְמֹל שְׁקֵדִים)

לאן מפנות שלוש ההפניות מדיבור המתחיל? שכיחות
תורה-תורה-תורה 48
תורה-תורה-נביאים 18
נביאים-נביאים-נביאים 10
תורה-נביאים-נביאים 9
נביאים-נביאים-תורה 6
תורה-תורה-תלמוד בבלי 6
כתובים-תורה-נביאים 5
נביאים-נביאים-כתובים 5
תורה-כתובים-תורה 5
תורה-תורה-כתובים 5
תורה-כתובים-נביאים 4
כתובים-כתובים-כתובים 3
כתובים-נביאים-נביאים 3
מדרש אגדה-תורה-תורה 3
נביאים-תורה-נביאים 3
תורה-מדרש אגדה-תורה 3
תורה-נביאים-כתובים 3
כתובים-כתובים-נביאים 2
כתובים-כתובים-תורה 2
כתובים-תורה-תורה 2
נביאים-כתובים-נביאים 2
נביאים-נביאים-מדרש אגדה 2
נביאים-תורה-כתובים 2
נביאים-תורה-תורה 2
תורה-נביאים-תורה 2
תורה-תורה-מדרש הלכה 2
תורה-תלמוד בבלי-מדרש הלכה 2
תלמוד בבלי-תורה-תורה 2
כתובים-משנה-תלמוד בבלי 1
כתובים-נביאים-תורה 1
כתובים-תורה-כתובים 1
משנה-משנה-משנה 1
נביאים-כתובים-כתובים 1
נביאים-כתובים-מדרש אגדה 1
נביאים-נביאים-תלמוד בבלי 1
נביאים-פרקי ר' אליעזר-נביאים 1
נביאים-תלמוד בבלי-תלמוד בבלי 1
תורה-כתובים-תלמוד בבלי 1
תלמוד בבלי-כתובים-נביאים 1
תלמוד בבלי-נביאים-נביאים 1
סה"כ 173

ארבע הפניות בלבד בדיבור המתחיל

ישנם 61  דיבורי המתחיל בעלי 4 הפניות בדיוק

לאן מפנות ארבע ההפניות בד"ה בהתאמה? שכיחות
תורה-תורה-תורה-תורה 17
נביאים-תורה-נביאים-נביאים 2
תורה-כתובים-תורה-תורה 2
תורה-נביאים-כתובים-נביאים 2
תורה-נביאים-נביאים-כתובים 2
תורה-נביאים-נביאים-נביאים 2
תורה-תורה-כתובים-תורה 2
תורה-תורה-מדרש הלכה-תורה 2
תורה-תורה-תורה-מדרש אגדה 2
כתובים-כתובים-נביאים-נביאים 1
כתובים-נביאים-כתובים-כתובים 1
כתובים-נביאים-תורה-תורה 1
כתובים-תורה-נביאים-נביאים 1
מדרש אגדה-נביאים-תורה-נביאים 1
מדרש אגדה-תורה-תורה-תורה 1
נביאים-כתובים-תורה-כתובים 1
נביאים-נביאים-כתובים-תורה 1
נביאים-נביאים-נביאים-נביאים 1
נביאים-נביאים-נביאים-תורה 1
נביאים-נביאים-נביאים-תלמוד בבלי 1
נביאים-תורה-כתובים-תורה 1
נביאים-תורה-נביאים-תורה 1
תורה-כתובים-נביאים-נביאים 1
תורה-נביאים-כתובים-כתובים 1
תורה-נביאים-כתובים-תורה 1
תורה-נביאים-תורה-מדרש הלכה 1
תורה-תורה-מדרש הלכה-תלמוד בבלי 1
תורה-תורה-נביאים-כתובים 1
תורה-תורה-נביאים-נביאים 1
תורה-תורה-נביאים-תלמוד בבלי 1
תורה-תורה-תורה-כתובים 1
תורה-תורה-תורה-משנה 1
תורה-תורה-תורה-נביאים 1
תורה-תורה-תלמוד בבלי-תורה 1
תלמוד בבלי-נביאים-תלמוד בבלי-תלמוד בבלי 1
תלמוד בבלי-תורה-תורה-תורה 1
תלמוד בבלי-תורה-תלמוד בבלי-תורה 1
סה"כ 61

חמש הפניות בלבד בדיבור המתחיל

ישנם 19  דיבורי המתחיל בעלי 5 הפניות בדיוק

לאן מפנות חמש ההפניות בד"ה בהתאמה? שכיחות
תורה-תורה-תורה-תורה-תורה 4
כתובים-כתובים-כתובים-כתובים-כתובים 1
נביאים-כתובים-תורה-תורה-כתובים 1
נביאים-נביאים-כתובים-כתובים-כתובים 1
נביאים-נביאים-נביאים-כתובים-כתובים 1
נביאים-נביאים-תורה-תלמוד בבלי-תורה 1
נביאים-נביאים-תלמוד בבלי-תלמוד בבלי-כתובים 1
נביאים-תורה-נביאים-נביאים-כתובים 1
נביאים-תורה-תורה-תורה-נביאים 1
נביאים-תורה-תורה-תורה-תורה 1
תורה-תורה-כתובים-תורה-תורה 1
תורה-תורה-נביאים-נביאים-נביאים 1
תורה-תורה-תורה-מדרש הלכה-תורה 1
תורה-תורה-תורה-תורה-נביאים 1
תלמוד בבלי-נביאים-נביאים-כתובים-נביאים 1
תלמוד בבלי-נביאים-תורה-נביאים-נביאים 1
סה"כ 19

שש הפניות בלבד בדיבור המתחיל

ישנם 13  דיבורי המתחיל בעלי 6 הפניות בדיוק

לאן מפנות שש ההפניות בד"ה בהתאמה? שכיחות
תורה-תורה-תורה-תורה-תורה-תורה 3
בריתא דמלאכת המשכן-תורה-תורה-תורה-תורה-תורה 1
כתובים-כתובים-כתובים-נביאים-נביאים-נביאים 1
כתובים-כתובים-נביאים-נביאים-נביאים-נביאים 1
כתובים-כתובים-נביאים-נביאים-תלמוד בבלי-תלמוד בבלי 1
מדרש אגדה-תורה-תורה-תורה-תורה-תורה 1
נביאים-כתובים-נביאים-נביאים-כתובים-כתובים 1
נביאים-נביאים-נביאים-נביאים-תורה-תורה 1
נביאים-תורה-נביאים-כתובים-תורה-תורה 1
נביאים-תורה-תורה-תורה-תורה-תורה 1
תורה-כתובים-תורה-כתובים-נביאים-נביאים 1
סה"כ 13