סטטיסטיקה בתורה – חלק ג': ממוצעים, אחוזים ודירוגים בחומש ובתורה של פסוקים, מילים, אותיות, מצוות ודיבורי המתחיל בפירש"י עה"ת לפרשיות השבוע

תוכן המדור

חומש בראשית

 

חומש שמות

 

חומש ויקרא

 

חומש במדבר

 

חומש דברים

חומש בראשית

פרשת בראשית פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 146 1931 7235 1 1 0 211
ממוצע בחומש 127.8 1702.2 6505.3 0.3 0.2 0.1 166.8
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 5 5 5 1 1 2 2
דירוג בתורה 8/54 8/54 11/54 33/38 31/34 32/32 7/54
באחוזים מהחומש 9.52% 9.45% 9.27% 33.33% 50.00% 0.00% 10.54%
באחוזים מהתורה 2.50% 2.42% 2.37% 0.16% 0.40% 0.00% 2.69%
פרשת נח פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 153 1861 6907 0 0 0 174
ממוצע בחומש 127.8 1702.2 6505.3 0.3 0.2 0.1 166.8
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 1 7 6 4 3 2 6
דירוג בתורה 4/54 18/54 13/54 38/38 34/34 32/32 17/54
באחוזים מהחומש 9.98% 8.23% 8.85% 0.00% 0.00% 0.00% 8.70%
באחוזים מהתורה 2.62% 2.11% 2.27% 0.00% 0.00% 0.00% 2.22%
פרשת לך לך פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 126 1686 6336 1 1 0 201
ממוצע בחומש 127.8 1702.2 6505.3 0.3 0.2 0.1 166.8
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 7 6 7 1 1 2 3
דירוג בתורה 13/54 17/54 19/54 33/38 31/34 32/32 8/54
באחוזים מהחומש 8.22% 8.25% 8.12% 33.33% 50.00% 0.00% 10.04%
באחוזים מהתורה 2.16% 2.11% 2.08% 0.16% 0.40% 0.00% 2.56%
פרשת וירא פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 147 2085 7862 0 0 0 237
ממוצע בחומש 127.8 1702.2 6505.3 0.3 0.2 0.1 166.8
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 4 1 2 4 3 2 1
דירוג בתורה 7/54 2/54 3/54 38/38 34/34 32/32 3/54
באחוזים מהחומש 9.59% 10.20% 10.07% 0.00% 0.00% 0.00% 11.84%
באחוזים מהתורה 2.51% 2.61% 2.58% 0.00% 0.00% 0.00% 3.02%
פרשת חיי שרה פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 105 1402 5314 0 0 0 109
ממוצע בחומש 127.8 1702.2 6505.3 0.3 0.2 0.1 166.8
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 11 11 11 4 3 2 11
דירוג בתורה 32/54 37/54 36/54 38/38 34/34 32/32 41/54
באחוזים מהחומש 6.85% 6.86% 6.81% 0.00% 0.00% 0.00% 5.45%
באחוזים מהתורה 1.80% 1.76% 1.74% 0.00% 0.00% 0.00% 1.39%
פרשת תולדות פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 106 1432 5426 0 0 0 133
ממוצע בחומש 127.8 1702.2 6505.3 0.3 0.2 0.1 166.8
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 9 10 10 4 3 2 10
דירוג בתורה 29/54 34/54 33/54 38/38 34/34 32/32 32/54
באחוזים מהחומש 6.91% 7.01% 6.95% 0.00% 0.00% 0.00% 6.65%
באחוזים מהתורה 1.81% 1.79% 1.78% 0.00% 0.00% 0.00% 1.70%
פרשת ויצא פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 148 2021 7512 0 0 0 197
ממוצע בחומש 127.8 1702.2 6505.3 0.3 0.2 0.1 166.8
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 3 3 3 4 3 2 4
דירוג בתורה 6/54 4/54 5/54 38/38 34/34 32/32 9/54
באחוזים מהחומש 9.65% 9.89% 9.62% 0.00% 0.00% 0.00% 9.85%
באחוזים מהתורה 2.53% 2.53% 2.46% 0.00% 0.00% 0.00% 2.51%
פרשת וישלח פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 153 1976 7458 1 0 1 169
ממוצע בחומש 127.8 1702.2 6505.3 0.3 0.2 0.1 166.8
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 1 4 4 1 3 1 7
דירוג בתורה 4/54 6/54 6/54 33/38 34/34 26/32 20/54
באחוזים מהחומש 9.98% 9.67% 9.55% 33.33% 0.00% 100.00% 8.45%
באחוזים מהתורה 2.62% 2.48% 2.45% 0.16% 0.00% 0.27% 2.16%
פרשת וישב פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 112 1558 5972 0 0 0 140
ממוצע בחומש 127.8 1702.2 6505.3 0.3 0.2 0.1 166.8
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 8 8 8 4 3 2 9
דירוג בתורה 24/54 24/54 24/54 38/38 34/34 32/32 31/54
באחוזים מהחומש 7.31% 7.63% 7.65% 0.00% 0.00% 0.00% 7.00%
באחוזים מהתורה 1.92% 1.95% 1.96% 0.00% 0.00% 0.00% 1.79%
פרשת מקץ פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 146 2022 7914 0 0 0 175
ממוצע בחומש 127.8 1702.2 6505.3 0.3 0.2 0.1 166.8
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 5 2 1 4 3 2 5
דירוג בתורה 8/54 3/54 2/54 38/38 34/34 32/32 16/54
באחוזים מהחומש 9.52% 9.90% 10.14% 0.00% 0.00% 0.00% 8.75%
באחוזים מהתורה 2.50% 2.53% 2.60% 0.00% 0.00% 0.00% 2.23%
פרשת ויגש פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 106 1480 5680 0 0 0 97
ממוצע בחומש 127.8 1702.2 6505.3 0.3 0.2 0.1 166.8
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 9 9 9 4 3 2 12
דירוג בתורה 29/54 30/54 29/54 38/38 34/34 32/32 45/54
באחוזים מהחומש 6.91% 7.24% 7.28% 0.00% 0.00% 0.00% 4.85%
באחוזים מהתורה 1.81% 1.85% 1.86% 0.00% 0.00% 0.00% 1.24%
פרשת ויחי פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 85 1158 4448 0 0 0 158
ממוצע בחומש 127.8 1702.2 6505.3 0.3 0.2 0.1 166.8
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 12 12 12 4 3 2 8
דירוג בתורה 44/54 44/54 43/54 38/38 34/34 32/32 24/54
באחוזים מהחומש 5.54% 5.67% 5.70% 0.00% 0.00% 0.00% 7.90%
באחוזים מהתורה 1.45% 1.45% 1.46% 0.00% 0.00% 0.00% 2.02%

חומש שמות

פרשת שמות פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 124 1763 6762 0 0 0 170
ממוצע בחומש 110.0 1519.4 5775.4 10.1 4.1 6.0 165.2
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 2 2 2 9 7 9 6
דירוג בתורה 1/54 1/54 1/54 2/38 2/34 2/32 1/54
באחוזים מהחומש 10.25% 10.55% 10.64% 0.00% 0.00% 0.00% 9.36%
באחוזים מהתורה 2.12% 2.21% 2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 2.17%
פרשת וארא פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 121 1748 6701 0 0 0 120
ממוצע בחומש 110.0 1519.4 5775.4 10.1 4.1 6.0 165.2
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 4 3 3 9 7 9 9
דירוג בתורה 1/54 1/54 1/54 2/38 2/34 2/32 2/54
באחוזים מהחומש 10.00% 10.46% 10.55% 0.00% 0.00% 0.00% 6.60%
באחוזים מהתורה 2.07% 2.19% 2.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.53%
פרשת בא פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 106 1655 6149 20 9 11 197
ממוצע בחומש 110.0 1519.4 5775.4 10.1 4.1 6.0 165.2
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 7 5 6 2 2 3 4
דירוג בתורה 1/54 1/54 1/54 1/38 1/34 1/32 1/54
באחוזים מהחומש 8.76% 9.90% 9.68% 18.02% 20.00% 16.67% 10.84%
באחוזים מהתורה 1.81% 2.07% 2.02% 3.26% 3.63% 3.01% 2.51%
פרשת בשלח פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 116 1681 6423 1 0 1 215
ממוצע בחומש 110.0 1519.4 5775.4 10.1 4.1 6.0 165.2
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 6 4 4 7 7 6 3
דירוג בתורה 1/54 1/54 1/54 2/38 2/34 1/32 1/54
באחוזים מהחומש 9.59% 10.06% 10.11% 0.90% 0.00% 1.52% 11.83%
באחוזים מהתורה 1.98% 2.11% 2.11% 0.16% 0.00% 0.27% 2.74%
פרשת יתרו פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 75 1105 4022 17 3 14 166
ממוצע בחומש 110.0 1519.4 5775.4 10.1 4.1 6.0 165.2
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 11 11 11 3 5 2 7
דירוג בתורה 2/54 2/54 2/54 1/38 1/34 1/32 1/54
באחוזים מהחומש 6.20% 6.61% 6.33% 15.32% 6.67% 21.21% 9.14%
באחוזים מהתורה 1.28% 1.38% 1.32% 2.77% 1.21% 3.84% 2.12%
פרשת משפטים פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 118 1462 5313 53 23 30 272
ממוצע בחומש 110.0 1519.4 5775.4 10.1 4.1 6.0 165.2
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 5 7 8 1 1 1 1
דירוג בתורה 1/54 1/54 2/54 1/38 1/34 1/32 1/54
באחוזים מהחומש 9.75% 8.75% 8.36% 47.75% 51.11% 45.45% 14.97%
באחוזים מהתורה 2.02% 1.83% 1.74% 8.65% 9.27% 8.22% 3.47%
פרשת תרומה פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 96 1145 4692 3 2 1 166
ממוצע בחומש 110.0 1519.4 5775.4 10.1 4.1 6.0 165.2
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 9 10 9 6 6 6 7
דירוג בתורה 2/54 2/54 2/54 1/38 1/34 1/32 1/54
באחוזים מהחומש 7.93% 6.85% 7.39% 2.70% 4.44% 1.52% 9.14%
באחוזים מהתורה 1.64% 1.43% 1.54% 0.49% 0.81% 0.27% 2.12%
פרשת תצוה פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 101 1412 5430 7 4 3 190
ממוצע בחומש 110.0 1519.4 5775.4 10.1 4.1 6.0 165.2
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 8 8 7 5 3 5 5
דירוג בתורה 2/54 2/54 2/54 1/38 1/34 1/32 1/54
באחוזים מהחומש 8.35% 8.45% 8.55% 6.31% 8.89% 4.55% 10.46%
באחוזים מהתורה 1.73% 1.77% 1.78% 1.14% 1.61% 0.82% 2.42%
פרשת כי תשא פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 139 2002 7424 9 4 5 251
ממוצע בחומש 110.0 1519.4 5775.4 10.1 4.1 6.0 165.2
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 1 1 1 4 3 4 2
דירוג בתורה 1/54 1/54 1/54 1/38 1/34 1/32 1/54
באחוזים מהחומש 11.49% 11.98% 11.69% 8.11% 8.89% 7.58% 13.81%
באחוזים מהתורה 2.38% 2.51% 2.44% 1.47% 1.61% 1.37% 3.20%
פרשת ויקהל פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 122 1558 6181 1 0 1 37
ממוצע בחומש 110.0 1519.4 5775.4 10.1 4.1 6.0 165.2
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 3 6 5 7 7 6 10
דירוג בתורה 1/54 1/54 1/54 2/38 2/34 1/32 2/54
באחוזים מהחומש 10.08% 9.32% 9.73% 0.90% 0.00% 1.52% 2.04%
באחוזים מהתורה 2.09% 1.95% 2.03% 0.16% 0.00% 0.27% 0.47%
פרשת פקודי פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 92 1182 4432 0 0 0 33
ממוצע בחומש 110.0 1519.4 5775.4 10.1 4.1 6.0 165.2
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 10 9 10 9 7 9 11
דירוג בתורה 2/54 2/54 2/54 2/38 2/34 2/32 2/54
באחוזים מהחומש 7.60% 7.07% 6.98% 0.00% 0.00% 0.00% 1.82%
באחוזים מהתורה 1.57% 1.48% 1.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42%

חומש ויקרא

פרשת ויקרא פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 111 1673 6222 16 11 5 197
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 2 1 1 7 3 7 2
דירוג בתורה 26/54 20/54 20/54 14/38 7/34 14/32 9/54
באחוזים מהחומש 12.92% 14.00% 13.89% 6.48% 11.58% 3.29% 14.72%
באחוזים מהתורה 1.90% 2.10% 2.04% 2.61% 4.44% 1.37% 2.51%
פרשת צו פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 97 1353 5096 18 9 9 109
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 3 3 3 5 5 6 7
דירוג בתורה 36/54 38/54 38/54 10/38 9/34 13/32 41/54
באחוזים מהחומש 11.29% 11.32% 11.38% 7.29% 9.47% 5.92% 8.15%
באחוזים מהתורה 1.66% 1.70% 1.67% 2.94% 3.63% 2.47% 1.39%
פרשת שמיני פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 91 1238 4670 17 6 11 153
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 4 5 5 6 8 5 4
דירוג בתורה 41/54 41/54 41/54 12/38 15/34 10/32 26/54
באחוזים מהחומש 10.59% 10.36% 10.43% 6.88% 6.32% 7.24% 11.43%
באחוזים מהתורה 1.56% 1.55% 1.53% 2.77% 2.42% 3.01% 1.95%
פרשת תזריע פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 67 1010 3667 7 5 2 87
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 8 8 8 10 9 9 9
דירוג בתורה 48/54 48/54 48/54 21/38 18/34 22/32 47/54
באחוזים מהחומש 7.80% 8.45% 8.19% 2.83% 5.26% 1.32% 6.50%
באחוזים מהתורה 1.15% 1.27% 1.20% 1.14% 2.02% 0.55% 1.11%
פרשת מצורע פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 90 1274 4697 11 11 0 86
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 5 4 4 9 3 10 10
דירוג בתורה 42/54 39/54 39/54 17/38 7/34 32/32 48/54
באחוזים מהחומש 10.48% 10.66% 10.49% 4.45% 11.58% 0.00% 6.43%
באחוזים מהתורה 1.54% 1.60% 1.54% 1.79% 4.44% 0.00% 1.10%
פרשת אחרי מות פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 80 1170 4294 28 2 26 109
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 6 6 6 3 10 3 7
דירוג בתורה 45/54 43/54 45/54 7/38 26/34 7/32 41/54
באחוזים מהחומש 9.31% 9.79% 9.59% 11.34% 2.11% 17.11% 8.15%
באחוזים מהתורה 1.37% 1.47% 1.41% 4.57% 0.81% 7.12% 1.39%
פרשת קדושים פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 64 868 3229 51 13 38 115
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 9 9 9 2 2 2 5
דירוג בתורה 49/54 49/54 49/54 5/38 6/34 3/32 37/54
באחוזים מהחומש 7.45% 7.26% 7.21% 20.65% 13.68% 25.00% 8.59%
באחוזים מהתורה 1.09% 1.09% 1.06% 8.32% 5.24% 10.41% 1.47%
פרשת אמור פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 124 1614 6106 63 24 39 217
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 1 2 2 1 1 1 1
דירוג בתורה 15/54 22/54 23/54 2/38 2/34 2/32 4/54
באחוזים מהחומש 14.44% 13.51% 13.63% 25.51% 25.26% 25.66% 16.22%
באחוזים מהתורה 2.12% 2.02% 2.00% 10.28% 9.68% 10.68% 2.77%
פרשת בהר פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 57 737 2817 24 7 17 111
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 10 10 10 4 6 4 6
דירוג בתורה 50/54 50/54 50/54 8/38 12/34 8/32 39/54
באחוזים מהחומש 6.64% 6.17% 6.29% 9.72% 7.37% 11.18% 8.30%
באחוזים מהתורה 0.98% 0.92% 0.92% 3.92% 2.82% 4.66% 1.42%
פרשת בחוקותי פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 78 1013 3992 12 7 5 154
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 7 7 7 8 6 7 3
דירוג בתורה 46/54 47/54 47/54 15/38 12/34 14/32 25/54
באחוזים מהחומש 9.08% 8.48% 8.91% 4.86% 7.37% 3.29% 11.51%
באחוזים מהתורה 1.33% 1.27% 1.31% 1.96% 2.82% 1.37% 1.96%

חומש במדבר

פרשת במדבר פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 159 1823 7393 0 0 0 80
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 3 4 3 9 9 7 10
דירוג בתורה 3/54 12/54 9/54 38/38 34/34 32/32 50/54
באחוזים מהחומש 12.34% 11.11% 11.64% 0.00% 0.00% 0.00% 6.18%
באחוזים מהתורה 2.72% 2.28% 2.43% 0.00% 0.00% 0.00% 1.02%
פרשת נשא פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 176 2264 8632 18 7 11 164
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 1 1 1 1 1 1 3
דירוג בתורה 5/54 5/54 5/54 13/38 15/34 13/32 27/54
באחוזים מהחומש 13.66% 13.80% 13.59% 34.62% 24.14% 47.83% 12.66%
באחוזים מהתורה 3.01% 2.84% 2.83% 2.94% 2.82% 3.01% 2.09%
פרשת בהעלותך פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 136 1840 7055 5 3 2 187
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 4 3 4 5 4 4 1
דירוג בתורה 11/54 11/54 12/54 26/38 22/34 22/32 13/54
באחוזים מהחומש 10.56% 11.21% 11.10% 9.62% 10.34% 8.70% 14.44%
באחוזים מהתורה 2.33% 2.31% 2.31% 0.82% 1.21% 0.55% 2.39%
פרשת שלח פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 119 1540 5820 3 2 1 141
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 6 5 5 6 6 5 5
דירוג בתורה 21/54 27/54 27/54 27/38 26/34 26/32 30/54
באחוזים מהחומש 9.24% 9.39% 9.16% 5.77% 6.90% 4.35% 10.89%
באחוזים מהתורה 2.04% 1.93% 1.91% 0.49% 0.81% 0.27% 1.80%
פרשת קורח פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 95 1409 5325 9 5 4 111
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 9 9 9 2 3 2 7
דירוג בתורה 39/54 36/54 35/54 18/38 18/34 17/32 39/54
באחוזים מהחומש 7.38% 8.59% 8.38% 17.31% 17.24% 17.39% 8.57%
באחוזים מהתורה 1.63% 1.77% 1.75% 1.47% 2.02% 1.10% 1.42%
פרשת חוקת פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 87 1245 4670 3 3 0 142
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 10 10 10 6 4 7 4
דירוג בתורה 43/54 40/54 41/54 27/38 22/34 32/32 29/54
באחוזים מהחומש 6.75% 7.59% 7.35% 5.77% 10.34% 0.00% 10.97%
באחוזים מהתורה 1.49% 1.56% 1.53% 0.49% 1.21% 0.00% 1.81%
פרשת בלק פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 104 1455 5357 0 0 0 176
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 8 8 8 9 9 7 2
דירוג בתורה 34/54 33/54 34/54 38/38 34/34 32/32 15/54
באחוזים מהחומש 8.07% 8.87% 8.43% 0.00% 0.00% 0.00% 13.59%
באחוזים מהתורה 1.78% 1.82% 1.76% 0.00% 0.00% 0.00% 2.25%
פרשת פנחס פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 168 1887 7853 6 6 0 119
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 2 2 2 3 2 7 6
דירוג בתורה 2/54 9/54 4/54 23/38 15/34 32/32 35/54
באחוזים מהחומש 13.04% 11.50% 12.36% 11.54% 20.69% 0.00% 9.19%
באחוזים מהתורה 2.87% 2.36% 2.58% 0.98% 2.42% 0.00% 1.52%
פרשת מטות פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 112 1484 5652 1 1 2 93
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 7 6 7 8 8 5 8
דירוג בתורה 24/54 29/54 30/54 30/38 31/34 26/32 46
באחוזים מהחומש 8.70% 9.04% 8.90% 3.85% 3.45% 4.35% 7.18%
באחוזים מהתורה 1.92% 1.86% 1.85% 0.33% 0.40% 0.27% 1.19%
פרשת מסעי פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 132 1461 5773 2 4 6 82
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 5 7 6 3 6 2 9
דירוג בתורה 12/54 32/54 28/54 23/38 26/34 17/32 49/54
באחוזים מהחומש 10.25% 8.90% 9.09% 11.54% 6.90% 17.39% 6.33%
באחוזים מהתורה 2.26% 1.83% 1.89% 0.98% 0.81% 1.10% 1.05%

חומש דברים

פרשת דברים פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 105 1548 5972 2 0 2 143
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 6 6 5 7 8 6 5
דירוג בתורה 32/54 26/54 24/54 30/38 34/34 22/32 28/54
באחוזים מהחומש 10.98% 10.83% 10.88% 1.00% 0.00% 1.63% 10.30%
באחוזים מהתורה 1.80% 1.94% 1.96% 0.33% 0.00% 0.55% 1.82%
פרשת ואתחנן פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 122 1878 7343 12 8 4 115
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 2 2 2 4 4 4 8
דירוג בתורה 17/54 10/54 10/54 15/38 11/34 17/32 37/54
באחוזים מהחומש 12.76% 13.14% 13.38% 6.00% 10.39% 3.25% 8.29%
באחוזים מהתורה 2.09% 2.35% 2.41% 1.96% 3.23% 1.10% 1.47%
פרשת עקב פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 111 1747 6865 8 6 2 102
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 4 3 3 5 5 6 9
דירוג בתורה 26/54 15/54 14/54 20/38 15/34 22/32 44/54
באחוזים מהחומש 11.61% 12.22% 12.51% 4.00% 7.79% 1.63% 7.35%
באחוזים מהתורה 1.90% 2.19% 2.25% 1.31% 2.42% 0.55% 1.30%
פרשת ראה פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 126 1932 7442 55 17 38 216
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 1 1 1 2 2 2 1
דירוג בתורה 13/54 7/54 7/54 3/38 4/34 3/32 5/54
באחוזים מהחומש 13.18% 13.52% 13.56% 27.50% 22.08% 30.89% 15.56%
באחוזים מהתורה 2.16% 2.42% 2.44% 8.97% 6.85% 10.41% 2.76%
פרשת שופטים פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 97 1523 5590 41 14 27 149
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 7 7 7 3 3 3 4
דירוג בתורה 36/54 28/54 31/54 6/38 5/34 6/32 27/54
באחוזים מהחומש 10.15% 10.66% 10.19% 20.50% 18.18% 21.95% 10.73%
באחוזים מהתורה 1.66% 1.91% 1.83% 6.69% 5.65% 7.40% 1.90%
פרשת כי תצא פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 110 1582 5856 74 27 47 171
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 5 5 6 1 1 1 3
דירוג בתורה 28/54 23/54 26/54 1/38 1/34 1/32 18/54
באחוזים מהחומש 11.51% 11.07% 10.67% 37.00% 35.06% 38.21% 12.32%
באחוזים מהתורה 1.88% 1.98% 1.92% 12.07% 10.89% 12.88% 2.18%
פרשת כי תבוא פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 122 1747 6811 6 3 3 120
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 2 3 4 6 6 5 7
דירוג בתורה 17/54 15/54 15/54 23/38 22/34 20/32 34/54
באחוזים מהחומש 12.76% 12.22% 12.41% 3.00% 3.90% 2.44% 8.65%
באחוזים מהתורה 2.09% 2.19% 2.23% 0.98% 1.21% 0.82% 1.53%
פרשת נצבים פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 40 657 2575 0 0 0 42
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 10 8 8 9 8 8 10
דירוג בתורה 53/54 51/54 51/54 38/38 34/34 32/32 51/54
באחוזים מהחומש 4.18% 4.60% 4.69% 0.00% 0.00% 0.00% 3.03%
באחוזים מהתורה 0.68% 0.82% 0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.54%
פרשת וילך פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 30 553 2123 2 2 0 25
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 11 10 10 7 7 8 11
דירוג בתורה 54/54 53/54 53/54 30/38 26/34 32/32 54/54
באחוזים מהחומש 3.14% 3.87% 3.87% 1.00% 2.60% 0.00% 1.80%
באחוזים מהתורה 0.51% 0.69% 0.70% 0.33% 0.81% 0.00% 0.32%
פרשת האזינו פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 52 614 2326 0 0 0 177
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 8 9 9 9 8 8 2
דירוג בתורה 51/54 52/54 52/54 38/38 34/34 32/32 14/54
באחוזים מהחומש 5.44% 4.30% 4.24% 0.00% 0.00% 0.00% 12.75%
באחוזים מהתורה 0.89% 0.77% 0.76% 0.00% 0.00% 0.00% 2.26%
פרשת וזאת הברכה פסוקים מילים אותיות מצוות עשה לא תעשה ד"ה בפירש"י
מספר 41 512 1989 0 0 0 128
ממוצע בחומש 128.8 1640.8 6353.0 5.2 2.9 2.3 129.5
ממוצע בתורה 108.3 1477.7 5644.2 11.4 4.6 6.8 145.2
דירוג בחומש 9 11 11 9 8 8 6
דירוג בתורה 52/54 54/54 54/54 38/38 34/34 32/32 33/54
באחוזים מהחומש 4.29% 3.58% 3.59% 0.00% 0.00% 0.00% 9.22%
באחוזים מהתורה 0.70% 0.64% 0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 1.63%