הפניות נכנסות בפירוש רש"י עה"ת לתלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, משנה ותוספתא

הפניות נכנסות לתלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, משנה ותוספתא

מקרא

הפניה

חומש פרשה פרק פסוק דיבור המתחיל ספר מסכת עמוד / דף
בראשית בראשית א יב וַתּוֹצֵא הָאָרֶץ תלמוד בבלי חולין ס.
בראשית בראשית א יד יְהִי מְאֹרֹת תלמוד בבלי תענית כז:
בראשית בראשית ג יד מִכָּל הַבְּהֵמָה וּמִכֹּל חַיַּת הַשָּׂדֶה תלמוד בבלי בכורות ח.
בראשית בראשית ג כד אֶת הַכְּרֻבִים תלמוד בבלי סנהדרין פב.
בראשית נח ו יד בַּכֹּפֶר תלמוד בבלי שבת עד:
בראשית נח ח ז יָצוֹא וָשׁוֹב תלמוד בבלי סנהדרין קח:
בראשית נח ח כא לֹא אֹסִף … וְלֹא אֹסִף תלמוד בבלי שבועות לו.
בראשית נח ח כב עֹד כָּל יְמֵי הָאָרֶץ וגו' לֹא יִשְׁבֹּתוּ תלמוד בבלי בבא מציעא קו:
בראשית נח ח כב עֹד כָּל יְמֵי הָאָרֶץ וגו' לֹא יִשְׁבֹּתוּ תלמוד בבלי יומא כט.
בראשית נח ח כב עֹד כָּל יְמֵי הָאָרֶץ וגו' לֹא יִשְׁבֹּתוּ תלמוד בבלי בבא מציעא קו:
בראשית נח ט ה מִיַּד אִישׁ אָחִיו תלמוד בבלי מכות י:
בראשית לך לך יג י בֹּאֲכָה צֹעַר תלמוד בבלי הוריות י:
בראשית לך לך טו ב-ג דַּמֶּשֶׂק אֱלִיעֶזֶר תלמוד בבלי יומא כח:
בראשית לך לך יז יג הִמּוֹל יִמּוֹל יְלִיד בֵּיתְךָ תלמוד בבלי שבת קלח.
בראשית וירא יח ב וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם תלמוד בבלי בבא מציעא פו.
בראשית וירא יח יב עֶדְנָה משנה נזיר ו,ג
בראשית וירא כא טז כִּמְטַחֲוֵי קֶשֶׁת תלמוד בבלי יבמות צ:
בראשית חיי שרה כד כ וַתְּעַר תלמוד בבלי עבודה זרה ה,ז
בראשית חיי שרה כה ו וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים תלמוד בבלי סנהדרין כא.
בראשית חיי שרה כה יז וְאֵלֶּה שְׁנֵי חַיֵּי יִשְׁמָעֵאל תלמוד בבלי מגילה יז.
בראשית תולדות כה כב-כג וַיִּתְרֹצֲצוּ תלמוד בבלי חולין עא.
בראשית תולדות כה ל הַלְעִיטֵנִי תלמוד בבלי שבת קנה:
בראשית תולדות כה לב הִנֵּה אָנֹכִי הוֹלֵךְ לָמוּת תלמוד בבלי תענית יז:
בראשית תולדות כו טו סִתְּמוּם פְּלִשְׁתִּים תלמוד בבלי פסחים מב.
בראשית תולדות כז ג שָׂא נָא תלמוד בבלי ביצה כח.
בראשית תולדות כז מה גַּם שְׁנֵיכֶם תלמוד בבלי סוטה יג.
בראשית ויצא כח יא וַיִּפְגַּע תלמוד בבלי חולין צא:
בראשית ויצא כח יז כִּי אִם בֵּית אֱלֹהִים תלמוד בבלי חולין צא:
בראשית ויצא כח יז כִּי אִם בֵּית אֱלֹהִים תלמוד בבלי חולין צא:
בראשית ויצא ל לב חוּם תלמוד בבלי בבא בתרא פג:
בראשית ויצא ל לח וַיַּצֵּג תלמוד בבלי שבת נ:
בראשית ויצא ל לח וַיַּצֵּג תלמוד בבלי חולין צג:
בראשית ויצא לא לד בְּכַר הַגָּמָל תלמוד בבלי עירובין טז.
בראשית וישלח לב כא אֲכַפְּרָה פָנָיו תלמוד בבלי גיטין נו.
בראשית וישלח לב כא אֲכַפְּרָה פָנָיו תלמוד בבלי בבא מציעא כד.
בראשית וישלח לב כה וַיֵּאָבֵק תלמוד בבלי סנהדרין סג:
בראשית וישלח לב כה וַיֵּאָבֵק תלמוד בבלי מנחות מב.
בראשית וישלח לד ל עֲכַרְתֶּם אֹתִי תלמוד בבלי ברכות כה:
בראשית וישב לז ז מְאַלְּמִים אֲלֻמִּים תלמוד בבלי בבא מציעא כב:
בראשית וישב לז כד וְהַבּוֹר רֵק אֵין בּוֹ מָיִם תלמוד בבלי ברכות[שבת] כב.
בראשית וישב לז כה וָלֹט משנה שביעית ז,ו
בראשית וישב לז כה וָלֹט תלמוד בבלי נדה ח.
בראשית וישב לט יא לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ תלמוד בבלי סוטה לו:
בראשית וישב לט כא וַיֵּט אֵלָיו חָסֶד משנה כלה רבתי ט,א
בראשית מקץ מא מב רְבִד משנה מדות א,ח
בראשית מקץ מא מב רְבִד תלמוד בבלי יומא מג:
בראשית מקץ מא מג אַבְרֵךְ תלמוד בבלי בבא בתרא ד.
בראשית מקץ מג טז בַּצָּהֳרָיִם תלמוד בבלי תענית יא.
בראשית מקץ מג טז בַּצָּהֳרָיִם תלמוד בבלי ברכות לט:
בראשית מקץ מג ל כִּי נִכְמְרוּ רַחֲמָיו תלמוד בבלי סוטה לו:
בראשית מקץ מג ל נִכְמְרוּ תלמוד בבלי בבא מציעא עד.
בראשית ויגש מה כו וַיָּפָג לִבּוֹ תלמוד בבלי פסחים מא.
בראשית ויגש מז ב וּמִקְצֵה אֶחָיו לָקַח תלמוד בבלי בבא קמא צב.
בראשית ויגש מז יט וְתֶן זֶרַע תוספתא סוטה י,ח
בראשית ויגש מז יט לֹא תֵשָׁם משנה פאה ב,א
בראשית ויחי מח ז וָאֶקְבְּרֶהָ שָּׁם תלמוד בבלי בבא מציעא קז.
בראשית ויחי מח ז וָאֶקְבְּרֶהָ שָּׁם תלמוד בבלי יומא מג:
בראשית ויחי מט י וְלוֹ יִקְּהַת עַמִּים תלמוד בבלי יבמות קי:
בראשית ויחי מט יא אֹסְרִי תלמוד בבלי כתובות קיא:
בראשית ויחי מט כ מֵאָשֵׁר שְׁמֵנָה לַחְמוֹ תלמוד בבלי מנחות פה:
בראשית ויחי מט כא הַנֹּתֵן אִמְרֵי שָׁפֶר תלמוד בבלי סוטה יג.
בראשית ויחי מט כד אֶבֶן יִשְׂרָאֵל תלמוד בבלי סוטה לו:
שמות שמות ב ג גֹּמֶא משנה שבת ח,ב
שמות שמות ב י מְשִׁיתִהוּ תלמוד בבלי ברכות ח.
שמות וארא ט ט פֹּרֵחַ אֲבַעְבֻּעֹת תלמוד בבלי יומא נג:
שמות בא יב ו קְהַל עֲדַת יִשְׂרָאֵל תלמוד בבלי פסחים סד.
שמות בא יג טז וּלְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ תלמוד בבלי מגילה יד:
שמות בשלח טו ח וּבְרוּחַ אַפֶּיךָ תלמוד בבלי שבת נא:
שמות בשלח טו כ הַנְּבִיאָה תלמוד בבלי סוטה יג.
שמות בשלח טז א בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם תלמוד בבלי שבת פז:
שמות בשלח טז יד דַּק מְחֻסְפָּס משנה גיטין ג,ג
שמות בשלח טז יד דַּק כַּכְּפֹר תלמוד בבלי חולין פח:
שמות בשלח טז כא וְנָמָס תלמוד בבלי סנהדרין (פרק ארבע מיתות) סז.
שמות בשלח יז יא וְהָיָה כַּאֲשֶׁר יָרִים מֹשֶׁה יָדוֹ תלמוד בבלי ראש השנה כט.
שמות משפטים כא כד עַיִן תַּחַת עַיִן תלמוד בבלי בבא קמא פד.
שמות משפטים כא כה פֶּצַע תלמוד בבלי בבא קמא פד:
שמות משפטים כד יד וְחוּר תלמוד בבלי סוטה יא:
שמות תרומה כה כ פֹּרְשֵׂי כְנָפַיִם תלמוד בבלי סוכה ה:
שמות תרומה כו ה מַקְבִּילֹת הַלֻּלָאֹת אִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ תלמוד בבלי שבת צח:
שמות תרומה כז ה כַּרְכֹּב הַמִּזְבֵּחַ תלמוד בבלי חולין כה.
שמות תרומה כז ה כַּרְכֹּב הַמִּזְבֵּחַ תלמוד בבלי זבחים סב:
שמות תרומה כז ה כַּרְכֹּב הַמִּזְבֵּחַ תלמוד בבלי זבחים סב.
שמות תצוה כז כ זַיִת זָךְ תלמוד בבלי מנחות פו.
שמות תצוה כח ו זָהָב תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן תּוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר תלמוד בבלי יומא עב.
שמות תצוה כח כב שַׁרְשֹׁת משנה בבא קמא ז,ז
שמות תצוה כח לז עַל פְּתִיל תְּכֵלֶת תלמוד בבלי זבחים יט.
שמות תצוה כט טז סָבִיב תלמוד בבלי זבחים נב:
שמות תצוה כט לג כִּי קֹדֶשׁ הֵם תלמוד בבלי מכות יח:
שמות תצוה כט מ רֶבַע הַהִין תלמוד בבלי סוכה מח.
שמות כי תשא ל טז וְנָתַתָּ אֹתוֹ עַל עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד תלמוד בבלי ראש השנה ב:
שמות כי תשא ל יח וּבֵין הַמִּזְבֵּחַ תלמוד בבלי זבחים נט.
שמות כי תשא ל יט אֶת יְדֵיהֶם וְאֶת רַגְלֵיהֶם תלמוד בבלי זבחים יט:
שמות כי תשא ל כג מַחֲצִיתוֹ חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם תלמוד בבלי כריתות ה.
שמות כי תשא ל כט וְקִדַּשְׁתָּ תלמוד בבלי זבחים פג:
שמות כי תשא לב א כִּי בֹשֵׁשׁ מֹשֶׁה תלמוד בבלי שבת פט.
שמות כי תשא לג יג וּרְאֵה כִּי עַמְּךָ הַגּוֹי הַזֶּה תלמוד בבלי ברכות ז.
שמות כי תשא לד כ וְלֹא יֵרָאוּ פָנַי רֵיקָם תלמוד בבלי קדושין יז.
שמות כי תשא לד לב וְאַחֲרֵי כֵן נִגְּשׁוּ כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תלמוד בבלי עירובין נד:
שמות כי תשא לד לג וַיִּתֵּן עַל פָּנָיו מַסְוֶה תלמוד בבלי כתובות ס.
שמות ויקהל לה יד וְאֵת שֶׁמֶן הַמָּאוֹר תלמוד בבלי מנחות פו.
שמות פקודי לט לא לָתֵת עַל הַמִּצְנֶפֶת מִלְמָעְלָה תלמוד בבלי זבחים יט.
ויקרא ויקרא ב ד וְכִי תַקְרִב … מִנְחָה תלמוד בבלי מנחות עו:
ויקרא ויקרא ד י כַּאֲשֶׁר יוּרַם תלמוד בבלי זבחים מט:
ויקרא ויקרא ד יב מִחוּץ לַמַּחֲנֶה תלמוד בבלי סנהדרין סח:
ויקרא ויקרא ד יב מִחוּץ לַמַּחֲנֶה תלמוד בבלי סנהדרין מב:
ויקרא ויקרא ה ב אוֹ נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תִּגַּע תלמוד בבלי שבועות יד:
ויקרא צו ו ה וְהָאֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ תלמוד בבלי יומא מה.
ויקרא צו ז יב וְהִקְרִיב עַל זֶבַח הַתּוֹדָה תלמוד בבלי מנחות עז.
ויקרא צו ז כ וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו תלמוד בבלי שבועות ז.
ויקרא צו ז כו בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם תלמוד בבלי קדושין (פרק ראשון) לז.
ויקרא צו ז ל אֵת אִשֵּׁי ה' תלמוד בבלי מנחות סב.
ויקרא צו ח כו וְחַלַּת לֶחֶם שֶׁמֶן תלמוד בבלי מנחות עח.
ויקרא שמיני יא יט הַדּוּכִיפַת תלמוד בבלי גיטין (פרק הנזקין) סח:
ויקרא תזריע יב ד לֹא תִגָּע תלמוד בבלי יבמות עה.
ויקרא תזריע יב ח אֶחָד לְעֹלָה וְאֶחָד לְחַטָּאת תלמוד בבלי זבחים צ.
ויקרא אחרי מות טז כג וּבָא אַהֲרֹן אֶל אֹהֶל מוֹעֵד תלמוד בבלי יומא לב.
ויקרא אחרי מות יח י עֶרְוַת בַּת בִּנְךָ תלמוד בבלי יבמות ג.
ויקרא קדושים יט ז-ח וְאֹכְלָיו עֲוֹנוֹ יִשָּׂא תלמוד בבלי כריתות ה.
ויקרא קדושים יט יט וּבֶגֶד כִּלְאַיִם תלמוד בבלי סוכה כ:
ויקרא קדושים יט כ נֶחֱרֶפֶת לְאִישׁ תלמוד בבלי כריתות יא.
ויקרא קדושים יט כו לֹא תֹאכְלוּ עַל הַדָּם תלמוד בבלי סנהדרין סג.
ויקרא אמור כא כ יַלֶּפֶת תלמוד בבלי בכורות מא.
ויקרא אמור כא כב וּמִן הַקֳּדָשִׁים תלמוד בבלי זבחים קא:
ויקרא אמור כב ג כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִקְרַב תלמוד בבלי שבועות ז.
ויקרא אמור כב ז וְאַחַר יֹאכַל מִן הַקֳּדָשִׁים תלמוד בבלי יבמות עד:
ויקרא אמור כב כד וּמָעוּךְ וְכָתוּת וְנָתוּק וְכָרוּת תלמוד בבלי שבת פ:
ויקרא אמור כד ב שֶׁמֶן זַיִת זָךְ תלמוד בבלי מנחות פט.
ויקרא בהר כה יא יוֹבֵל הִוא שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים תלמוד בבלי ראש השנה ח:
ויקרא בהר כה כד וּבְכֹל אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם תלמוד בבלי קדושין פרק ראשון, דף כא.
ויקרא בחוקותי כז כח כָּל חֵרֶם קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא תלמוד בבלי ערכין כח:
במדבר במדבר ג ז וְשָׁמְרוּ אֶת מִשְׁמַרְתּוֹ תלמוד בבלי מגילה יג:
במדבר במדבר ג ז וְשָׁמְרוּ אֶת מִשְׁמַרְתּוֹ תלמוד ירושלמי תענית (משמרות כהונה) ד,ב
במדבר במדבר ג לט שְׁנַיִם וְעֶשְׂרִים אָלֶף תלמוד בבלי בכורות ה.
במדבר נשא ה ב צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תלמוד בבלי גיטין (פרק הנזקין) ס.
במדבר נשא ה ב וִישַׁלְּחוּ מִן הַמַּחֲנֶה תלמוד בבלי פסחים סז.
במדבר נשא ו ג מִשְׁרַת משנה פסחים ב,ז
במדבר נשא ו ג מִשְׁרַת משנה נזיר ו,א
במדבר נשא ו ג מִשְׁרַת משנה שבת א,ה
במדבר בהעלותך י כה מְאַסֵּף לְכָל הַמַּחֲנֹת תלמוד ירושלמי עירובין ה,א
במדבר שלח יד כב זֶה עֶשֶׂר פְּעָמִים תלמוד בבלי ערכין טו.
במדבר שלח טו ד וְהִקְרִיב הַמַּקְרִיב תלמוד בבלי סוכה מח.
במדבר קרח יז יא וְכַפֵּר עֲלֵיהֶם תלמוד בבלי שבת פט.
במדבר חוקת יט כ אֶת מִקְדַּשׁ ה' טִמֵּא תלמוד בבלי שבועות טז.
במדבר חוקת כא א וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי תלמוד בבלי ראש השנה ג.
במדבר חוקת כא ח כָּל הַנָּשׁוּךְ תלמוד בבלי ראש השנה כט.
במדבר חוקת כא לה וַיַּכּוּ אֹתוֹ תלמוד בבלי ברכות (פרק הרואה) נד:
במדבר בלק כב ו נַכֶּה משנה בבא מציעא קה:
במדבר בלק כב ל הַהַסְכֵּן הִסְכַּנְתִּי תלמוד בבלי עבודה זרה ד.
במדבר בלק כד ג שְׁתֻם הָעָיִן תלמוד בבלי עבודה זרה סט.
במדבר בלק כד ו כִּנְחָלִים נִטָּיוּ תלמוד בבלי סנהדרין קה:
במדבר בלק כד יד לְכָה אִיעָצְךָ תלמוד בבלי סנהדרין קו.
במדבר בלק כה א לִזְנוֹת אֶל בְּנוֹת מוֹאָב תלמוד בבלי סנהדרין קו.
במדבר בלק כה ו וְהִנֵּה אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל בָּא תלמוד בבלי סנהדרין פב.
במדבר בלק כה ח אֶל קֳבָתָהּ תלמוד בבלי סנהדרין פב.
במדבר פנחס כה יג בְּרִית כְּהֻנַּת עוֹלָם תלמוד בבלי זבחים קא:
במדבר פנחס כה יח כִּי צֹרְרִים הֵם לָכֶם … עַל דְּבַר פְּעוֹר תלמוד בבלי בבא קמא לח.
במדבר פנחס כו יג לְזֶרַח תלמוד בבלי יומא א,א
במדבר פנחס כו נד לָרַב תַּרְבֶּה נַחֲלָתוֹ תלמוד בבלי בבא בתרא (פרק יש נוחלין) קכב.
במדבר פנחס כז כ וְנָתַתָּה מֵהוֹדְךָ תלמוד בבלי בבא בתרא (פרק יש נוחלין) עה.
במדבר פנחס כח טו וּשְׂעִיר עִזִּים וגו' תלמוד בבלי שבועות ט.
במדבר פנחס כט לו פַּר אֶחָד אַיִל אֶחָד תלמוד בבלי סוכה נה:
במדבר מטות ל יד כָּל נֵדֶר וְכָל שְׁבֻעַת אִסָּר וגו' תלמוד בבלי נדרים עט.
במדבר מטות לא טז בִּדְבַר בִּלְעָם תלמוד בבלי סנהדרין קו.
במדבר מסעי לג מט מִבֵּית הַיְשִׁמֹת עַד אָבֵל הַשִּׁטִּים תלמוד בבלי ערובין נה.
במדבר מסעי לג נא-נב כִּי אַתֶּם עֹבְרִים וגו' וְהוֹרַשְׁתֶּם תלמוד בבלי סוטה לד.
במדבר מסעי לה כה אֲשֶׁר מָשַׁח אֹתוֹ בְּשֶׁמֶן הַקֹּדֶשׁ תלמוד בבלי מכות יא:
דברים דברים א א מוֹל סוּף תלמוד בבלי ערכין טו.
דברים עקב יא י לֹא כְאֶרֶץ מִצְרַיִם הִוא תלמוד בבלי כתובות קיב:
דברים עקב יא יב תָּמִיד עֵינֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בָּהּ תלמוד בבלי ראש השנה יז:
דברים ראה יב ג מזבח של אבנים תלמוד בבלי עבודה זרה מז:
דברים ראה יד כט וְאָכְלוּ וְשָׂבֵעוּ משנה פאה ח,ה
דברים ראה טו יב-יד מִצֹּאנְךָ וּמִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ תלמוד בבלי קדושין יז.
דברים ראה טז ד וְלֹא יָלִין מִן הַבָּשָׂר אֲשֶׁר תִּזְבַּח בָּעֶרֶב תלמוד בבלי פסחים עא:
דברים ראה טז טו וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ תלמוד בבלי סוכה יב.
דברים שופטים יז א לֹא תִזְבַּח וגו' כֹּל דָּבָר תלמוד בבלי זבחים לו:
דברים שופטים יז ה וְהוֹצֵאתָ … אֶל שְׁעָרֶיךָ תלמוד בבלי כתובות מה:
דברים כי תצא כד כא לֹא תְעוֹלֵל תלמוד ירושלמי פאה ז,ג
דברים כי תבוא כז ב וַהֲקֵמֹתָ לְךָ אֲבָנִים תלמוד בבלי סוטה לה:
דברים כי תבוא כז יב לְבָרֵךְ אֶת הָעָם תלמוד בבלי סוטה לב.
דברים וילך לא יא תִּקְרָא אֶת הַתּוֹרָה תלמוד בבלי סוטה מא.
דברים וילך לא כו מִצַּד אֲרוֹן בְּרִית ה' תלמוד בבלי בבא בתרא יד:
דברים האזינו לב ה דּוֹר עִקֵּשׁ משנה חולין נו.
דברים האזינו לב כד מְזֵי רָעָב תלמוד בבלי מגילה יח.
דברים וזאת הברכה לג יב וּבֵין כְּתֵפָיו שָׁכֵן תלמוד בבלי זבחים נד:
דברים וזאת הברכה לג יט וּשְׂפֻנֵי טְמוּנֵי חוֹל תלמוד בבלי מגילה ו.
דברים וזאת הברכה לג כד וְטֹבֵל בַּשֶּׁמֶן רַגְלוֹ תלמוד בבלי מנחות פה: