הפניות בפירוש הרשב"ם לתורה: עיון משווה בין הפניות רשב"ם לבין הפניות רש"י בפירוש עה"ת

תוכן המדור

הפניות יוצאות בחמשת חומשי התורה

 

הפניות יוצאות בפרשיות התורה

 

הפניות נכנסות לחמשת חומשי התורה

 

הפניות נכנסות לפרשיות השבוע

 

הפניות נכנסות לספרי התנ"ך בלבד (ללא תלמוד ומדרשים)

הפניות יוצאות בחמשת חומשי התורה

הפניות יוצאות רשב"ם רש"י
חומש N % N %
בראשית 680 36.32% 1050 29.94%
שמות 531 28.37% 970 27.66%
ויקרא 142 7.59% 382 10.89%
במדבר 215 11.49% 578 16.48%
דברים 304 16.24% 527 15.03%
סה"כ 1872 100.00% 3507 100%

הפניות יוצאות בפרשיות התורה

הפניות יוצאות רשב"ם רש"י
פרשה N % N %
בראשית 58 3.10% 111 3.17%
נח 4 0.21% 73 2.08%
לך לך 2 0.11% 125 3.56%
וירא 76 4.06% 158 4.51%
חיי שרה 53 2.83% 48 1.37%
תולדות 71 3.79% 53 1.51%
ויצא 67 3.58% 79 2.25%
וישלח 77 4.11% 102 2.91%
וישב 56 2.99% 62 1.77%
מקץ 64 3.42% 69 1.97%
ויגש 24 1.28% 34 0.97%
ויחי 128 6.84% 136 3.88%
שמות 57 3.04% 109 3.11%
וארא 70 3.74% 99 2.82%
בא 54 2.88% 112 3.19%
בשלח 90 4.81% 184 5.25%
יתרו 61 3.26% 76 2.17%
משפטים 81 4.33% 109 3.11%
תרומה 31 1.66% 72 2.05%
תצוה 13 0.69% 55 1.57%
כי תשא 62 3.31% 122 3.48%
ויקהל 7 0.37% 16 0.46%
פקודי 5 0.27% 16 0.46%
ויקרא 23 1.23% 62 1.77%
צו 7 0.37% 31 0.88%
שמיני 16 0.85% 39 1.11%
תזריע 9 0.48% 19 0.54%
מצורע 15 0.80% 33 0.94%
אחרי מות 9 0.48% 26 0.74%
קדושים 18 0.96% 48 1.37%
אמור 10 0.53% 51 1.45%
בהר 2 0.11% 27 0.77%
בחוקותי 33 1.76% 46 1.31%
במדבר 27 1.44% 20 0.57%
נשא 25 1.34% 58 1.65%
בהעלותך 29 1.55% 97 2.77%
שלח 27 1.44% 63 1.80%
קרח 32 1.71% 40 1.14%
חוקת 22 1.18% 61 1.74%
בלק 33 1.76% 99 2.82%
פנחס 0 0.00% 60 1.71%
מטות 12 0.64% 50 1.43%
מסעי 8 0.43% 30 0.86%
דברים 58 3.10% 58 1.65%
ואתחנן 39 2.08% 43 1.23%
עקב 31 1.66% 49 1.40%
ראה 21 1.12% 65 1.85%
שופטים 30 1.60% 37 1.06%
כי תצא 21 1.12% 31 0.88%
כי תבוא 27 1.44% 48 1.37%
וילך 0 0.00% 19 0.54%
נצבים 3 0.16% 14 0.40%
האזינו 62 3.31% 107 3.05%
וזאת הברכה 12 0.64% 56 1.60%
סה"כ 1872 100.00% 3507 100%

הפניות נכנסות לחמשת חומשי התורה

הפניות נכנסות רשב"ם רש"י
חומש N % N %
בראשית 311 29.45% 591 29.45%
שמות 268 25.38% 529 25.38%
ויקרא 95 9.00% 253 9.00%
במדבר 188 17.80% 335 17.80%
דברים 194 18.37% 337 18.37%
סה"כ 1056 100.00% 2045 100.00%

הפניות נכנסות לפרשיות השבוע

הפניות נכנסות רשב"ם רש"י
פרשה N % N %
בראשית 27 2.56% 73 3.57%
נח 28 2.65% 35 1.71%
לך לך 38 3.60% 113 5.53%
וירא 33 3.13% 85 4.16%
חיי שרה 21 1.99% 21 1.03%
תולדות 26 2.46% 46 2.25%
ויצא 40 3.79% 66 3.23%
וישלח 26 2.46% 37 1.81%
וישב 21 1.99% 35 1.71%
מקץ 24 2.27% 35 1.71%
ויגש 9 0.85% 19 0.93%
ויחי 18 1.70% 26 1.27%
שמות 44 4.17% 65 3.18%
וארא 22 2.08% 58 2.84%
בא 32 3.03% 50 2.44%
בשלח 42 3.98% 64 3.13%
יתרו 36 3.41% 48 2.35%
משפטים 29 2.75% 68 3.33%
תרומה 12 1.14% 43 2.10%
תצוה 4 0.38% 46 2.25%
כי תשא 41 3.88% 63 3.08%
ויקהל 1 0.09% 7 0.34%
פקודי 5 0.47% 18 0.88%
ויקרא 11 1.04% 32 1.56%
צו 7 0.66% 32 1.56%
שמיני 8 0.76% 20 0.98%
תזריע 5 0.47% 14 0.68%
מצורע 6 0.57% 27 1.32%
אחרי מות 9 0.85% 21 1.03%
קדושים 4 0.38% 30 1.47%
אמור 20 1.89% 35 1.71%
בהר 11 1.04% 16 0.78%
בחוקותי 14 1.33% 25 1.22%
במדבר 19 1.80% 21 1.03%
נשא 13 1.23% 32 1.56%
בהעלותך 36 3.41% 46 2.25%
שלח 24 2.27% 50 2.44%
קרח 20 1.89% 32 1.56%
חוקת 19 1.80% 31 1.52%
בלק 18 1.70% 43 2.10%
פנחס 19 1.80% 29 1.42%
מטות 10 0.95% 26 1.27%
מסעי 10 0.95% 25 1.22%
דברים 29 2.75% 33 1.61%
ואתחנן 24 2.27% 35 1.71%
עקב 28 2.65% 40 1.96%
ראה 19 1.80% 40 1.96%
שופטים 18 1.70% 34 1.66%
כי תצא 18 1.70% 33 1.61%
כי תבוא 18 1.70% 34 1.66%
וילך 4 0.38% 5 0.24%
נצבים 3 0.28% 7 0.34%
האזינו 24 2.27% 51 2.49%
וזאת הברכה 9 0.85% 25 1.22%
סה"כ 1056 100.00% 2045 100%

הפניות נכנסות לספרי התנ"ך בלבד (ללא תלמוד ומדרשים)

הפניות נכנסות לתנ"ך בלבד רשב"ם רש"י
ספר N % N %
בראשית 311 16.96% 593 18.49%
שמות 268 14.61% 529 16.49%
ויקרא 95 5.18% 253 7.89%
במדבר 188 10.25% 335 10.44%
דברים 194 10.58% 337 10.50%
יהושע 27 1.47% 55 1.71%
שופטים 33 1.80% 61 1.90%
שמואל א' 38 2.07% 57 1.78%
שמואל ב' 25 1.36% 52 1.62%
מלכים א' 37 2.02% 51 1.59%
מלכים ב' 18 0.98% 37 1.15%
ישעיה 98 5.34% 162 5.05%
ירמיה 60 3.27% 78 2.43%
יחזקאל 35 1.91% 70 2.18%
הושע 16 0.87% 19 0.59%
יואל 2 0.11% 3 0.09%
עמוס 7 0.38% 10 0.31%
עובדיה 2 0.11% 6 0.19%
יונה 6 0.33% 4 0.12%
מיכה 12 0.65% 14 0.44%
נחום 2 0.11% 2 0.06%
חבקוק 8 0.44% 5 0.16%
צפניה 4 0.22% 8 0.25%
חגי 1 0.05% 1 0.03%
זכריה 4 0.22% 15 0.47%
מלאכי 11 0.60% 6 0.19%
תהלים 117 6.38% 169 5.27%
משלי 37 2.02% 54 1.68%
איוב 55 3.00% 77 2.40%
שיר השירים 17 0.93% 17 0.53%
רות 8 0.44% 14 0.44%
איכה 22 1.20% 20 0.62%
קהלת 20 1.09% 13 0.41%
אסתר 13 0.71% 16 0.50%
דניאל 17 0.93% 28 0.87%
עזרא 0 0.00% 1 0.03%
נחמיה 3 0.16% 4 0.12%
דברי הימים א' 14 0.76% 18 0.56%
דברי הימים ב' 9 0.49% 14 0.44%
סה"כ 1834 100.00% 3208 100.00%