דיבורי המתחיל בפירוש רש"י על התורה לפי דפוס רומא – סיכום נתונים ומדדים סטטיסטיים

התפלגות דיבורי המתחיל לפי חומשים

חומש ד"ה %
בראשית 1925 25.75%
שמות 1760 23.55%
ויקרא 1296 17.34%
במדבר 1221 16.33%
דברים 1273 17.03%
סה"כ 7475 100.00%

התפלגות דיבורי המתחיל בחמשת חומשי התורה

פרשה ד"ה %
בראשית 207 2.77%
נח 167 2.23%
לך לך 201 2.69%
וירא 223 2.98%
חיי שרה 103 1.38%
תולדות 126 1.69%
ויצא 183 2.45%
וישלח 166 2.22%
וישב 139 1.86%
מקץ 168 2.25%
ויגש 97 1.30%
ויחי 145 1.94%
שמות 167 2.23%
וארא 112 1.50%
בא 182 2.43%
בשלח 208 2.78%
יתרו 166 2.22%
משפטים 267 3.57%
תרומה 162 2.17%
תצוה 180 2.41%
כי תשא 247 3.30%
ויקהל 37 0.49%
פקודי 32 0.43%
ויקרא 184 2.46%
צו 103 1.38%
שמיני 149 1.99%
תזריע 92 1.23%
מצורע 83 1.11%
אחרי מות 109 1.46%
קדושים 114 1.53%
אמור 205 2.74%
בהר 107 1.43%
בחקתי 150 2.01%
במדבר 77 1.03%
נשא 156 2.09%
בהעלותך 172 2.30%
שלח 123 1.65%
קרח 116 1.55%
חקת 134 1.79%
בלק 162 2.17%
פנחס 116 1.55%
מטות 89 1.19%
מסעי 76 1.02%
דברים 139 1.86%
ואתחנן 108 1.44%
עקב 95 1.27%
ראה 198 2.65%
שופטים 144 1.93%
כי תצא 163 2.18%
כי תבוא 113 1.51%
נצבים 35 0.47%
וילך 21 0.28%
האזינו 139 1.86%
וזאת הברכה 118 1.58%
סה"כ 7475 100.00%

התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש בראשית

פרשה מספר דיבורי המתחיל %
בראשית 207 10.75%
נח 167 8.68%
לך לך 201 10.44%
וירא 223 11.58%
חיי שרה 103 5.35%
תולדות 126 6.55%
ויצא 183 9.51%
וישלח 166 8.62%
וישב 139 7.22%
מקץ 168 8.73%
ויגש 97 5.04%
ויחי 145 7.53%
סה"כ 1925 100.00%

התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש שמות

פרשה מספר דיבורי המתחיל %
שמות 167 9.49%
וארא 112 6.36%
בא 182 10.34%
בשלח 208 11.82%
יתרו 166 9.43%
משפטים 267 15.17%
תרומה 162 9.20%
תצוה 180 10.23%
כי תשא 247 14.03%
ויקהל 37 2.10%
פקודי 32 1.82%
סה"כ 1760 100.00%

התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש ויקרא

פרשה מספר דיבורי המתחיל %
ויקרא 184 14.20%
צו 103 7.95%
שמיני 149 11.50%
תזריע 92 7.10%
מצורע 83 6.40%
אחרי מות 109 8.41%
קדושים 114 8.80%
אמור 205 15.82%
בהר 107 8.26%
בחקתי 150 11.57%
סה"כ 1296 100.00%

התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש במדבר

פרשה מספר דיבורי המתחיל %
במדבר 77 6.31%
נשא 156 12.78%
בהעלותך 172 14.09%
שלח 123 10.07%
קרח 116 9.50%
חקת 134 10.97%
בלק 162 13.27%
פנחס 116 9.50%
מטות 89 7.29%
מסעי 76 6.22%
סה"כ 1221 100.00%

התפלגות דיבורי המתחיל בפרשיות חומש דברים

פרשה מספר דיבורי המתחיל %
דברים 139 10.92%
ואתחנן 108 8.48%
עקב 95 7.46%
ראה 198 15.55%
שופטים 144 11.31%
כי תצא 163 12.80%
כי תבוא 113 8.88%
נצבים 35 2.75%
וילך 21 1.65%
האזינו 139 10.92%
וזאת הברכה 118 9.27%
סה"כ 1273 100.00%