בחינת הבגרות בספרות: שירת ימי הביניים ושירה מודרנית (המאה ה-20)