בחינת הבגרות בספרות: הסיפור הקצר – ספרות עברית וספרות מתורגמת