בחינת הבגרות במתמטיקה – אינדקס ומיון שאלות מהבגרויות 2009-2015

300px-geometric_progression_convergence_diagram_svg             mike1024

להלן אינדקס ומיון של שאלות מבחינות הבגרות במתמטיקה בשנים 2009-2015 במיון נושאים לפי פרקי הבחינה: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, סדרות, טריגונומטריה במרחב, בעיות מילוליות, טריגונומטריה במישור, גאומטריה, גאומטריה אנליטית, וקטורים.

 

תוכן המדור

מקרא והנחיות

מיון רשימת המשפטים בגיאומטריה לפי נושאים
שאלון 035803 / 035382 ל-3 יח"ל – בעיות מילוליות
שאלון 035803 / 035382 ל-3 יח"ל – גאומטריה אנליטית
שאלון 035803 / 035382 ל-3 יח"ל – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
שאלון 035804 / 035481 ל-4 יח"ל – בעיות מילוליות
שאלון 035804 / 035481 ל-4 יח"ל – גאומטריה אנליטית
שאלון 035804 / 035481 ל-4 יח"ל – הסתברות
שאלון 035804 / 035481 ל-4 יח"ל – הנדסת המישור
שאלון 035804 / 035481 ל-4 יח"ל – טריגונומטריה במישור
שאלון 035804 / 035481 ל-4 יח"ל – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
שאלון 035805 / 035482 ל-4 יח"ל – גידול ודעיכה
שאלון 035805 / 035482 ל-4 יח"ל – סדרות
שאלון 035805 / 035482 ל-4 יח"ל – טריגונומטריה במרחב
שאלון 035805 / 035482 ל-4 יח"ל – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
שאלון 035806 / 035581 ל-5 יח"ל – בעיות מילוליות
שאלון 035806 / 035581 ל-5 יח"ל – סדרות
שאלון 035806 / 035581 ל-5 יח"ל – הסתברות
שאלון 035806 / 035581 ל-5 יח"ל – הנדסת המישור
שאלון 035806 / 035581 ל-5 יח"ל – טריגונומטריה במישור
שאלון 035806 / 035581 ל-5 יח"ל – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
שאלון 035807 / 035582 ל-5 יח"ל – גידול ודעיכה
שאלון 035807 / 035582 ל-5 יח"ל – גאומטריה אנליטית
שאלון 035807 / 035582 ל-5 יח"ל – מספרים מרוכבים
שאלון 035807 / 035582 ל-5 יח"ל – וקטורים
שאלון 035807 / 035582 ל-5 יח"ל – טריגונומטריה במרחב
שאלון 035807 / 035582 ל-5 יח"ל – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

מקרא והנחיות

מקרא
א-מועד קיץ א'
ב-מועד קיץ ב'
ג-מועד קיץ ג'
ד-מועד קיץ ד'
ח-מועד חורף
ל-מועד לוחמים
חל-מועד חורף לחמים
קל-מועד קיץ לוחמים
אג-מועד א' גנוז
חב-מועד חצב ברק

דוגמאות: 14א   – שאלה במועד קיץ א' בשנת 2014 14א3 – שאלה מספר 3 במועד קיץ א' בשנת 2014 הנחיות חשובות: 1. יש להתעדכן בתכנית הלימודים העדכנית לקראת הבחינה. 2. מספר שאלות מופיעות בכפילות במספר קטגוריות. לכן, 3. המיפוי מיועד כהכנה לבגרות לאחר סיום לימוד החומר. מילות המפתח עשויות לסייע בבחירת שאלות לתרגול השוטף גם במהלך השנה. לדוגמה, בשאלון 807, שאלה מספר 1 במועד קיץ ב 2013 מכילה נושאים משלושה פרקי למידה שונים.

 

שאלון 035803 / 035382 ל-3 יח"ל – בעיות מילוליות

בעיות תנועה
שני רכבים/הלכים הנעים אחד מול השני 09ח 10ב
שני רכבים/הלכים הנעים אחד מול השני – עם אחוזים 11ב
רכב/הולך אחד בהלוך וחזור 10א

 

בעיות קניה ומכירה
ללא אחוזים 09א
עם אחוזים 09ב 10ח 10חב 11ח 11א 11חב 12ח 12א
12ב 12חב 13ח 13חל 13א 13ב 13חב 13ל
14ח 14חל 14א 14ב 14ג 14חב 14ד 15ח
15חל 15א 15ב

 

בעיות גאומטריות
טרפז 10אג

 

שאלון 035803 / 035382 ל-3 יח"ל – גאומטריה אנליטית

קו ישר ונוסחאות בסיסיות 09ב2 10א2 13חל2 13א2 13ב3 14ג2 15א2
קו ישר עם פרמטר 13ח2
חישובים במשולש 09א2 10אג1 12א3 13ל2 14חל3 14א2
היקף משולש 09ח2 14א3 14חב3 15ב3
שטח משולש נדרש ברוב השאלות
משולש שווה שוקיים 10א2 10חב3 10אג1 12א3 14ב2 14ג3
משולש ישר זווית 10אג1 11א1 13ח2 13חב2 13ל2
משולש ישר זווית ושווה שוקיים 14א2
אנך אמצעי 10אג1
נקודת מפגש הגבהים במשולש 10חב3
מקבילית 09ח1 12חב2 13ח2 14ד3
מלבן 10ח1 10ב1 14ח2 15א2 15ב2
מעוין 11ח1 11חב2 12ח2 15ח2 15חל3
טרפז 12ב2
שטח מרובע 14ב2
שטח מלבן 10ב1 15א2
שטח מעוין 11חב2 12ח2 15ח2
שטח טרפז 13חל3 13א2
מעגל 09ח2 09א1 10ח1 10ב2 11א1 12ח3 12ב3
13חל3 13א3 14ח3 14חל2 14א3 14חב3 15ח3
משיק למעגל 09ב1 10א1 10אג2 11ח2 11א2 11ב3 11חב3
12א2 12חב3 13ח3 13ב2 13חב3 13ל3 14ב3
14ג3 14ד2 15חל2 15א3 15ב3
מלבן חסום במעגל 09ח2 14ג3
ריבוע חסום במעגל 10חב2
מרכז המעגל החוסם את המשולש 14חב2

שאלון 035803 / 035382 ל-3 יח"ל – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

חקירת פונקציה
פולינום/מורכבת 09א4 10ב4 10חב4 13ל4 14א5
רציונלית 09ח4 09ב5 10ח4 10א4 10חב6
11ב4 11חב4 12ח4 12א4 13חל4
13א5 13ב5 13חב4 14חל4 14א4
14חב4 15ח4 15ב5
שורש 11א4 12ב4 12חב4 13ח4 14ח4
14ב4 14ג4 14ד4 15חל4 15א4
חישובי אינטגרלים ושטחים
פונקציית פולינום/מורכבת 09ח5 09א5 09ב4 10ח5 10א5
10ב5 10חב5 10אג5 11ח5 11א5
11ב4 11ב5 11חב5 12ח5 12א5
12ב5 12חב5 13ח5 13חל5 13א4
13ב4 13חב5
מציאת פונקציה קדומה 14א5 15א5
התאמת פונקציה לגרף
פולינום/מורכבת 09א4 10א6 12א5
רציונלית 10ח4 11חב4 12ח4 12א4 13חל4
13ב5 14א4 14חב4
שורש 11א4 12חב4 14ח4 14ב4
בעיות קיצון
גאומטריה – פונקציית פולינום 11ב6 13חל6 14ח6 14חב6 14ד6
15א6
גאומטריה – פונקציה רציונלית 09א6 12חב6 13ל5 14א6 14ג6
מספרים – פונקציית פולינום 09ב6 10ב6 12ב6
מספרים – פונקציה רציונלית 10אג6 11ח6 13ח6 13א6
גרפים – פונקציית פולינום 10ח6 10א6 11א6 12ח6 13חב6
15ב6
גרפים – פונקציה רציונלית 14ב6 15חל6
גרפים – פונקציית שורש 11חב6 12א6 13ב6 14חל6 15ח6
שונות
הוכחה שאין נקודת קיצון 10חב6 11חב4 12א4 12חב4 13חב4
הישר y=k 10חב4 13ל4

 

שאלון 035804 / 035481 ל-4 יח"ל – בעיות מילוליות

בעיות תנועה
שני רכבים/הלכים הנעים אחד מול השני 13ח
שני רכבים/הלכים הנעים באותו כיוון – עם אחוזים 11א 15חל
רכב/הלך אחד בהלוך וחזור – עם אחוזים 11ח 13קל 14ב
שלושה רכבים/הלכים – עם אחוזים 13חל
תנועה עם משפט פיתגורס 12ח
בעיות גאומטריות
תיבה שבסיסה ריבוע 09א 10ח
משולש/מלבן/ריבוע/עיגול/שטח/היקף 13א
משולש/מלבן/ריבוע/עיגול/שטח/היקף – עם אחוזים 09ב 14ח 15א

 

בעיות קניה ומכירה
ללא אחוזים 10א
עם אחוזים 11ב 12א 12ב 13ב 14חל 14א 14ג 14ד
14ח 15ב
עם גאומטריה ואחוזים 10ב 10אג

 

שאלון 035804 / 035481 ל-4 יח"ל – גאומטריה אנליטית

קו ישר ונוסחאות בסיסיות 11א 13א 14א
שטח משולש 09א 10א 11א 11ב 12ח 12א 13ח
13קל 14ח 14חל 14א 14ד 15חל
משולש שווה שוקיים 09ב
משולש ישר זווית 09א 15חל 15ב
מקבילית 13א 13ב 15ב
מלבן 14ח
מעוין 10ח
ריבוע 10ב
טרפז 11ב 12א 14ח
טרפז עם פרמטר 11ב
שטח מרובע 14ב
שטח מקבילית 14ג
שטח טרפז 11ב 14חל
מעגל 09ב 14ב
מעגל עם פרמטר 12ח 15א
משיק למעגל 09א 10א 10ב 10אג 11ח 12ח 13ח
14חל 13ב 14חל 14ג 14ד 15חל
משיק למעגל עם פרמטר 12ב 13קל 15חל
ריבוע חסום במעגל 10ב
מעגל חסום בריבוע 10ב
מעגל חוסם משולש 09א 11א 13א 14ח

שאלון 035804 / 035481 ל-4 יח"ל – הסתברות

עקרונות בסיסיים של חיתוך ואיחוד 09א 10ח 10א 11ח 11א 11ב
12א 12ב 15ח
טבלה דו-ממדית 09ב 10אג 12ח 13חל 13א 13קל
14א 14ב 14ד 15ב
טבלה 2X3 14ח
ברנולי
חישוב מדויק 09א 11א 11ב 12ח 12ב 13ב
13קל 14חל 14ב
לכל היותר 09ב 11ח 12א 12ב
לכל הפחות 13חל 13ב 14ח 14א 14ג 14ד 15ב
תרשים עץ 10ב 13ח 14חל 15ח 15חל 15א
מאורעות תלויים/בלתי-תלויים 11ב
עם פרמטר 10ב

שאלון 035804 / 035481 ל-4 יח"ל – הנדסת המישור

מיון לארבע קטגוריות ראשיות 1. ללא מעגל וללא פרופורציה ודמיון 2. פרופורציה ודמיון ללא מעגל 3. מעגל ללא פרופורציה ודמיון 4. פרופורציה ודמיון במעגל מיון לקטגוריות משניות משולשים משפטי חפיפה סוגי משולשים משפט פיתגורס מרובעים דלתון מקבילית מלבן מעוין ריבוע טרפז טרפז שווה שוקיים קטעים מיוחדים ונקודות מפגש אנך אמצעי תיכון ליתר מפגש תיכונים במשולש קטע אמצעים במשולש קטע אמצעים בטרפז שטחים עם דמיון וללא דמיון פרופורציה משפט תאלס והרחבותיו משפט חוצה זווית דמיון משפטי דמיון יחס דמיון גבהים, הקפים ושטחים מעגל מפגש אנכים אמצעיים מפגש חוצי זוויות משולש חוסם מעגל משולש חסום במעגל מרובע חוסם מעגל מרובע חסום במעגל שני מעגלים קטע המרכזים משפטי פרופורציה במעגל (לתלמידי 5 יח"ל בלבד)

קובץ להורדה עם מיפוי שאלות בגאומטריה/ אתר הוצאת שורש, אלי מיטב
קובץ להורדה עם מיון לקטגוריות של שאלות בגאומטריה/ אתר הוצאת שורש, אלי מיטב

שאלון 035804 / 035481 ל-4 יח"ל – טריגונומטריה במישור

משולש שווה שוקיים 10א 11ב 12א 14ח 15חל
משולש שווה צלעות 09א 12ח
מקבילית 10ח 14ד
מעוין 13א 15א
ריבוע 10אג 11א
טרפז 13קל
טרפז שווה שוקיים 13חל 14ב
מעגל 13ב 14חל
משיק למעגל 12ב 14ח 15חל
משולש שווה שוקיים חסום במעגל 09ב 14א
משולש שווה צלעות חסום במעגל 09ב
מעגל חסום במשולש 10ב
מעגל חוסם משולש 10ב 13קל 15א
מרובע חסום במעגל 14ג
טרפז חסום במעגל 15ב

שאלון 035804 / 035481 ל-4 יח"ל – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

חקירת פונקציה (ללא אסימפטוטות וללא פרמטר)
פולינום/מורכבת 14ח7 14ג6 15ב6
רציונלית 12א7
שורש 11ב8 12א8 12ב7 13ח7 13א7
13קל8 14א6 15ח7
חקירת פונקציה עם פרמטר
פולינום/מורכבת 11ח8 13ח8 14חל8 14ד7 15א7
רציונלית 09א7 09ב8 10ח7 11א7 11ב9
14חל7
שורש 10א9 10ב9
חקירת פונקציה עם אסימפטוטות
רציונלית 09ב8 10ח7 11ח7 11ב9 12ח7
12ב9 13חל7 13א8 13ב7 13קל7
14ח9 14חל7 14ב6 14ד6 15ח6
15חל6 15א6 15ב7
שורש 13ב8
חישובי אינטגרלים ושטחים
פונקציית פולינום/מורכבת 10א8 10ב8 13ח8 14ח7 14ג6
14ד7 15א7 15ב6
פונקציה רציונלית 11ב9 12ב9 13חל9
פונקציה רציונלית עם פרמטר 13א8 14חל7
פונקציית שורש 13ב8 13קל8 15ח7 15חל7
חישוב פונקציה קדומה 14ח9 14א7 14ב7 14ג7
אינטגרל לנגזרת נתונה 14ב7 15א8
התאמת פונקציה לגרף
רציונלית 12ח7 13ב7 14ד6
שורש 13א7 13ב8
בעיות קיצון
גאומטריה – פונקציית פולינום 11א9 14א8
גאומטריה – פונקציה רציונלית 12ב8 13ח9 13ב9
גאומטריה – פונקציית שורש 12ח8 13קל9 14ח8 14חל9 14ג8
תנועה/כלכלה – פונקציה רציונלית 12א9
גרפים – פונקציית פולינום 14ב8 14ד8 15ח8 15חל8
גרפים – פונקציית שורש 09א8 90ב9 13חל8 15ב8
פונקציות – פונקציית שורש 10ח9
שונות
חקירה ואינטגרל ע"ס שרטוט/נתונים 13א9 14א7 15א8
הישר y=k 11ב8 12א7 15חל6
פונקציה רציונלית עם שני פרמטרים 10ח7 10א8 11א7 15א7

 

שאלון 035805 / 035482 ל-4 יח"ל – גידול ודעיכה

המיון לפי הפרמטר הנדרש לחישוב בסעיף הראשון של השאלה.

חישוב זמן 10א 13ח
חישוב מצב התחלתי 10אג
חישוב מצב סופי 14ח 14ד
חישוב קצב גידול/דעיכה 10ב 13א
פתרון 2 משוואות ב-2 נעלמים 12ב 14א
שני תרחישים – נעלם אחד 10ב
עם פרמטר 10אג
זמן מחצית החיים 10א

שאלון 035805 / 035482 ל-4 יח"ל – סדרות

סדרה חשבונית
נוסחה כללית ונוסחת סכום הסדרה 11ב 12ח 13א 13ב 14ח 14חל
14א 14ג 14ד 15ח 15חל
איבר במקום 2n-1 14חל
איברים במקומות זוגיים/אי-זוגיים 14חל
איברים עוקבים 15ב
איברים/סכומים חיוביים/שליליים 14ג
בעיית תנועה 12ח
הבעה באמצעות פרמטרים 13ב 14חל
יצירת סדרה חדשה מסדרה נתונה 13א
סדרה בעלת 2n איברים 14חל
סדרה עולה/יורדת 14ח 14ד 15ב
סדרה הנדסית
נוסחה כללית ונוסחת סכום הסדרה 11ב 12א 13קל 14ד 15חל 15ב
איברים במקומות זוגיים/אי-זוגיים 13קל
איברים/סכומים חיוביים/שליליים 11ב 14ד
הכנסת איברים 11ב 14ד
סכום איברים אחרונים 13קל
סדרה הנדסית אינסופית
נוסחה כללית וסכום הסדרה 11א 13חל 15ח 15א 15ב
איברים במקומות זוגיים/אי-זוגיים 11א
הבעה באמצעות פרמטרים 15א
יצירת סדרה חדשה מסדרה נתונה 15א
סדרות מעורבות
חשבונית-הנדסית 11ב 14ח
חשבונית והנדסית (לא מעורבת)
11ח
סדרות נסיגה
איברים עוקבים 14ב
הבעה באמצעות פרמטרים 13ח
כסדרה הנדסית 12א 13ח 14ב
מציאת פרמטרים 12א 13ח
סכום סדרה הנדסית 12א 13ח 14ב
שתי סדרות (an,bn) או יותר 12א 13ח 14ב

שאלון 035805 / 035482 ל-4 יח"ל – טריגונומטריה במרחב

טריגונומטריה במרחב – שאלון 805
פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע 10א 10ב 11א 13חל 14ח
14חל 14א 15ב
פירמידה ישרה שבסיסה מלבן 12ב 14ב
פירמידה ישרה שבסיסה משולש ישר זווית 15ח
פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה שוקיים 14ב
פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות 10אג 11ב
מנסרה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות 13ח 13קל 15חל
מנסרה ישרה שבסיסה משולש שווה שוקיים 13א
מנסרה ישרה שבסיסה משולש ישר זווית ושווה שוקיים 13ב
תיבה שבסיסה ריבוע 11ח 12א
תיבה שבסיסה מלבן 12ח 14ג
קוביה 15א
חישובי זוויות
נתון 10אג 12ח
צ"ל 10ב 11ח 11א 11ב 13חל
13קל 14א 14ג 14ד 15ח
15חל 15א 15ב
נתון+צ"ל 12א 12ב 13ח 13א 13ב
14ח 14חל 14ב

שאלון 035805 / 035482 ל-4 יח"ל – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

חקירת פונקציה (ללא אסימפטוטות וללא פרמטר)
רציונלית 10א2 13ב5 14ח3 14א5
שורש 15ח3
טריגונומטרית 13חל 13חל3 13א3 14קל3 14חל3 14ג3
14ד5 15ח4 15חל3 15א3 15ב3
שורש וטריגונומטרית 14ד5
מעריכית (הבסיס אינו e) 11ב2 15ח3
מעריכית (הבסיס הוא e) 10ב2 11ח2 11א3 12ב2 13חל4 13ב4
13קל4 14חל4 14א3 14ב3 14ג5 15חל5
15א4
לוגריתמית 12ח2 13ח4 14ב5
LN 11ח3 12א3 12ב3 13חל5 14חל5 14ד4
15א5 15ב5
חקירת פונקציה עם פרמטר
רציונלית 11א2 11ב3
טריגונומטרית 13ב3 14ח4 14א4 14ב4
מעריכית (הבסיס הוא e) 12ח3 12א2 13ח5 13א4 14ח5 15ב4
LN 13קל5 14ג4 15ח5
עם שני פרמטרים 11ב3 13ב3
חקירת פונקציה עם אסימפטוטות
רציונלית 13ב5
טריגונומטרית 13ח3
מעריכית 15א4
LN 14ג4
בעיות קיצון
פונקציה מעריכית 10א3 10אג3
שרטוט ללא חקירה והתאמת גרף לפונקציה
שרטוט ללא חקירה 12ח3 13א4
התאמת גרף לפונקציה 10אג2 12א3 12ב3 13חל5 13ב4 13קל5
14ב5 14ד4 15ח5 15א4 15ב5
חישובי אינטגרלים ושטחים
אינטגרל עם פרמטר 15חל5
פונקציה רציונלית 10א2 11א2 11ב3 13ב5 14ח3 14א5
פונקציה רציונלית עם פרמטר 10ב3
פונקציית מעריכית (הבסיס אינוe) 11ב2
פונקציה מעריכית 10ב2 12ח3 12א2 12ב2 13חל4 13קל4
14חל4 14ג5 15חל5
פונקציה לוגריתמית 10אג2 13א5
פונקציה טריגונומטרית 13חל 13חל3 13א3 14קל3 14ח4 14חל3
14א4 14ב4 14ג3 14ד5 15ח4 15א3
שטח המוגבל ע"י גרף הנגזרת 13קל5 14ב5 15א5 15ב5

 

שאלון 035806 / 035581 ל-5 יח"ל – בעיות מילוליות

בעיות תנועה
שני רכבים/הלכים הנעים אחד מול השני 10א 11ב 12ח 12ב 14ד
שני רכבים/הלכים הנעים באותו כיוון 09א 13ח 14א
שני רכבים/הלכים הנעים באותו כיוון וגם אחד מול השני 15ב
רכב/הלך אחד בהלוך וחזור 11ח
שלושה רכבים/הלכים 10אג 14ב 15א
עם אי-שוויון 09א 10אג 12ב 13ח
עם פרמטר 09א 10אג 11ב 13ח
עליה/ירידה או עם/נגד הזרם 10ב 14ח
תנועה עם משפט פיתגורס 09ב
בעיות הספק
כללי 11א 12א 13ב
עם אי-שוויון 12א
עם פרמטר 10ח
עם אחוזים 10ח 13א 14ג 15ח

שאלון 035806 / 035581 ל-5 יח"ל – סדרות

סדרה חשבונית
נוסחה כללית ונוסחת סכום הסדרה 10א 10ב 13ח 13א 14א 14ב 14ג 14ד
איברים עוקבים 14ב 14ד
הבעה באמצעות פרמטרים 10א 10ב 13ח 13א 14ג
הוכחת סדרה חשבונית 14ג 14ד
הפרשי הריבועים 14ג
יצירת סדרה חדשה מסדרה נתונה 10א 14ב 14ג 14ד
מחיקת איברים 14ד
סדרה בעלת 3n איברים 14א
סכום איברים אחרונים 14א
סדרה הנדסית
הוכחת סדרה הנדסית 13ב
סדרה הנדסית אינסופית
נוסחה כללית ונוסחת סכום הסדרה 11א 13ב 14ח 15א
איברים חיוביים 15א
בניית סדרה 13ב 14ח
הבעה באמצעות פרמטרים 13ב
הוכחת סדרה הנדסית 14ח 15א
היפוך סימני האיברים 13ב 14ח
שתי סדרות (an,bn) או יותר 15א
סדרה כללית
שאלות כלליות 13ב
סדרת סכומים 13ב
כסדרה הנדסית 13ב
סדרות נסיגה
נוסחה כללית וסכום הסדרה 12ח 15ח 15ב
איברים/מקומות אמצעיים 15ח
איברים במקומות זוגיים/אי-זוגיים 15ח 15ב
איברים עוקבים 10אג
כסדרה הנדסית 15ב
כסדרה הנדסית או הנדסית אינסופית 10אג
כסדרה חשבונית 15ח
סכום סדרה הנדסית 10אג
סדרה יורדת 10אג

שאלון 035806 / 035581 ל-5 יח"ל – הסתברות

עקרונות בסיסיים של חיתוך ואיחוד 11א 11ב 12א 13א 14א 14ד 15א
טבלה דו-ממדית 09א 09ב 11א 12ח 12ב 14ח 14ב
טבלה עם נעלמים וחישוב ב-2 שלבים 10ח 13ב
טבלה 2X3 10אג
ברנולי
חישוב מדויק 10ח 10ב 11ח 12א 14א 14ג 15ח 15ב
לכל היותר 12ב 15ב
לכל הפחות 11א 14ח 14ב 15ב
תרשים עץ 10א 13ח
מאורעות תלויים/בלתי-תלויים 14ב
עם פרמטר 10א 10ב 11א 13ח

שאלון 035806 / 035581 ל-5 יח"ל – הנדסת המישור

קובץ להורדה עם מיפוי שאלות בגאומטריה/ אתר הוצאת שורש, אלי מיטב
קובץ להורדה עם מיון לקטגוריות של שאלות בגאומטריה/ אתר הוצאת שורש, אלי מיטב

שאלון 035806 / 035581 ל-5 יח"ל – טריגונומטריה במישור

משולש שווה שוקיים 10אג 14א 14ג
משולש שווה צלעות 13ח
מלבן 10אג
מעוין 12ב
טרפז 10א 15ח 15א
.
טרפז שווה שוקיים 09א 09ב 10ב 13ב
מעגל 10ח
משיק למעגל 11א 11ב 13ב 14ח
שני מעגלים 11א 14ח
משולש שווה שוקיים חסום במעגל 14א
מעגל חסום במשולש 13א
מעגל חוסם משולש 11ח 12ח 13א 14ב 14ד
טרפז שווה שוקיים חוסם מעגל 11ב 15ב
טרפז שווה שוקיים חסום במעגל 12א 15ב

שאלון 035806 / 035581 ל-5 יח"ל – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

חקירת פונקציה (ללא אסימפטוטות וללא פרמטר)
פולינום/מורכבת 10א7 14ג8
שורש 11ח8 14ג7
טריגונומטרית 09א8 10א8 13ב7 11א8 12א8
12ב7 13ח8 13א7 14א6 15ב6
חקירת פונקציה עם פרמטר
פולינום/מורכבת 10אג7 13א8 13ב8 15א8
רציונלית 10ח7 11ח7 11א7 13ח7 14ח7
שורש 13א9 14א7 14ד8
טריגונומטרית 12ח8 14ד6
חקירת פונקציה עם אסימפטוטות
רציונלית 09ב8 10ח7 10א9 10ב7 11ח7
11א7 13ח7 14ח7 14ב7 15א7
שורש 10ב9 10אג8 12ח7 12ב8 14א7
15ח7 15ב7
טריגונומטרית 10ח8 11ח9 11ב7 14ג6 14ד6
15א6
חישובי אינטגרלים ושטחים
פונקציית פולינום/מורכבת 10א7 10אג7 13א8
פונקציית שורש 10ב9 10אג8 11ב8 13א9 14ב6
14ד8
פונקציה טריגונומטרית 09א8 09ב7 10ח8 10א8 10ב7
11ח9 12ח8 12א8 14א6
חישוב פונקציה קדומה 12א7 13ב8 14א8 15ח8 15ב7
אינטגרל לנגזרת נתונה 12ב8 12ב9 13ח7 13ב7 14ח7
14א7 15א6
נפח גוף סיבוב 11ח8
בעיות קיצון
אינטגרל – פונקציית פולינום 11ב9
גאומטריה – פונקציית שורש 09א9 11א9 12ח9 13ח9 14ד7
גאומטריה – פונקציה טריגונומטרית 14ח8 14ב8
תנועה – פונקציית שורש 13ב9
גרפים – פונקציית פולינום 12א9
גרפים – פונקציית שורש 09ב9 10ח9
גרפים ופונקציות – פונקציה טריגונומטרית 10ב8 10אג9 13א7 14ב6 15ח6
שונות
התאמת גרף לפונקציה 09א7 11ב8 14ב6
חקירה ואינטגרל ע"ס שרטוט/נתונים 09א7 12א7 12ב9 14ח9 14א8
15ב8
תחומי קמירות/קעירות 09ב8 11ב8 12ב9 15ב8
נקודות פיתול 09א7 09א8 10ח7 11ח7 13ח7
14א7 15א7
פונקציה זוגית/אי-זוגית 09ב9 10ח8 11ב7 12ב7 14ד6
15ב6
עם שני פרמטרים 09ב8
עם שלושה פרמטרים 12א7 13א9
ערך מוחלט 10א7 15ח8
פונקציה רציפה 10א9
חילוק פולינומים 10א7

 

שאלון 035807 / 035582 ל-5 יח"ל – גידול ודעיכה

המיון לפי הפרמטר הנדרש לחישוב בסעיף הראשון של השאלה.

חישוב זמן 09א 14ח
חישוב מצב התחלתי
חישוב מצב סופי
חישוב קצב גידול/דעיכה 10ח 12ח 13ב
פתרון 2 משוואות ב-2 נעלמים 09ב
שני תרחישים – נעלם אחד 10ח 12ח 13ב
עם פרמטר 09א
זמן מחצית החיים

שאלון 035807 / 035582 ל-5 יח"ל – גאומטריה אנליטית

קו ישר ונוסחאות בסיסיות 13א
משולש 09ב
היקף משולש 12ח
שטח משולש 11א 12א 13א 14ב
משולש ישר זווית 12ב
מפגש תיכונים במשולש 10א 11א
מקבילית 10ח
מלבן 13ב1
ריבוע 10ח
שטח מקבילית 10ח
שטח ריבוע 10ב
שטח מצולע 10א
מעגל 09א 10א 10ב 13ח 15ח
מעגל עם פרמטר 09א 15ח
משיק למעגל 10ח 10אג 14א 15א 15ב
מעגל חסום במרובע 15ח
מעגל חוסם משולש 12א 13א
שטח עיגול 10ב
אליפסה 10א
אליפסה עם פרמטר 10ב 12ח 13ח 14ג
פרבולה 11ב 14ח 14ב 15ב
פרבולה עם פרמטר 11ח 12א 14ב 14ד 15א
משיק לפרבולה 11ח 11ב 12א 14ב 14ד 15א 15ב
מקומות גאומטריים 09א 09ב 10א 10אג 11ח 13א 13ב1
14א 14ג 15ח
שרטוט סקיצה של מקום גאומטרי 11ח
פירמידה שבסיסה מלבן 13ח
עם מספרים מרוכבים 13ב1
עם וקטורים גאומטריים 13ב1
חישובי זוויות 11ח 14ג

שאלון 035807 / 035582 ל-5 יח"ל – מספרים מרוכבים

סוגי מספרים: ממשי, טהור, מדומה 10אג 10ב 11ח 11א 11ב 12ב
מספר הופכי 10ב 10אג 11ב 12ח 14ג
מספר צמוד 10ח 10אג 11ח 11ב 12ח 14ג
ערך מוחלט 10ח 10א 11ח 12ח 13א 13ב1 14ח
14א 14ג 15ח 15ב
הצגה קוטבית 11ח 11א 11ב 14ג
מציאת הארגומנט (זווית) 14ח 14א 14ב 15ב
משווואת ופעולות במספרים מרוכבים 10ח 10א 10ב 10אג 11ח 11א 11ב
12ח 12א 13א 13ב1 14ח 14א 14ב
14ג 14ד 15ח 15א
עם פרמטר 10ב 11ב 14ג
המישור של גאוס
מתומן משוכלל 09ב
מלבן 10א
כללי וקו ישר 10ב 12ב 14ד
מקומות גאומטריים 10ח 10א 14ח 14א 14ב 15ב
מעגל היחידה 10אג 11ח 11א 11ב 14ג
סדרה הנדסית 09א 14ג 15ח
סדרה חשבונית 10אג 14ד
סדרה מחזורית 11א
משולש 12ח
דלתון 14א
ריבוע 11א
דלתון 14א
מצולע משוכלל 11א 15א
משולש שווה שוקיים חסום במעגל 15ח
עם גאומטריה אנליטית+וקטור גאומטרי 13ב1
שרטוט סקיצה 11ב 14ח 14א 14ג 15ב

שאלון 035807 / 035582 ל-5 יח"ל – וקטורים

וקטורים אלגבריים בלבד 10א 10ב 12ח 13ב2 15ח 15ב
וקטורים גאומטריים בלבד 10ח 13ב1
וקטורים אלגבריים בשילוב גאומטריים 09א 09ב 10אג 11ח 11א 12ב 13ח
13א2 13א3 13ב3 14ח 14א 14ב 14ג
14ד
מצב הדדי: ישרים ומישורים
שני מישורים 10א 12א
שני ישרים 09ב 12ח 12ב 13ח 15א 15ב
ישר ומישור 09ב 10ב 11ח 11א 11ב 12ב 13ח
13ב2 14ח 14ד 15א 15ב
משולש 14ב 15ח
משולש ישר זווית 10א
טרפז שווה שוקיים 09א
טרפז חסום במעגל 09א
פירמידה שאינה ישרה 15א
פירמידה משולשת 14ג
פירמידה ישרה 12ב
פירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות 14א
פירמידה שבסיסה מקבילית 10ח 10ב 12ח 13א3
פירמידה שבסיסה מלבן 10ח
פירמידה שבסיסה מעוין 10אג
נפח פירמידה 10א 10ב 10אג 11א 11ב
מקבילון 11ח
תיבה 11א 14ד 15ב
מנסרה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות 13ב3
קוביה 14ד
הצגה פרמטרית של ישר 11ח 11ב 12ח
מרחק בין שני ישרים 13ב
מרחק בין נקודה ומישור 10אג 11ח
שלוש נקודות על ישר אחד (נתון/הוכחה) 09ב 14א
עם מספרים מרוכבים וגאומטריה אנליטית 13ב1
חישובי זוויות 11א 12ב 13ח 13א3 13ב2 13ב3 14ח
14ב 14ד 15ח

שאלון 035807 / 035582 ל-5 יח"ל – טריגונומטריה במרחב

טריגונומטריה במרחב – שאלון 807
פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע 09ב 12ח 12א 12ב
פירמידה שבסיסה מלבן/מקבילית 10ח
טריגונומטריה במרחב עם וקטורים גאומטריים/אלגבריים
פירמידה שבסיסה מקבילית 10ב 12ח 13א
פירמידה שבסיסה מעוין 10אג
פירמידה ישרה שבסיסה משולש 12ב
פירמידה משולשת 14ג
פירמידה שבסיסה מלבן 11ב
פירמידה שבסיסה משולש שווה צלעות 14א
פירמידה לא ישרה 15א
מנסרה שבסיסה משולש שווה צלעות 13ב
תיבה שבסיסה מלבן 11א 14ד 15ב
מקבילון 11ח
קוביה 14ד
חישובי זוויות
נתון 12ב
צ"ל 09ב 12ח
נתון+צ"ל 12א

שאלון 035807 / 035582 ל-5 יח"ל – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

חקירת פונקציה (רוב השאלות עם פרמטר)
שורש 12ב4 13ח5 14ב4 14ג4 15ח4
טריגונומטרית 10א5
מעריכית (הבסיס אינו e) 11ב4 13א5 14ג4
מעריכית (הבסיס הוא e) 10א4 10ב4 10אג4 11ח5 12ח4
12ב5 13ח4 14ח4 15א4 15ב5
לוגריתמית 10א5 10ב5 10אג5 14א5
LN 09ב5 10ח5 11ח4 11א4 11א5
12א5 12ב4 13א4 13ב5 14ח5
14ב5 14ג5 14ד5 15ח5 15א5
15ב4
חקירת פונקציה עם אסימפטוטות
מעריכית (הבסיס אינו e) 11ב4
מעריכית (הבסיס הוא e) 10א4 11א4 15ב5
לוגריתמית 14א5
LN 11ח4 13א4 13ב5 14ג5 15ב4
חישובי אינטגרלים ושטחים
מעריכית (הבסיס אינו e) 11ב4
מעריכית (הבסיס הוא e) 09ב4 11ח5 13ח4 14ח4 14א4
15א4 15ב5
LN 10ח5 11ח4 14ב5 15ח4
חישוב פונקציה קדומה 09א4 12ח4 09ב5
אינטגרל לנגזרת נתונה 10א5 10ב4 11א4 13א4 14ד4
חישוב ערך אינטגרל 09א5 11א5 12א5 14ד4
נפח גוף סיבוב – פונקציה מעריכית 10אג4 13ב4 14ג4
נפח גוף סיבוב – LN 12ב4
בעיות קיצון
פונקציות וגרפים – LN 10ח4 11א5 11ב5 13ב5 14ד5
גאומטריה – פונקציה מעריכית 12א4
שונות
התאמת גרף לפונקציה 13ח4 13ח5 14ג5 15א5
חקירה ואינטגרל ע"ס שרטוט/נתונים 09א5 14א4 14ב4 14ד4
תחומי קמירות/קעירות 09ב5 11א5 13ח5 14א4 14ב4
14ד4
נקודות פיתול 09א5 09ב5 10ח5 14ב4 14ד4
15א5 15ב4
פונקציה זוגית/אי-זוגית 10אג4 12ב5 13א5 14ח5 15א4
עם שני פרמטרים 10ב5
עם שלושה פרמטרים ויותר 09א5 14ד4
ערך מוחלט 11ב4 14א5
הישר y=k 10א5