אסטרונומיה – מחזור החיים של כוכבים, סוגי כוכבים ותכונותיהם ונושאים נבחרים