אסטרונומיה – ההבדלים בין כוכבי אוכלוסיה 1 לכוכבי אוכלוסיה 2

תכונה

כוכבי אוכלוסיה 1

כוכבי אוכלוסיה 2

פילוג במרחב

מצויים בעיקר במישור הגלקסיה שלנו (בדיסקה) ובמיוחד בזרועות החלזוניות שלה. פילוגם דומה לפילוג במרחב של  SN2 ומגלים אותם בעיקר בזרועות של הגלקסיות הספירליות.

מפוזרים בקרבת מרכז הגלקסיה (הדיסקה) בייחוד בצבירים הכדוריים וכן בשכבה עבה הרבה יותר משני צדי המישור המוגדר ע"י הזרועות האלכסוניות. לאוכלוסיה זו התפלגות מקומית כדורית. פילוגם דומה לפילוג במרחב של SN1 והם נצפים בכל סוגי הגלקסיות. בפרט, גלקסיות אליפטיות מורכבות רובן ככולן מכוכבי אוכלוסיה 2.

תכונות

כוכבים צעירים, לרב כחולים בהירים ולוהטים, אם כי כוכבים קרירים יותר כמו השמש שייכים גם כן לאוכלוסיה זו. טיפוסים אופיניים: כוכבים לוהטים של הסדרה הראשית בתרשים HR. נאמר בהכללה כי אוכלוסיה 1 הקיצונית כוללת את הכוכבים הצעירים ביותר בגלקסיה (ענקים כחולים).

כוכבים זקנים, לרב עתיקים ואדומים הנמצאים בדר"כ מחוץ למישור הדיסקה. למעשה הם נמצאים על פני הגלקסיה כולה אלא שבהילה הם נצפים בקלות.

נאמר בהכללה כי אוכלוסיה 2 הקיצונית כוללת את הכוכבים הזקנים ביותר בגלקסיה (ננסים אדומים).

התנהגות קינמטית

המהירות האקראית של הכוכבים ביחס לסביבתם: 30-40 ק"מ לשניה.

מהירות של 100 ק"מ לשניה בניצב לכיוון הדיסקה.

הרכב כימי

שכיחות מתכות גבוהה, עד 4%. כוכבי אוכלוסיה זו עשירים יותר ביסודות כבדים משום שהם נוצרו מענני גז ואבק שכבר הועשרו בחומר שעבר תהליכי נוקלאוסינתזה

(התהליך שבו נבנים גרעינים של יסודות כבדים מגרעיני מימן, היסוד הפשוט ביותר).

שכיחות המתכות נמוכה. בערך 0.001 מהמסה.

כוכבי אוכלוסיה זו דלים ביסודות כבדים משום שהם נוצרו לפני זמן רב, בעת שהגלקסיה היתה צעירה, משמע לפני שהמימן וההליום הקדמונים הספיקו לעבור את תהליך הנוקלאוסינתזה הכוכבית, היוצר את היסודות הכבדים.

בהירות

הכוכבים הבהירים ביותר הם כוכבים כחולים בהירים מאד, בעלי מסה גבוהה הנמצאים בדר"כ סמוך לענני גז ואבק או בתוכם.

הכוכבים הבהירים ביותר הם ננסים אדומים (בעלי מסה נמוכה).

הופעה בצבירים

מופיעים לרב בצבירים פתוחים או בהתקבצויות רופפות אחרות ויש סביבם חומר בינכוכבי.

מופיעים לרב בצבירים כדוריים השייכים להילה הגלקטית ונעים מסביב למרכז הגלקסיה במסלולים אקסצנטריים מאד. הם מהווים מערכות יציבות ואינם נתונים לתהליכי קריסה-הריסה כמו הצבירים הפתוחים. הכוכבים הבהירים בצבירים הכדוריים הם מטיפוס ספקטרלי מאוחר, דבר המעיד על כך שכוכבי אוכלוסיה 2 זקנים יותר מכוכבי אוכלוסיה 1.

פלנטות ארציות

אפשר שהפלנטות הארציות (שם משותף לארבע הפנטות העשויות אבן הקרובות ביותר לשמש: כוכב חמה, נגה, כה"א ומאדים)

יימצאו רק סביב כוכבי אוכלוסיה 1, משום שנוכחות היסודות הכבדים בענני אב-כוכב מספקת את חומר הגלם שממנו נוצרות פלנטות ארציות.

קשה לצפות להימצאות פלנטות ארציות סביב כוכבי אוכלוסיה 2 משום שפלנטות אלו עשויות מיסודות כבדים בעוד שכוכבי אוכלוסיה 2 דלים ביסודות כבדים.