אותיות הקודש בפירושי פרשני התורה – מידע סטטיסטי

טבלאות מסכמות

לשם הכנת הטבלאות ומסדי הנתונים המופיעים כאן, נעזרנו בפירושי פרשני המקרא, כפי המובאים ב"מאגר תורת אמת" –  מאגר תורני חופשי לכבוד השם יתברך. קישור למאגר: http://www.ateret4u.com/online/ קישור לתנאי זכויות היוצרים ותנאי רשיון CC2.5: http://www.toratemetfreeware.com/?home;2;

מיון לפי שם האות

אות היקרויות %
אל"ף 137 6.38%
בי"ת 118 5.50%
גימ"ל 12 0.56%
דל"ת 34 1.58%
ה"א 343 15.98%
וא"ו/ו"ו/וי"ו 391 18.21%
זי"ן/זיי"ן 15 0.70%
חי"ת 20 0.93%
טי"ת 17 0.79%
יו"ד 222 10.34%
כ"ף 69 3.21%
למ"ד 163 7.59%
מ"ם 134 6.24%
נו"ן 122 5.68%
סמ"ך 29 1.35%
עי"ן 42 1.96%
פ"א 56 2.61%
צד"י 12 0.56%
קו"ף 24 1.12%
רי"ש 40 1.86%
שי"ן 63 2.93%
תי"ו 84 3.91%
סה"כ 2147 100.00%

מיון לפי מספר ההיקרויות

אות היקרויות %
גימ"ל 12 0.56%
צד"י 12 0.56%
זי"ן/זיי"ן 15 0.70%
טי"ת 17 0.79%
חי"ת 20 0.93%
קו"ף 24 1.12%
סמ"ך 29 1.35%
דל"ת 34 1.58%
רי"ש 40 1.86%
עי"ן 42 1.96%
פ"א 56 2.61%
שי"ן 63 2.93%
כ"ף 69 3.21%
תי"ו 84 3.91%
בי"ת 118 5.50%
נו"ן 122 5.68%
מ"ם 134 6.24%
אל"ף 137 6.38%
למ"ד 163 7.59%
יו"ד 222 10.34%
ה"א 343 15.98%
וא"ו/ו"ו/וי"ו 391 18.21%
סה"כ 2147 100.00%